Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. Дүниежүзі тарихы 6-сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Дүниежүзі тарихы 6-сынып

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 6-сынып оқушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған.

Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

Мазмұны

 

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

«Феодализм» және «Ислам тарихы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

 

«Крест жорықтары» және «Моңғолдар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

 

«XIVғасыр -XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» бөлімі

 

бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

 

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

 

«Абсолютизм:Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

 

«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

 

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

 

«Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

 

«Реформация» және «Ғылыми революция» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Д.тарих  6- сынып         Аты-жөні:

 

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Тақырып                                       Кіріспе. Неліктен Батыс Рим империясы құлады?

Неліктен Византия 568 жылы Византия түрік қағаны Истемиге елші жіберді?

 

Оқу мақсаты                              6.3.1.1 «Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хронологиялық

шегін білу және уақыт сызығында белгілеу

6.3.2.1 Рим империясының ыдырау себептерін анықтау және

жіктеу

6.3.2.4 Византияның дипломатиялық саясатын оның көршілес

елдермен    қарым-қатынасының     мысалында                         қарастырып,

сипаттау

 

Бағалау критерийі                  Білім алушы

 

 • «Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хронологиялық

шегін анықтайды және уақыт сызығында белгілейді

 

 • Рим империясының ыдырау себептерін жіктейді

 

 • Византияның көршілес елдермен халықаралық қарым-

қатынасын анықтайды

 

Ойлау дағдыларының         Білу және түсіну

деңгейі                                            Қолдану

 

Орындау уақыты                    20 минут

 

Тапсырма

 

 1. Уақыт сызығындағы хронологиялық шеңберді ерте, орта және кейінгі орта ғасыр кезеңдерге бөліп, атауларын ретімен жазыңыз.

 

V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

 

 1. Рим империясының ыдырау себептерін берілген кестеге топтастырыңыз.
  1. Рим империясының әскерлері өз әсери қуатын жоғалтты
  2. Құлдар өнеркәсіптің дамуына қарсы болды
  3. Варварлардың шапқыншылығы көбейді
  4. Құл иеленушілік жүйе елдің дамуын тежеді

 

Саяси себептер Әлеуметтік-экономикалық себептер

 

 1. Ақпаратты оқып, сұрақтарға жауап жазыңыз.
  1. 568 жылы Түрік қағанатының елшілігін бастаған соғды көпесі Маниах Иранға қарсы Византия империясымен сауда және әскери келісімге қол қойды. Өйткені, бұл дипломатияның негізгі мәні: Византияның көмегімен Иранды талқандау арқылы Таяу Шығысты жаулауға қол жеткізгісі келді.

 

 1. «Жылнамалар жинағында» баяндалғандай X ғасырда Княгиния Ольганың үкіметі Византия императоры мен патриархына барып, оларды Константинопольде шоқындырды. Византия елшісі Киев жеріне келіп, екі ел арасында дипломатиялық қатынасқа қадам жасады.

 

 

4

 

 

 

 1. Византия империясы көршілес мемлекеттермен қандай қарым-қатынаста болды?

 

 

 

 

 

 1. Түрік қағанаты мен Византияның арасындағы байланысты сипаттаңыз.

 

 

 

 

 

 1. Киев Русі мен Византияның арасындағы байланысты сипаттаңыз.

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі Тапсырма № Дескрипторлар Балл
Білім алушы
«Ерте,  орта,  кейінгі  орта 1 ерте ортағасыр тарихының 1
ғасырлар» хронологиялық хронологиясын белгілейді;
шегін   анықтайды   және
орта ортағасыр тарихының 1
уақыт сызығында хронологиясын белгілейді;
белгілейді
кейінгі ортағасырдың 1
хронологиясын белгілейді;
Рим империясының ыдырау 2 Рим империясының ыдырауының 1
себептерін жіктейді 1-саяси себебін көрсетеді;
Рим империясының ыдырауының 1
2- саяси себебін көрсетеді;
Рим империясының ыдырауының 1
1-әлеуметтік-экономикалық
себебін көрсетеді;
Рим империясының ыдырауының 1
2-әлеуметтік-экономикалық
себебін көрсетеді;
Византияның көршілес 3 Византияның көрші 1
елдермен халықаралық мемлекеттермен байланысын
қарым-қатынасын сипаттайды;
анықтайды
Түрік қағанаты мен Византия 1
арасындағы байланысты
сипаттайды;
Киев Русі мен Византия 1
арасындағы байланысты
сипаттайды.
Жалпы балл 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________

 

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
«Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» Хронологиясы берілген ерте, Хронологиясы  берілген  ерте, Хронологиясы берілген ерте,
хронологиялық шегін анықтайды орта, кейінгі орта ғасырлар орта, кейінгі орта ғасырлар орта, кейінгі, орта ғасырлар
және уақыт сызығында белгілейді тарихының хронологияларын тарихының хронологияларын тарихының  хронологияларын
белгілеуде қиналады белгілеуде қателіктер жібереді белгілейді
Рим империясының ыдырау Батыс Рим империясының Батыс Рим империясының Батыс Рим империясының
себептерін жіктейді ыдырау себептерін категориялар ыдырау себептерін ыдырау себептерін  белгілі
бойынша жіктеуде қиналады саяси/әлеуметтік-экономикалық категориялар бойынша
категориялар бойынша жіктейді
жіктеуде қателіктер жібереді
Византияның көршілес елдермен Византияның көршілес Византияның көршілес  елдер: Византияның көршілес
халықаралық қарым-қатынасын елдермен халықаралық қарым- Киев Русімен/ түрік елдермен халықаралық
анықтайды қатынасын анықтауда қиналады қағанатымен халықаралық қарым-қатынасын анықтайды
қарым-қатынасын анықтауда
қателіктер жібереді

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

«Феодализм» және «Ислам тарихы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

 

Тақырып                                       Феодалдық экономика ерекшеліктері неде?

Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан?

Ортағасырлық қоғамды қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелейді?

 

Оқу мақсаты                              6.4.2.1 Экономикалық қатынастардың формаларын түсіндіру

арқылы феодалдық шаруашылықтың

6.2.2.2 Өнердің (сәулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы

өзгерістердің ықпалын анықтау

6.2.2.1 Тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы

діндердің әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау

 

Бағалау критерийі                   Білім алушы

 

 • Феодалдық құрылымның белгілерін анықтайды

 

 • Роман және готикалық үлгінің (стильдердің)

ерекшеліктерін сипаттайды

 

 • Ислам дінінің әлемдік мәдениетке ықпалын

анықтайды

 

Ойлау дағдыларының          Білу және түсіну

деңгейі                                            Қолдану

 

Орындау уақыты                     20 минут

 

Тапсырма

 

 1. Феодалдық қоғамның белгілерін жазыңыз.
  1. _______________________________________________________________
  2. _______________________________________________________________
  3. _______________________________________________________________

 

 1. Романдық және готикалық стилге тән белгілерді жазыңыз.

 

Романдық стиль Готикалық стиль

 

 1. Ислам дінінің әлемдік мәдениетке ықпалын көрсететін терминдерді мағынасымен сәйкестендіріңіз.
1 Астролябия A. Араб сәулет өнеріндегі сәндік оюлар
2 Арабеска B. Сөздерді әдемі жазу өнері
3 Калиграфия C. Араб ғалымдары негізін қалаған сала
4 Минарет D. Жұлдыздардың  ендік  пен  бойлықта  орналасуын
өлшейтін аспап
5 Алгебра E. Мешіттердің мінәжәт етуге арналған биік күмбезі

 

 

 

 

 

 

7

 

ЖОБА

 

 

Бағалау критерийі Дескрипторлар Балл
тапсырма
Білім алушы
Феодалдық құрылымның 1 феодалдық құрылыстың 1-белгісін 1
белгілерін атайды атайды;
феодалдық құрылыстың 2-белгісін 1
атайды;
феодалдық құрылыстың 3-белгісін 1
атайды;
Роман және готикалық романдық стильге тән белгіні жазады; 1
стильдің ерекшеліктерін 2
готикалық   стильге   тән   белгіні 1
сипаттайды жазады;
Ислам дінінің әлемдік астролябия терминін мағынасымен 1
мәдениетке ықпалын сәйкестендіреді;
анықтайды
арабеска терминін мағынасымен 1
сәйкестендіреді;
3 каллиграфия терминін мағынасымен 1
сәйкестендіреді;
минарет терминін мағынасымен 1
сәйкестендіреді;
алгебра терминін мағынасымен 1
сәйкестендіреді.
Жалпы балл 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

«Феодализм» және «Ислам тарихы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: _______________________________________________

 

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Феодалдық құрылымның Феодалдық құрылымның Феодалдық құрылымның 1/2/3 белгілерін Феодалдық құрылымның
белгілерін атайды белгілерін көрсетуде қиналады көрсетуде қателіктер жібереді белгілерін көрсетеді
Роман және готикалық Готикалық және романдық Готикалық және романдық стильдердің Готикалық және романдық
стильдің ерекшеліктерін стильдердің ерекшеліктерін ерекшеліктерін көрсетуде қателіктер стильдердің
сипаттайды көрсетуде қиналады жібереді ерекшеліктерін көрсетеді
Ислам дінінің әлемдік Ислам дінінің әлемдік Ислам  дінінің әлемдік мәдениетке Ислам  дінінің  әлемдік
мәдениетке ықпалын мәдениетке ықпалын көрсететін ықпалын көрсететін терминдер: мәдениетке ықпалын
анықтайды терминдерді мағынасымен астролябия/арабеска/калиграфия/минарет/ көрсететін терминдерді
сәйкестендіруде қиналады алгебраны мағынасымен сәйкестендіруде мағынасымен дұрыс
қателіктер жібереді сәйкестендіреді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Крест жорықтары» және «Моңғолдар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып                                            Крест  жорықтары  христиандық Еуропа  мен  мұсылман

әлемін қалай өзгертті?

Моңғолдардың жорықтары Еуразияның саяси картасын

қалай өзгертті?

 

Оқу мақсаты                                    6.3.2.6 Картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей

отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының

себеп-салдарларын анықтау

6.3.2.5        Ортағасырлық       шапқыншылықтар                 кезіндегі

халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау

 

Бағалау критерийі                        Білім алушы

 

 • Картадағы 1-4 крест жорықтарының осы аймақтарға

бағытталу себептерін анықтайды

 

 • Крест жорықтарының мұсылман әлемі мен

Еуропаға әкелген өзгерістерін көрсетеді

 

 • Ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі

халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін

көрсетеді

 

Ойлау дағдыларының               Білу және түсіну

деңгейі                                                  Қолдану

 

Орындау уақыты                          20 минут

 

Тапсырма

 

 1. Картада бағыттары көрсетілген бірінші, екінші, үшінші және төртінші крест жорықтарының неге осы аймақтарға бағытталғанының себептерін жазыңыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-себебі:___________________________________________________________________

 

 

10

 

ЖОБА

 

2-себебі:___________________________________________________________________

 

3-себебі:___________________________________________________________________

 

4-себебі:___________________________________________________________________

 

 1. Крест жорықтарының мұсылман әлемі мен Еуропаға әкелген өзгерістерін кестеге толтырыңыз.

 

Мұсылман әлеміне әкелген өзгерістер Еуропаға әкелген өзгерістері

 

 1. Картада белгіленген моңғолдардың жаулап алған Қытай, Орта Азия, Иран, Кавказ елдері территорияларын көрсетіңіз.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4                                                           2

 

 

 

 

 

 

 

1________________________________________________________________

2________________________________________________________________

3________________________________________________________________

4________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

ЖОБА

 

Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Картадағы 1-4 крест 1 1- крест жорығының көрсетілген 1
жорықтарының осы аймаққа бағытталу себебін
аймақтарға бағытталу анықтайды;
себептерін анықтайды
2- крест жорығының көрсетілген 1
аймаққа бағытталу себебін
анықтайды;
3- крест жорығының көрсетілген 1
аймаққа бағытталу себебін
анықтайды;
4- крест жорығының көрсетілген 1
аймаққа бағытталу себебін
анықтайды;
Крест жорықтарының 2 крест жорықтарының мұсылман 1
мұсылман әлемі мен әлеміне әкелген өзгерісін анықтайды;
Еуропаға әкелген
крест жорықтарының Еуропаға 1
өзгерістерін көрсетеді әкелген өзгерісін анықтайды;
Ортағасырлық 3 моңғолдар жаулап алған Қытай 1
шапқыншылықтар елінің территориясын көрсетеді;
кезіндегі халықаралық
моңғолдар жаулап алған Орта 1
қатынастардың Азияның территориясын көрсетеді;
ерекшеліктерін көрсетеді
моңғолдар жаулап алған Иран елінің 1
территориясын көрсетеді;
моңғолдар жаулап алған Кавказ 1
елінің территориясын көрсетеді.
Жалпы балл 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

«Крест жорықтары» және «Моңғолдар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: _______________________________________________

 

Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
Картадағы 1-4 крест Картадағы 1-4 крест Картадағы 1/2/3/4 крест Картадағы 1/2/3/4 крест
жорықтарының осы жорықтарының осы  аймақтарға жорықтарының осы аймақтарға жорықтарының осы
аймақтарға бағытталу бағытталу себептерін анықтауда бағытталу себептерін анықтауда аймақтарға бағытталу
себептерін анықтайды қиналады қателіктер жібереді себептерін анықтайды
Крест жорықтарының Крест жорықтарының мұсылман Крест жорықтарының мұсылман Крест жорықтарының
мұсылман әлемі мен әлемі  мен  Еуропаға әкелген әлемі  мен Еуропаға әкелген мұсылман әлемі мен
Еуропаға әкелген өзгерістерін көрсетуде қиналады өзгерістерін көрсетуде Еуропаға әкелген
өзгерістерін көрсетеді қателіктер жібереді өзгерістерін көрсетеді
Ортағасырлық Ортағасырлық шапқыншылықтар Моңғолдар жаулап алған Қытай Ортағасырлық
шапқыншылықтар кезіндегі кезіндегі халықаралық Орта   Азия,   Иран,   Кавказ шапқыншылықтар кезіндегі
халықаралық қатынастардың қатынастардың ерекшеліктерін елдерінің территорияларын халықаралық
ерекшеліктерін көрсетеді көрсетуде қиналады көрсетуде қателіктер жібереді қатынастардың
ерекшеліктерін көрсетеді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

«XIVғасыр -XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Тақырып «Қара індет» не себепті жылдам таралды? «Қара індет»
шаруалар көтерілістері мен феодалдық соғыстардың басты
себебі болды ма?
Оқу мақсаты 6.3.1.4  Феодалдық  соғыстар  мен  орталықтандырылған
мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату
6.3.2.2 У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған анти-
феодалдық  көтерілістердің  себептері  мен  маңызын
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
•   Феодалдық  соғыстар  мен  орталықтандырылған
мемлекеттердің құрылуы   арасында   байланыс
орнатады
•   У.Тайлер,  Г.  Каль  жетекшілігімен  болған  анти-
феодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын
көрсетеді
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма

 

 1. Берілген мәтіндегі мәліметтерді негізге ала отырып, төмендегі схемаға феодалдық бөлшектенген және бір орталыққа бағынған мемлекеттің екі белгісі мен екі айырмашылығын жазыңыз. Соңынан қорытынды ойыңызды жазып көрсетіңіз.

 

Бытыраңқылық кезінде феодалдар үнемі өзара қырқысу соғыстарын жүргізіп отырды. Олардың мақсаты — бай көршісін тұтқындап, құн талап ету, тонаушылықпен олжа табу болды. Феодалдар соғыс кезінде қорғану үшін мықты қамалдар тұрғызып, сонда тұрған. Өзара қырқысулардан әсіресе қорғанатын қамалы жоқ шаруалар зардап шекті. Қырқысу соғыстары феодалдық шаруашылыққа зиянын тигізді.

 

Ортағасырлық Еуропа елдеріндегі әртүрлі таптар арасындағы соғыстар мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық жағдайының құлдырауына алып келді. Феодалдар өзара қырқыстан қалжырап, бірігудің қажеттілігін сезінді. Сол себепті, анағұрлым ауқатты феодалдар билікті өз қолдарына алып әулеттік басқаруды жолға қойып, мемлекеттерді бір орталықтандыруға қарай қадам басты.

 

1- белгісі 1- айырмашылығы

 

 

 

 

 

2- белгісі 2 — айырмашылығы

 

 

 

 

 

14

 

ЖОБА

 

Қорытынды:

 

 

 

 

 1. У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған анти-феодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын жазыңыз.
Көтеріліс себептері
У.Тайлер көтерілісі Г. Каль көтерелісі
 

 

 

 

Көтерілістердің маңызы

 

 

 

 

 

Бағалау Тапсырма Дескриптор Балл
критерийлері
Білім алушы
көтерілістердің салдарын көрсетеді; 1
Феодалдық соғыстар 1 феодалдық бөлшектенген мемлекеттің 1
мен 1-белгісін анықтайды;
орталықтандырылған
феодалдық бөлшектенген мемлекеттің 1
мемлекеттердің 2-белгісін анықтайды;
құрылуы арасында
бір орталыққа бағынған мемлекеттің 1- 1
байланыс орнатады белгісін анықтайды;
бір орталыққа бағынған мемлекеттің 2- 1
белгісін анықтайды;
қорытынды ой жазады; 1
У.Тайлер, Г. Каль 2 У.Тайлер жетекшілігімен болған анти- 1
жетекшілігімен болған феодалдық көтерілістің 1-себебін
анти-феодалдық көрсетеді;
көтерілістердің
У.Тайлер жетекшілігімен болған анти- 1
себептері мен маңызын феодалдық көтерілістің 2-себебін
көрсетеді көрсетеді;
Г. Каль жетекшілігімен болған анти- 1
феодалдық көтерілістің 1-себебін
көрсетеді;
Г. Каль жетекшілігімен болған анти- 1
феодалдық көтерілістің 2-себебін
көрсетеді;
У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен 1
болған анти-феодалдық
көтерілістердің маңызын көрсетеді.
Жалпы балл 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

«XIVғасыр -XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық

бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

 

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
Феодалдық бытыраңқылық Феодалдық бытыраңқы және Феодалдық бытыраңқы және Феодалдық бытыраңқы және
пен орталықтанған орталықтандырылған мемлекеттің орталықтандырылған орталықтандырылған
мемлекеттің белгілерін анықтауда қиналады мемлекеттердің 1-2-белгілерін мемлекеттің белгілерін
ерекшеліктерін көрсетеді анықтауда және қорытынды  ой анықтайды
жазуда қателеседі
У.Тайлер, Г. Каль У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен У.Тайлер, Г. Каль
жетекшілігімен болған болған анти-феодалдық болған анти-феодалдық жетекшілігімен  болған анти-
анти-феодалдық көтерілістердің   себептері мен көтерілістердің  1-2-себептері  мен феодалдық көтерілістердің
көтерілістердің себептері маңызын көрсетуде қиналады маңызын көрсетеуде  қателіктер себептері мен маңызын
мен маңызын көрсетеді жібереді көрсетеді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Абсолютизм:Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып XIV Людовик мен Ұлы Петр: кімнің билігі айтарлықтай
шексіз болды?
Юнлэ мен Токугава билігі Батыс билеушілерінің билігіндей
шексіз болды ма?
Неліктен І Карл мен ІІ Осман шексіз монарх бола алмады?
Оқу мақсаты 6.3.1.2 Батыс  пен Шығыстағы монархия формаларын
(сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату
6.3.1.5 Саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әр түрлі
ел билеушілерінің қызметін салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы
Батыс  пен Шығыстағы монархия формаларын
(сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажыратады
•   Саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әр түрлі
ел билеушілерінің қызметін сипаттайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма

 

 1. Суреттердегі басқару түрін анықтап, ерекшеліктерін жазыңыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- cурет                                                                                  2-сурет

1._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Ерекшелігі_____________________________________________________________________

 

2._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ерекшелігі_____________________________________________________________________

 

 

 

 

17

 

ЖОБА

 

 1. Мәтінді оқып шығып, кестені толтырыңыз.

 

Батысеуропалық феодализмның тарихы үш үлкен кезеңге бөлінеді. Ерте феодализм ( ерте ортағасыр) – V ғ. Х ғ.аяғына дейін. Бұл уақыт феодалдық ірі жер иелену мен феодалдар тарапынан еркін шаруалардың пайда болуы, феодалдық құрылыстың қалыптасуы кезеңіне сәйкес келеді. Толықтай натуралды шаруашылық үстемдік етеді. Ертеректегі феодалдық мемлекет болып, франктар корольдігі саналды. Дамыған феодализм кезеңі (ортағасырлық гүлдену) XI — XV ғғ. болып табылады . Аталмыш кезең ауылдардағы феодалдық өндіріс тәсілінің толықтай дамуы ғана емес, сонымен қатар, өздерінің цехтық қолөнері мен саудасы бар ортағасырлық қалалардың табыстар кезеңі болатын. Саяси бытыраңқылықты бір орталыққа бағынған феодалдық ірі мемлекеттер ауыстырды. Сонымен қатар бұл уақыт ортағасырлық қоғамды қозғаған мықты шаруалар көтерілістерінің кезеңі еді. Кейінгі феодализм кезеңі (кейінгі ортағасыр)- XV ғасырдың аяғы мен XVII ғасыр ортасы – феодализмнің ыдырап және оның қойнауында жаңа капиталистік өндіріс тәсілінің туындау кезеңі болып саналады.

Кезеңдері   Хронологиялық шеңбері Ерекшеліктері

Ерте

 

Дамыған

 

Кейінгі

 

 

 

 

 

Бағалау критерийлері Тапсыр Дескриптор Балл
ма
Білім алушы
Батыс пен Шығыстағы шексіз билік түрін сипаттайды; 1
монархия формаларын
1 ерекшелігін жазады; 1
(сословиелік-өкілдік   және
шексіз билік) ажыратады сословиелік-өкілдік билік түрін 1
сипаттайды;
ерекшелігін жазады; 1
Саяси биліктің ортағасырдың бірінші кезеңін 1
ерекшеліктерін анықтау анықтайды;
үшін әр түрлі ел
ортағасырдың екінші кезеңін 1
билеушілерінің қызметін анықтайды;
сипаттайды
ортағасырдың үшінші кезеңін 1
2 анықтайды;
ортағасырдың бірінші кезеңінің 1
ерекшеліктерін сипаттады;
ортағасырдың екінші кезеңінің 1
ерекшеліктерін сипаттады;
ортағасырдың үшінші кезеңінің 1
ерекшеліктерін сипаттады.
Жалпы балл 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

«Абсолютизм: Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

 

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Батыс пен Шығыстағы Батыс пен Шығыстағы Батыс пен Шығыстағы монархия Батыс пен  Шығыстағы монархия
монархия формаларын монархия формаларын формаларын  (сословиелік-өкілдік формаларын   (сословиелік-өкілдік
(сословиелік-өкілдік және (сословиелік-өкілдік және және  шексіз  билік)  ажыратуда және шексіз билік) ажыратады
шексіз билік) ажыратады шексіз билік) ажыратуда және ерекшелігін жазуда
қиналады қателіктер жібереді
Саяси биліктің Саяси биліктің ерекшеліктерін Саяси  биліктің ерекшеліктерін Саяси биліктің   ерекшеліктерін
ерекшеліктерін анықтау үшін анықтау  үшін  әр  түрлі  ел анықтау   үшін   әр   түрлі   ел анықтау   үшін   әр   түрлі   ел
әр  түрлі ел билеушілерінің билеушілерінің қызметін билеушілерінің қызметін билеушілерінің қызметін
қызметін сипаттайды сипаттауда сипаттауда қателіктер жібереді сипаттайды
қиналады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Тақырып Ұлы Жібек жолы Шығыс пен Батысты қалай
байланыстырды
Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының
айырмашылығы неде?
Ұлы географиялық ашулар әлемді қалай өзгертті?
Оқу мақсаты 6.4.1.2   Ортағасырлардағы   халықаралық   сауда   мен
саяхаттардың рөлін түсіндіру
6.3.2.7 «Отаршылдық саясат» ұғымын түсіндіру (Испания
және Португалияның жаулап алуының мысалында)
6.2.4.3 Картада XV-XVI ғғ. саяхатшылардың негізгі бағыт-
бағдарларын   белгілей   отырып,   Ұлы   географиялық
жаңалықтардың  адамдардың  әлем  туралы  түсінігіне
ықпалын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
Ортағасырлардағы   халықаралық сауда   мен
саяхаттардың рөлін сипаттайды
«Отаршылдық   саясат»   ұғымын сипаттайды
(Испания  және  Португалияның  жаулап  алуының
мысалында)
•   Картада XV-XVI ғғ. саяхатшылардың негізгі бағыт-
бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық
жаңалықтардың адамдардың әлем туралы түсінігіне
ықпалын сипаттайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут

 

Тапсырма

 

 1. Кескін картада Христофор Колумб, Фернандо Магелан атты саяхатшылардың бағыттарын белгілеңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Кестеде еуропалық және қытайлық экспедициялардың мақсаттары мен жергілікті халықтың өміріне тигізген әсерін анықтаңыз.

 

 

20

 

ЖОБА

 

Сұрақтар Қытай саяхатшылары Еуропа саяхатшылары
Ұйымдастырылған
экспедициялардың
мақсаттары
Жергілікті халықтың
өміріне тигізген әсері

 

3.Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін әкелген оң және теріс әсерлерін анықтаңыз.

 

Оң әсері Теріс әсері
 1. 1.

 

 1. 2.

 

 

 

Бағалау Тапсырма Дескриптор Балл
критерийлері
Білім алушы
Ортағасырлардағы Христофор Колумбтың жүріп өткен 1
халықаралық сауда 1 жолын белгілейді;
мен саяхаттардың
Фернан Магеланның жүріп өткен жолын 1
рөлін сипаттайды белгілейді;
«Отаршылдық қытайлық теңіз экспедицияларының 1
саясат» ұғымын мақсатын сипаттайды;
сипаттайды
еуропалық теңіз экспедицияларының 1
(Испания және мақсатын сипаттайды;
Португалияның
қытайлықтардың теңіз
жаулап алуының 2 экспедицияларының нәтижесінде 1
мысалында) ашылған жерлердің халықтарына
жүргізген саясатын сипаттайды;
еуропалықтардың теңіз
экспедицияларының нәтижесінде 1
ашылған жерлердің халықтарына
жүргізген саясатын сипаттайды;
Картада XV-XVI ғғ. Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін 1
саяхатшылардың әкелген 1-оң әсерлерін анықтайды;
негізгі бағыт-
Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін 1
бағдарларын әкелген 2-оң әсерлерін анықтайды;
белгілей отырып,
3 Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін 1
Ұлы географиялық әкелген 1-теріс әсерлерін анықтайды;
жаңалықтардың
Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін
адамдардың әлем әкелген 2-теріс әсерлерін анықтайды. 1
туралы түсінігіне
ықпалын сипаттайды
Жалпы балл 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________

 

 

 

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ортағасырлардағы Кескін картада саяхатшылардың Кескін картада саяхатшылар: Кескін картада
халықаралық   сауда мен маршруттарын белгілеуде Христофор Колумб, Фернандо саяхатшылардың  жүріп өткен
саяхаттардың рөлін қиналады Магеланның маршруттарын жолдарын анықтайды
сипаттайды белгілеуде қателіктер жібереді
«Отаршылдық саясат» Еуропалық және қытайлық Еуропалық және Еуропалық және   қытайлық
қытайлық
Ұғымын сипаттайды саяхатшы экспедицияларының саяхатшы экспедицияларының саяхатшы экспедицияларының
(Испания және мақсаттарын анықтап,  жаңадан мақсаттарын анықтап, жаңадан мақсаттарын анықтап, жаңадан
Португалияның жаулап ашылған жерлердегі жергілікті ашылған жерлердегі жергілікті ашылған жерлердегі жергілікті
алуының мысалында) халыққа деген қатынасын халыққа деген қатынасын халыққа деген қатынасын
сипаттауда қиналады сипаттауда қателіктер жібереді сипаттайды
Картада XV-XVI ғғ. Ұлы  географиялық ашулардың Ұлы географиялық ашулардың әлем Ұлы географиялық ашулардың
саяхатшылардың негізгі әлем үшін әкелген оң және теріс үшін   әкелген   оң   және   теріс әлем  үшін  әкелген  оң  және
бағыт-бағдарларын белгілей әсерлерін анықтауда қиналады әсерлерін анықтауда қателіктер теріс әсерлерін анықтайды
отырып, Ұлы географиялық жібереді
жаңалықтардың адамдардың
Әлем туралы түсінігіне
ықпалын сипаттайды

 

 

 

 

22

 

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Тақырып Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті?
Оқу мақсаты 6.2.2.3 Антикалық мәдениетпен байланыс орнату  арқылы
Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін өнері)
Сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
•   Қайта өрлеу дәуірінің ерекшеліктерін анықтайды
Ортағасырлық шығыс мәдениетінің ерекшеліктерін
сипаттайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма

 

 1. Иллюстрациялық суреттерге назар аударып, тапсырмаларды орындаңыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Суреттің қай тарихи кезеңде пайда болғаны туралы анықтаңыз.

1-сурет- _____

2-сурет- _____

 

В) Суреттер негізінде, осы дәуірде бейнелеу өнерінде қандай өзгерістер болғанын сипаттаңыз.

 

 

 

С) Ортағасырлық еуропалық қоғамдағы өзгеріс бейнелеу өнеріне қалай әсер етті? (ғылым, техникалық өнертабыстар, қоғамдық-экономикалық құрылыстағы өзгеріс, шіркеудің рөлі…)

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 1. Кестені толтырыңыз

 

Шығыс ойшылдары Өркениетке қосқан үлесі Маңызы

 

Ұлықбек

 

Әлішер Науаи

 

Бабыр

 

 

 

 

 

Бағалау критерийлері Тапсы Дескриптор Балл
рма
Білім алушы
Қайта өрлеу дәуірінің 1-суреттің кезеңін жазады; 1
ерекшеліктерін анықтайды
2-суреттің кезеңін жазады; 1
суреттер   негізінде,   осы   дәуірде
1 бейнелеу өнерінде   пайда   болған 1
өзгерісті анықтайды;
ортағасырлық  еуропалық  қоғамдағы 1
өзгерістердің бейнелеу өнеріне тигізген
әсерін анықтайды;
Ортағасырлық шығыс Ұлықбектің әлемдік өркениетке қосқан 1
мәдениетінің үлесін сипаттайды;
ерекшеліктерін сипаттайды
Ұлықбектің еңбегінің маңыздылығын 1
көрсетеді;
Әлішер Науаидің әлемдік өркениетке 1
2 қосқан үлесін сипаттайды;
Әлішер Науаидің еңбегінің 1
маңыздылығын көрсетеді;
Бабырдың әлемдік өркениетке қосқан 1
үлесін сипаттайды.
Бабырдың еңбегінің маңыздылығын 1
көрсетеді.
Жалпы балл 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

«Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

 

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
Қайта   өрлеу дәуірінің 1/2-суреттердің кезеңін жазуда, 1/2-суреттердің кезеңін жазуда, Қайта Өрлеу дәуірінің
ерекшеліктерін анықтайды осы  дәуірде  бейнелеу өнерінде осы  дәуірде  бейнелеу өнерінде ерекшеліктерін анықтайды
пайда болған өзгерісті анықтауда; пайда болған өзгерісті анықтауда;
ортағасырлық еуропалық ортағасырлық еуропалық
қоғамдағы  өзгерістердің бейнелеу қоғамдағы өзгерістердің бейнелеу
өнеріне тигізген әсерін анықтауда өнеріне тигізген әсерін анықтауда
қиналады қателіктер жібереді
Ортағасырлық шығыс Ұлықбек/ Әлішер Науаи/Бабырдың Ұлықбек/ Әлішер Ортағасырлық шығыс
Мәдениетінің еңбегінің маңыздылығын көрсетіп, Науаи/Бабырдың еңбегінің мәдениетінің ерекшеліктерін
ерекшеліктерін сипаттайды әлемдік өркениетке қосқан үлесін маңыздылығын көрсетіп, сипаттайды
сипаттауда қиналады әлемдік өркениетке қосқан үлесін
сипаттауда қателіктер жібереді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары 20 минут
Білім алушы
 
6.2.1.2 Тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», «реформация», «протестантизм», «лютерандық», «кальвинизм», «контрреформация», «иезуиттер ордені» ұғымдарын түсіндіру
6.2.4.2 Жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын анықтау
 
Мартин Лютердің наразылығы Еуропаны қалай өзгертті?

«Реформация» және«Ғылыми революция» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

 

Тақырып Оқу мақсаты

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийі

 

 • Тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», «реформация», «протестантизм», «лютерандық», «кальвинизм», «контрреформация», «иезуиттер ордені» ұғымдарын анықтайды

 

 • Жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын сипаттайды

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

 

Орындау уақыты Тапсырма

 

 1. Берілген мәліметтердің «ақиқат» немесе «жалған» екендігін анықтаңыз.

 

р/с Ақпарат ақиқат/жалған
1 Шіркеулердің баю көздерінің бірі – индульгенция
сату болды
2 «Кешірім  ақшаға  емес,  Құдайдан  беріледі»–деп
айтқан М.Лютер
3 Шіркеуді реформалау мен қайта ұйымдастыру –
Реформация деп аталады.
5 Рим папасы Реформациямен күресу үшін иезуиттер
орденің құрды

 

 

 

 1. Адамдар үшін жердің құрылысы туралы білім не үшін қажет болғандығы туралы 5 дәлел келтіріңіз.

 

А

 

B C D E

 

 

 

 

26

 

ЖОБА

 

Бағалау критерийлері Тапсыр Дескриптор Балл
ма
Білім алушы
Тарихи процестердің 1-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» 1
контекстінде екендігін анықтайды;
«гуманизм»,
2-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» 1
«реформация», екендігін анықтайды;
«протестантизм»,
3-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» 1
«лютерандық», 2 екендігін анықтайды;
«кальвинизм»,
4-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» 1
«контрреформация», екендігін анықтайды;
«иезуиттер ордені »
5-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған»
ұғымдарын анықтайды «жалған» екендігін анықтайды; 1
Жаратылыстану Адамдар үшін жердің құрылысы туралы
ғылымдарының білім не үшін қажет болғандығы туралы 1
келешектегі дамуы 1- дәлел келтіреді;
үшін кейінгі орта
Адамдар үшін жердің құрылысы туралы
ғасырлар кезеңінде білім не үшін қажет болғандығы туралы 1
Жердің құрылысы 2- дәлел келтіреді;
туралы жасалған
ғылыми Адамдар үшін жердің құрылысы туралы
жаңалықтардың білім не үшін қажет болғандығы туралы 1
маңыздылығын 3- дәлел келтіреді;
сипаттайды
Адамдар үшін жердің құрылысы туралы
білім не үшін қажет болғандығы туралы 1
4- дәлел келтіреді;
Адамдар үшін жердің құрылысы туралы
білім не үшін қажет болғандығы туралы 1
5-дәлел келтіреді.
Жалпы балл 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

«Реформация» және «Ғылыми революция» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

 

Білім алушының аты-жөні _______________________________________________

 

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
Тарихи процестердің Тарихи процестердің Тарихи процестердің контекстінде Тарихи процестердің
контекстінде «гуманизм», контекстінде «гуманизм», «гуманизм», «реформация», контекстінде «гуманизм»,
«реформация», «реформация», «протестантизм», «лютерандық», «реформация»,
«протестантизм», «протестантизм», «кальвинизм», «протестантизм»,
«лютерандық», «лютерандық», «кальвинизм», «контрреформация», «иезуиттер «лютерандық», «кальвинизм»,
«кальвинизм», «контрреформация», «иезуиттер ордені» ұғымдарын анықтауда «контрреформация»,
«контрреформация», ордені» ұғымдарын анықтауда қателіктер жібереді «иезуиттер ордені»
«иезуиттер ордені» қиналады ұғымдарын анықтайды
ұғымдарын анықтайды
Жаратылыстану Жаратылыстану ғылымдарының Жаратылыстану ғылымдарының Жаратылыстану
ғылымдарының келешектегі келешектегі дамуы үшін кейінгі келешектегі дамуы  үшін кейінгі ғылымдарының келешектегі
дамуы үшін кейінгі  орта орта ғасырлар кезеңінде Жердің орта  ғасырлар  кезеңінде Жердің дамуы  үшін кейінгі  орта
ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы   туралы жасалған құрылысы туралы жасалған ғасырлар кезеңінде Жердің
құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың ғылыми жаңалықтардың құрылысы туралы жасалған
ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын сипаттауда маңыздылығына 1/2/3/4/5 дәлел ғылыми жаңалықтардың
маңыздылығын сипаттайды қиналады келтіруде қателіктер жібереді маңыздылығын сипаттайды
Реформация кезіндегі басты
оқиғаларды анықтайды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *