Басы » Химия » Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқыл ерітінділерінің химиялық қасиеттері.

Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқыл ерітінділерінің химиялық қасиеттері.

Булатова Тазагуль Кадыровна

Тақырыбы: Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқыл ерітінділерінің химиялық қасиеттері.
Мақсаты:
-қышқылдар суда ерігенде Н+ иондарын және теріс зарядталған қышқыл қалдығы иондарын түзетіндігі туралы білімді кеңейту;
— қышқыл, сілті және тұздардың судағы ерітінділерінде электролиттік диссоциациялануындағы басты ерекшеліктері мен ұқсастықтарын салыстыру;
— қышқылдың, сілтінің және тұздардың судағы ерітінділерінде электролиттік диссоциациялану себебін анықтап, өзіндік баға беру.
Қолданылған модульдер:«Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер», «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету», «Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу», «Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау», «Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану», «Талантты және дарынды балаларды оқыту», «Оқытудағы басқару және көшбасшылық».
Әдіс-тәсілдер: «Жүректен-жүрекке»,«Кубизм»,«Миға шабуыл»,«Жанұя ортасы»,«Себет, қоржын, еттартқыш».

Уақыты Жоспармазмұны Мұғалімніңіс-әрекеті: Оқушыныңіс-әрекеті Бағалау Ресурстар:
5 Кіріспе
«Жүректенжүрекке» әдісі
Мақсаты: сыныптапсихологиялықжағымдыахуалтудыру.
Топқабіріктіру. «Жүректенжүрекке» әдісі
бойыншасыныпоқушыларыныңбір-бірлерінепсихологиялықжағымдыахуалтудыру;
Топқабіріктірумақсатындаоқушыларұжымдасып, бірлесежұмысістеуге баулу.
Оқушыларбір-бірлерінежылылебіздерінбілдіреотыра, сенімдіқарым-қатынастыорнатады; Оқушылартоппенжұмысістеулерінедағдыланады.
Топ ережесінқұруарқылыоқушыларәрбір топ мүшелерініңпікіріқұндыекенінеүйренеді. Қалыптастырушыбағалау: «Керемет!» жұмсақойыншық,
10 Тұсаукесер
«Кубизм» әдісі
Мақсаты: сұраққоюарқылы, үйжұмысынакерібайланысжасау.
«Миғашабуыл» стратегиясы
Мақсаты: жаңатақырыптыашуға ой туғызу.
«Кубизм» арқылыүйжұмыстарынасұрақ жауап ретінде керібайланысжасау арқылыформативтібағалау.
«Миғашабуыл» стратегиясыбойыншажаңатақырыптыашуүшінқышқылдың, сілтінің және тұздың диссоциациялану процесі бейнеленген сызбаны көрсету көрсетуарқылы, төмендегісұрақтыортаға салу «ал, балалар бүгінгісабақта не білгілеріңізкеледі?» сұрақарқылытақырыптыңмақсатынашу. Оқушыларүйжұмысынқайталаумақсатындабір-бірімендиалогтыққарым- қатынасқатүседі. Соларқылыбілімдерінқорытады.
Жаңатақырыптыашумақсатындаұсынылған бейнедегі қышқылдардың, сілтілердің және тұздардың диссоциациялануынакөңілбөліп, сын тұрғысынан ойлануғамүмкіншілікетеді. Яғни, соныменқатар «не білгілерікелетіндері» арқылысабақтыңмақсатынқоябілугедағдыланады. Қалыптастырушыбағалау:
жұлдызшалар
орамажіп,
бейнеленген флипчарт.

20
Негізгібөлім
«Жанұя ортасы» әдісі
Мақсаты: тақырыптыоқытуарқылы, талқылау, талдаужасау.

Оқулықпенжұмыс Жекеше оқып, кейін жанұядаұжымдасыпжаңатақырыптыашумақсатындаоқушылардыңбірлесежұмысістеулерінбақылаужәнебағытбағдар беру, әріынталандыру.

С деңгейдегіоқушыға39беттегі №2 тапсырма «Электролиттік диссоциациялану тұрғысынан негіздеоге анықтама беріп, мысалдар келтіріңдер.» дегенсұраққажауапіздейді.
Б деңгейдегіоқушыға39 беттегі №4 тапсырма «Төменде келтірілген электролиттердің ішінен сулы ерітіндіде сутек катионын түзетіндерін бөліп көрсетіндер: Са(ОН)2, Н2SO4, CuSO4, HNO3.» дегенсұраққажауапіздейді.
А деңгейдегіоқушыға39беттегі №10тапсырма «формулалары төменде келтірілген заттардың электролиттік диссоциациялану теңдеулерін жазыңдар, осы заттардың қасиеттерін қандай иондар анықтайды? Са(ОН)2, Н2SO4, CuSO4, HNO3, КОН, Ag NO3,K3PO4, Na2SO4» деген сұраққа жауап іздейді.

қышқыл, сілті және тұздардың судағы ерітінділерінде электролиттік диссоциациялануы туралы білімді молайтады;
қышқыл, сілті және тұздардың судағы ерітінділерінде электролиттік диссоциациялануындағы басты ерекшеліктері мен ұқсастықтарын салыстырады, өзара талдау жасайды.

С деңгейдегі оқушы «негіздер дегеніміз-сулы ерітіндіде диссоциацияланған кезде анион ретінде тек қана гидроксид иондарын бөліп шығаратын күрделі заттар» деп жауап береді.
Б деңгейдегі оқушы «Сутек катионын бөле жүретін реакицялар мысалы төмендегідей: Н2SO4=2Н++ SO42-, HNO3= H++NO3-» дейді.
А деңгейдегі оқушы барлық мысалға диссоциациялану теңдеуін жазады: «Са(ОН)2=Ca2++2OH- Н2SO4=2Н++ SO42-,
CuSO4=Cu+2+ SO42-,
HNO3= H++NO3-
KOH=K++OH-
AgNO3= Ag++NO3-
K3PO4=3K++PO43-
Na2SO4=2Na++ SO42-» болады деп жауабын қорытындылайды. қалыптастырушыбағалау:
«Бәрекелді!»
флипчарт, ватман, маркер,
таратпаматериалдар

10
Қорытынды Рефлексия
«Себет, қоржын, еттартқыш» әдісі
Мақсаты: игергенбілімгекерібайланысжасау Оқушыларкүнібойғыістегеніс-әрекеттерінежауап беру мақсатындаөзін-өзібағалау мен өзгерібағалауғатарту. қышқылдың, сілтінің және тұздардың судағы ерітінділерінде электролиттік диссоциациялану себебінанықтайды, өзіндікбаға беру. Формативтіқалыптастырушыбағалау: «Басбармақ»
Жиынтықбағалау. стикер
Үй жұмысы: &7.8оқу. №5 (35 бет) №9 (39 бет) тапсырмалар.[bws_related_posts]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *