Ең үлкен ортақ бөлгіш.Ең кіші ортақ еселік

№77 Асанбай Асқаров атындағы мектеп-лицей

Орындаған: Махамбетов А.Ж.

Сабақтың тақырыбы:  Ең  үлкен ортақ  бөлгіш.Ең кіші ортақ еселік

Сабақтыңмақсаты:

Білімділік: Ең  үлкен  ортақ  бөлгіш  туралы , өзаражайсандартуралыалғанбілімдерінпысықтау. Ең  кішіортақ  еселігін  табабілуі, берілген  құрама  сандарды  жай көбейткіштерге  жіктей  отырып,  олардың ең  үлкен  ортақ  бөлгішін, еңкішіортақеселігін  табабілубілім, білік, дағдыларынқалыптастыру.

Дамытушылық:Оқушылардыңлогикалықойлауқабілеті мен есептеудағдыларынжетілдіру. Белсенділіктерінарттыру ,оқушылардыңпәнгедегенқызығушылығындамыту.Оқушының  ауызшасұрақтарға тез жауап беру қабілеттерін  дамыту.

Тәрбиелілік: Оқуғасаналысезімге ,жауапкершілікке  өзбетіншееңбектенугетәрбиелеу.Тезойлап , тез қорытуғажәнесөйлеумәнеріне  тәрбиелеу.Патриоттыққа, ұлтжандылыққатәрбиелеу.

Сабақтыңтүрі:   пысықтаусабағы

Сабақтыңәдісі: баяндау ,әңгімелесу,есептер  шығару , сұрақ –жауап, АКТ.

Сабақтыңкөрнекілігі: Сабаққақатыстысызбалар ,электрондықоқулық.

Сабақтыңбарысы:

І. Ұйымдастырубөлімі

Амандасу ,түгендеу, оқушылардыңсабаққаәзірлігінтексеру.Құралдарынтүгендеу. Сыныптыңәзірлігін  байқау.

ІІ.Үйжұмысынтексеру

№ 307

№ 321 слайд бойыншатексереді.

 Қызығушылығынояту.

Білімгежетілмейтінүшжол бар:

Еліктеужолы – еңжеңілжол,

Ойлаужолы – еңигіліктіжол,

Тәжірибежолы – еңқиыналысжол.

Конфуций

а)Тұжырымдұрыс па?

Жайсандардың тек екібөлгіші бар.

Құрамасанныңбірбөлгіші бар.

Еңкішіекітаңбалыжай сан – бұл 11

Еңүлкенқұрамасан  –бұл 99.

Кейбірқұрамасандардыжайкөбейткіштергежіктеугеболмайды.

96 саны –жай сан.

8 және 10 өзаражайсандар.

1 желтоқсан –Тұңғыш Президент күні.

Жұп ,тақсандардыкөрсетіңіздер. Слайд бойынша

Ой толғаныс

а) Қатесінтабыңдар

2850=10·3 ·5  ·19                              2850=2 ·3 ·5·19

99= 9*11      18=2*9   ЕҮОБ(99.18)=9

28=2*2*7   21=3*7   ЕКОЕ (28.21)=84

ә)  Сөзжұмбақтышешейік. Елбасыныңотыратынрезиденциясы

Р.   ЕКОЕ (5; 3; 15) =15  А .  ЕҮОБ (50: 12) =2    Д .   ЕҮОБ(24,30)=6

Қ.    ЕКОЕ(20,14) = 2*2*7*5 =140  О.   ЕКОЕ  (40, 28)=280

2 140 280 15 6 2
А Қ О Р Д А

Тарихимәлімет        (Үлгерімітөменоқушыларменжұмыс)

Сандардытауып, жай ,құрама сан , жұп , тақсандарды  анықтаңыздар.

1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысыҚаскелеңауданыныңШамалғанауылындадүниегекелген.

ҚазақстанҮкіметінбасқарғанда 44 жастаболды.Осылайшаоныңсаясиөмірбаяны басталады.1991 жылы 1-желтоқсанда республика жұртшылығытұңғышретНұрсұлтанӘбішұлыНазарбаевтыРеспубликамыздыңПрезидентіетіпсайлады.

б) Оқулықпенжұмыс

А № 345 ЕКОЕ(18,12) =36 ЕКОЕ(60,15) =60 ЕКОЕ(5,13) =65 ЕКОЕ(7,11) =77

В №352.  ЕҮОБ =6.  ЕҮОБ  =12

С №314 .  ЕҮОБ (93;87; 129) = 3  Жауабы 3 бала

Сергітусәті

Берілгенсандарғабайланыстықозғалысжасайды ,егержай сан болса, қолдарыналғасозады, құрама сан болсажоғарыкөтереді.

Мағынанытану

а)Өзбетіменжұмыс

1 нұсқа

ЕҮОБ (60, 165) = 15

ЕКОЕ (30,12)=60

Ия, себебі

ЕҮОБ(8, 25) = 1

2 нұсқа

ЕҮОБ(75,135) = 15

ЕКОЕ(18,15 )=90

Ия, себебі

ЕҮОБ (4, 27) = 1

 

ә)Кімжылдам?

12 мен 8-дің ЕКОЕ-ін ,ЕҮОБ-інтабыңдар.ЕКОЕ(12;8)=24 ЕҮОБ(12,8)=4

6 мен 9-дың ЕКОЕ-ін ,ЕҮОБ-інтабыңдар. ЕКОЕ (6;9)=18 ЕҮОБ(6;9)=3

40 пен 25-тің ЕКОЕ-ін ,ЕҮОБ-інтабыңдар. ЕКОЕ(40;25)=200 ЕҮОБ(40,25)=5

100 бен 45-тің ЕКОЕ-ін ,ЕҮОБ-інтабыңдар. ЕКОЕ(100;45)= 900 ЕҮОБ(100,45)=5

«Бәйтерек» пен «Қазақелі» монументінқұрастырыпшығарады.

Үйгетапсырмаберу.№309 №328

Сабақтықорытындылау.

«Осы тәуелсізеліміздіңнамысынқорғайтын, бүгініміздіертеңінежалғайтын, қазақелініңертеңі, болашағыүшінжауапберетінұрпақекендеріңе  сенеміз» депбүгінгісабағымдыаяқтаймын.

Сыныпоқушыларыныңжәнежекебалалардыңжұмыссапасын  бағалау.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *