Биологиядан олимпиада тапсырмалары

1 дәрежелі тапсырмалар

 

1. Не себепті қоянға өрге шыға жүгіру неге қиынға түседі?

 2. Түлендер кит тәрізділерге қарағанда түкті жабындысынан айрылған жоқ, не себпетн?

 3. Жыртқыш құстардың аналықтары аталықтарына қарағанда ірірек, ол немен байланысты?

4. Барлық өсімдіктер продуценттер болып табыла ма?

 5. Өсімдіктің тамырсабағы түрөзгерген өркен екенін дәлелдеңдер. 

2 деңгей

1. Археоптерикстің кеуде қуысы құрылысның қай ерекшеліктері оның нашар ұшқандығын дәлелдейді және оның құйрығы қазіргі құстардікінен немен ерекшеленеді? Археоптерикстің сүйектері мен бассүйегінің құрылысы жорғалаушылардікіне немен ұқсас? Археоптериксті жорғалаушылар мен құстар арасындағы аралық форма деп санауға бола ма?

 

 

2. Балықтардың бүйір сызығы жерүсті омыртқалылардың қай сезім мүшелерінің аналогы (ұқсас) болып табылады?

 3. Адам ағзасында бауырдың негізгі 5 қызметін сипаттаңыз.

  4. Бір экологиялық нишадағы екі түр бір-бірімен бәсекелес деп санайды, сондықтан олардың біреуі ығыстырылады. Не себептен  екі түр (жақын түр) бір жерде, бірдей жағдайларда өмір сүретіндігін көреміз? .

 5. Мына тұқымдастар: Астық тұқымдастар мен Күрделі гүлділер тұқымдастары жемістерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктерін атап шығыңыз

 

3 деңгей

1. Мына суреттерде берілген ағзалардың барлығын атаңыз: 

1 ( а, б, в, г), 2 (а, б, в, г), 3( а, б,в,г)

 

 

1. а)

б, в) г)

 

 

2. а)     б)       в)      г)

 

 

3. а)      б)

 

 

 

в)             г)

 

2. Неге бұл ағзаларды (жоғарыдағы суретте) 3 топқа біріктіргенін түсіндіріңіз?

 

3. Кейбір балықтарда жүзбеқанаттары түрөзгергенін білеміз. Түрөзгерген жүзбеқанаттары бар балықтарды мысалға келтіріңіз. Жүзбеқанаттары қалай түрөзгерді?

4. 4-суретте (а, б, в, г, д) балықтардың қай өкілдері көрсетілген?

 

4-сурет. а), б)

 

 

в)

 

 

г)

 

 

д)

 

                                                           

5.  Экологиялық көрсеткіштердің : тіршілік ету ортасы және биологиялық нысандардың байланысын жоғарыда көрсетілген суреттерді пайдаланып (1, 4-тапсырмалар)график түрінде көрсетіңіз.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *