Атестацияға жарамды тестер. (Тегін жүктеу)

Педагогика пәнінен тест жұмысы

1.Педагогика ғылымы:

С)оқыту, білім беру және тәрбиелеу процесінің заңдылығын;

 

2.Педагогика ғылымының негізгі ұғымдары:

В)тәрбие, оқыту, білім беру;

 

3.Ғылыми педагогиканың негізін қалаушы:

Е)Я.А.Каменский.

 

4.Педагогиканы өз алдына жеке ғылым ретінде бөліп көрсеткен ғалым:

В)Ф.Бэкон;

 

5.Тәрбие-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:

А)нақтылы тәрбие міндеттерін шешу мен жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына бағытталған, ұйымдастырылған процесс;

 

6.Оқыту-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:

В)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;

 

7.Білім беру-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:

Е)табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуін айтады.

 

8.Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін анықта:

А)табиғи эксперимент;

 

9.Оқу-тәрбие процесінің сандық және сапалық көрсеткішін анықтау:

С)математикалық-кибернетикалық әдіс;.

 

10.Социометриялық әдіс:

Д)ұжымдағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас деңгейін анықтау;

 

11.Іс-қағаздарын, күнделіктерін оқып-үйрену, талдау қандай әдіс::

Е)мектеп құжаттарын зерттеу.

 

12.Озат педагогикалық тәжірибені талдау және зерттеу әдісі:

Е)жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесімен танысу, насихаттау.

 

13.Педагогикалық эксперимент:

А)нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті әдейі зерттейтін ғылыми тәжірибені ;

 

14.Тест сөзі қай тіл ден енген :

Д)ағылшын;

 

15.Сауалнаманың қандай түрлері бар:

С)ашық, жабық;

 

  1. «Педагогика»термині қандай мағынаны білдіреді:

В)жетектеуші;

 

17.Педагогика ғылымының салалары:

Д)мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы;

 

18.Білім беру жүйесі дегеніміз:

А)оқу- тәрбие мекемелерінің жиынтығы;

 

19.Орта, жоғары оқу орындары мен мектептен тыс мекемелер жүйесінде білім беру және тәрбие мақсатын жүзеге асыру процесін::

А)тұтас педагогикалық процесс;

 

20.Заңдылық дегеніміз:

А)педагогикалық процесс пен құбылыстардың арасындағы мәнді байланыс;

 

21.Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі::

В)тұтас педагогикалық процестің заңдылығы;

 

  1. «Принцип»қандай мағынаны білдіреді:

Е)бастапқы, негізгі, қағида.

 

23.Оқыту мен тәрбие жұмыстарын белгілі мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне игі әсер етеді::

А)мақсаттылық принципі;

 

24.Тұтас педагогикалық процестің компоненттерін көрсет:

А)оқыту мен тәрбиенің мақсаты,мазмұны, формалары мен әдістері, нәтижесі;

 

  1. «Дидактика»ұғымын алғаш ғылымға енгізген:

Е)Ратке

 

26.Дидактиканы басқаша не деп атаймыз:

А)оқыту теориясы;

 

27.Дидактиканың негізін салушы:

В)Я.А.Каменский;

 

28.Я.А.Каменскийдің еңбегі:

В) «Ұлы дидактика»

 

29.Көру, есту т.б. кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогиканың саласы:

С)арнайы педагогика;

30.Дидактиканың категориялары:

А)оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің мазмұны, оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу және бағалау;

 

31.Дидактикалық концепциялар:

В)3;

 

32.Педоорталық концепциясының негізін салған:

В)А.Дистерверг;

 

33.Оқытудың функциялары:

А)білімдік, тәрбиелік, дамытушылық;

 

34.Білім:

В)адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды,табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі;

 

35.Іскерлік:

А)алған білім негізінде оқушылардың практикалық әрекеті іске асырылады;

 

36.Дағды:

С)қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану;

 

37.Құрғақ жаттауға негізделіп оқыту-оқытудың қай түрі:

С)догматикалық-схоластикалық;

 

38.Дамыта оқыту:

А)оқушылардың таным іс-әрекеттерін барынша дамыту, өз бетімен жаңа білімді іздеп табуға және оны еркін игеруге үйрету;

 

39.Түсіндірмелі-иллюстративті оқыту:

В)мұғалім оқушыларды белгілі білім жүйесімен қаруландырады, іскерлікке үйретеді,көрекі құралдар қолданылады;

 

40.Көрнекілік принципінің негізін қалаған:

А)Я.А.Каменский;

 

41.Түсініктілік принципі дегеніміз:

А)оқыту мен тәрбиені оқушылардың дайындық дәрежесіне сай ұйымдастыру;

 

42.Оқыту принципі дегеніміз:

А)оқытудың мазмұнын ашатын ережелер мен қағидалар жиынтығы;

 

43.Я.А.Каменский оқытудың қандай принципін «Оқытудың алтын ережесі»деп. атады:

А)көрнекілік;

 

44.Ізгілендіру принципі дегеніміз:

А)оқушыға қысымшылық жасамай, ер кін қатысуына жағдай жасау;

 

45.Білім беру мазмұны дегеніміз:

Е)БІД-ның көлемі мен бағыты

 

46.Материалдық теория бойынша:

А)білім қорын жасау;

 

47.Формальдық теория бойынша:

С)ақыл-ойын дамыту;

 

48.Білім берудің мазмұнын ашатын құжаттар:

Д)мемлекеттік стандарт, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық;

 

49.Мемлекеттік стандарт:

А)білім берудің қалыпты нормасын көрсететін құжат;

 

50.Оқу бағдарламасы:

В)белгілі пән бойынша меңгеретін білім, іскерлік, дағдының көлемін анықтайды:

 

51.Оқу жоспары:

Е)оқу пәндерінің құрамын, әрбір пәнді оқытуға қажетті апта бойынша салат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.

 

52.Оқулық:

Д)дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал;

 

53.Оқу жоспары қандай бөліктерден тұрады:

Е)инвариативті, вариативті.

 

54.Оқу жоспарының түрлерін ата:

С)мектептік-жұмыстық, мемлекеттік, аймақтық;

 

55.Оқу бағдарламасы неше бөліктен тұрады:

В)3;

 

56.Оқулыққа қандай талаптар қойылады:

А)гигиеналық, дидактикалық, эстетикалық;

 

  1. «Әдіс»қай тілден енген сөз:

В)грек;

 

58.Оқыту әдісі дегеніміз:

А)мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа жету жолы;

 

59.Оқыту әдісі қандай сұраққа жауап береді.

А)қалай оқыту керек;

 

60.Оқыту тәсілі:

А)іс-әрекеттің жеке бөлігі;

 

61.Оқыту құралдары:

А)таблица,оқулық, аудио-видио материалдар;

 

62.Сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер тобы қандай жолмен жүйеленген:

В)білім алудың көзіне қарай;

 

63.Оқушылардың таным белсенділігін арттыруға негізделген оқыту әдістерінің қатары:

С)зерттеу, проблемалық баяндау, ішінара іздену әдістері;

 

64.Оқытудық көрнекілік әдістері:

Д)иллюстрация, демонстрация,бақылау;

 

65.Проблемалық әдіс дегеніміз не:

А)мәселе туғызу;

 

66.Оқытудың жүйелілігі мен бірізділік принципі:

Е)оқыту процесінде балаларды үнемі өз бетімен жұмыс істеуге , білімдерін жүйелі түрде тексеріп, есебін алып отыруда, күнделікті сабаққа дайындықпен келуге үйретеді.

 

67.Оқытудың саналылық пен белсенділік принципі:

А)білімді саналылықпен белсене қабылдап,оның өмір және практикамен байланысын тереңдету, оқытылатын фактілер мен құбылыстардың мәніне түсіну;

 

68.Оқытудың ғылымилық принципі:

С)оқушылардың таным қабілетінің дамуына, дүниеге көзқарасының және жоғары адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына әсер ету;

 

69.Дамыта оқыту идеясын қалыптастырушы:

В)А.Дистерверг;

 

70.И.Г.Пестолоцидің дидактикаға қосқан үлесі:

В)бастауыш оқыту негізін;

 

71.Дидактикаға қазақша анықтама берген:

Е)Ж.Аймауытов.

 

72.Оқыту процесінің қозғаушы күші:

С)оқытудағы қарама-қайшылық процесі;

 

73.Білім беру ұғымын педагогикаға алғаш рет енгізген:

С)И.Песталоцци;

 

74.Ертедегі Грецияда оқытуды ұйымдастырудың қандай формасы пайдаланылды:

С)жеке;

 

75.Сабақ:

А)оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы;

 

76.Класс-сабақ жүйесін теориялық дәлелдеп, енгізген:

А) Я.А.Каменский;

 

77.Оқытуды ұйымдастырудың басқа формалары:

Е)экскурсия,семинар,практикум,факультатив, консультация,үй оқу жұмысы.

 

78.Экскурсияның түрлері:

А)кіріспе, кезектегі,қорытынды;

 

79.Сабақ құрылымы:

А)сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін, оның элементтерінің жиынтығы;

 

80.Сабақ бірліктері:

А)логикалық, психологиялық,ұйымдастырушылық;

 

81.Логикалық бірлік дегеніміз:

А) сабақ бөліктерінің аралығындағы ішкі байланыс заңдылығы ;

 

82.Психологиялық бірлік:

В)сабақ барысында оқушылардың зейін, қабылдау, қабілеттерін басқара білу;

 

83.Аралас сабақтың құрылымын көрсет:

А)ұйымдастыру кезеңі,үй тапсырмасын тексеру,жаңа материалды мұғалімнің баяндауы,жаңа материалды бекіту,үй тапсырмасын беру;

 

84.Оқу бағдарламасы,оқулық, оқу құралдары негізінде жасалатын жоспар

В)күнтізбелік;

 

85.Бағалау:

С)оқушы жұмысындағы дербестікті ,тапсырманы дұрыс орындау нәтижесін, білімнің ,іскерліктің ,дағдының сапасын анықтауды айтады;

 

86.Бақылау түрлері:

А)тақырыптық, тара улар бойынша,қорытынды;

 

  1. «Білім туралы »Заң қашан қабылданды:

А)2007 ж;

 

88.Белль-Ланкастер жүйесі:

Е)600-ден астам оқушылармен алкен залда өткізеді,содан соң топтарға бөледі.

 

89.Нешінші жылдан бастап оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы сабақ болып енгізілді::

А)1930ж;

 

90.Тәрбие принципі дегеніміз:

Д)тәрбие процесін, ұйымдастырылуы мен әдістерін айқындайтын ережелер жиынтығы;

 

91.Жеке адамға талап қоюшылық пен баланы құрметтей білудің бірлікте болу принципі:

А)балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек;

 

92.Сана мен мінез-құлықтың бірлікте болу принципі:

Е) адам бойында борыш, ар-ұят, талғам, мәдениетті мінез-құлықтың адамгершілік қадір-қасиеттің үйлесімді дамуының қажеттілігін қамтиды.

 

93.Еңбек арқылы тәрбиелеу принципі:

С)адамды тек материалдық-рухани байлықтарды жасаушы ғана емес, оны азамат ретінде көрінетін жеке тұлға етіп қалыптастыру:

 

94.Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара байланыс іс-әрекеттерінде адамдық қасиеттерінің қалыптасуына бағытталған педагогикалық жұмыс тәсілдері не деп. аталады::

А)тәрбие әдісі;

 

95.Тәрбие әдісінің құрамды бөлігі:

А)тәсіл;

 

96.Тәрбие құралы:

А)іс-әрекеттің түрлері, көрнекі құралдар,коммуникация құралдары;

97.Сендіру әдістерінің қатарын көрсет:

В)әңгіме, үлгі өнеге, қоғамдық пікір;

 

98.Ынталандыру әдістерін көрсет:

А)мадақтау, жазалау,жарыс;

 

99.Ю.Бабанский тәрбие әдістерін неше топқа жіктеді:

А)4,

 

100.Жеке адамның дамуына әсер ететін факторларды көрсет:

А)оқыту мен білім беру;

Е)орта, тәрбие, тұқымқуалаушылық,

 

101.Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі фактор:

С)тәрбие;

 

102.Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдағы әлеуметтік қатынас, қандай орта деп. аталады:

В)әлеуметтік орта;

 

103.Оқушыны жан-жақты зерттеп тани білу қандай іскерлікке жатады:

А)зерттеушілік;

 

104.Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз:

Е)жеке тұлғаның мінез-құлықтарының, әдет-дағдысының, білімдерінің ережелерімен талаптарына және оларды қадағалауға айналған моральдық нормалар.

 

  1. «…менің негізгі принципім: адамға әрқашан барынша көп талап қою, сонымен қатар он мейлінше қатты сыйлау»-кімнің пікірі:

В)А.С.Макаренко;

 

106.Педагогикалық процес те оқушылардың дәлелді талап-тілектері мен мұқтаждықтарын имандылық, демократиялық принцип тер негізінде тәрбиелеу қай заңдылық:

С)тәрбие процесінің қорытынды нәтижесі бүгінгі өмір талабына сай болуы;

 

  1. «Мектеп, тәрбиеші және ұстаздар адамның тіпті жалғыз ғана тәрбиешісі емес, онгың сонша кошті, әлде қайда кошті арнайы тәрбиешілері:табиғат, отбасы, қоғам, халқы және оның тілі болады»,-деген кім:

А) К.Д.Ушинский;

 

  1. Өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз

А)өз бойындағы жаман-жақсы қасиеттерін анықтап, жақсылығын асырып, кемшілігін жою;

 

  1. «Егер педагогика адамды жан-жақты тәрбиелегісі келсе, ол оны алдымен барлық жағынан білуі тиіс» деп. жазған :

В)К.Д. Ушинский;

 

110.Педагогика ғылымы өз алдына жеке ғылым болып нешінші ғасырда бөлінді:

В)ХҮІІ;

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *