Басы » Олимпиада тапсырмалары » Химиядан олимпиада тапсырмаларының топтамасы

Химиядан олимпиада тапсырмаларының топтамасы

                           

10-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмалары

(Орындау уақыты 180 минут)

1.Массасы 2,3 г органикалық қосылыс жанғанда 4,45 СО;2,7г НО түзілсе және ол заттың сутегімен салыстырмалы тығыздығы23 тең болса, заттың формасы қандай?                                    5  ұпай            

 

2.Лабараторияда азот қышқылын алу үшін 17г  NaNO3    және   20г күкірт қышқылы алынды. Түзілген азот қышқылының массасын аңықта.  

                                                                                                 5   ұпай     

3.Төмендегі өзгерісті орында, зат  ата.

С        СН4         СН3Сl           CH3CH3             

                                                                                                     4   ұпай     

4.Электрондық баланс әдісін құрып, реакциядағы коэфиценттерді қой.

 а)Ag+HNO3 =AgNO3 +NO2 +H2O     

в)P2O5+C=P+CO2                                                                            5   ұпай     

5 Калий хлордінің 150г 20% ерітіндісі мен 250г 40% ерітіндісі  араластырылды. Түзілген КСI-нің массалық үлесін тап.

                                                                                                     5  ұпай                                            

                                    Ауд ХО-2014

8-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмалары

(Орындау уақыты 180 минут)

  1. Массасы 2,1 г магний мен алюминийден тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?                  7 ұпай
  1. Төмендегі өзгерісті орында,реакция типтерін жаз.

 

КCI       O2        H2O          H2            HCI          NaCI        CI2    

 

 

P2 O5                                    AICI3

 

 

Н3РО4                                     AI2  (SO4)

 

 

6 ұпай

 

3.Массасы 4г кальцийді өртеу үшін қанша моль және қанша грамм О2 керек?

 

5 ұпай

 

  1. 5% ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітетін судың массасы тең

 

5 ұпай

 

  1. Күміс нитратының 136 мл (ρ= 1,25 г/мл) 10% — ды ерітіндісіне  мыс салынды. Мыстың  массасын есептеңіз.        7 ұпай 

Ауд ХО-2014

9-сыныпқа арналған теориялық тур тапсырмалары

(Орындау уақыты 180 минут)

 

 

 

  1. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын құрастыру және теңестіру керек.

а)СН42СО22О

б)AgNO3          Ag+NO2+O2                                                                5 ұпай

2.10г алюминий мен мыстан тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?                                                       7 ұпай

3.Химиялық теңдеу бойынша есептер.

Лабораторияда азот қышқылын алу үшін 17г NaNO3 және  20 г H2 SO4 алынды.Түзілген HNO3-тің массасын тап.        6 ұпай

4.Қосылыстың эмпирикалық және шынайы формуласын тап.

Құрамында 80%  С және 20% Н бар қосылыстың формуласын тап.

Mr(Сх Ну )=30                            5 ұпай

  1. Дегидратация реакциясына (катализатор қатысында) массасы 92 г этанол қатысты. Іс жүзіндегі шығымы 75 % болатын болса, этанолдан алынған этиленнің (қ.ж.) көлемі қандай?                                      7 ұпай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХО -2014 мектепшілік 8- сыныпқа арналған тәжірибелік

тур есептері (15 уп)

(Орындауға 120 минут)

 

 

6 нөмірленген сынауыққы келесі заттардың ертінділері құйылған: азот қышқылы ; күкірт қышқылы; алюминий хлориді; калий корбанаты; барий нитраты  және алюмюний сульфаты,.

Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтандар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХО- 2014 мектепшілік 9-сыныпқа арналған

тәжіриебелік тур тапсырмалары

(Орындауға уақыт 120 минут)

 

5  нөмірленген сынауықта келесі заттардың 0,1 М ертінділері құйылған: тұз қышқылы, натрий сульфаты, калий корбанаты , барий хлориді, темір (ІІ) сульфаты тек осы заттарды пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтаңыздар.

Анализ жасау жоспарын жасап, тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХО- 2014 мектепшілік 10-сыныпқа арналған

тәжіриебелік тур тапсырмалары

(Орындауға уақыт 120 минут)

 

6  нөмірленген сынауықта келесі заттардың 0,1 М ертінділері құйылған: күкіртті қышқылы, кремний қышқылы, алюминий хлориді, калий корбанаты , кальций нитраты, алюминий сульфаты  тек осы заттарды пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ертіндісі құйылғаның аңықтаңыздар.

Анализ жасау жоспарын жасап, тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар   

 5ұпай                                                                                                                                                                             

      Олимпиада материалы. 9 сынып  

1.Тотығутотықсыздану реакцияларын құрастыру және теңестіру керек.

 а)HS+KMn+HSO=S+MnSO+KSO+HO

 б)(NH)CчO=N+Cч+HO

 в)Ag(NO) Ag+NO+O

 2.Заттың формуласы бойынша элементтің массалық үлесін (%) анықтандар.  

3.Ион алмасу реакцияларын орындау. Иондар арасында реакция жүре  ме? Неге?

а)Ва+SO=  

б)H+S=

в)H+CO=  

г)H+OH=  

 4.Химиялық теңдеу бойынша есептер.

Лабараторияда азот қышқылын алу үшін 17г NaNOжәне  20 г HSO алынды.Түзілген HNO-тің массасын тап.   

5.Қосылыстың эмпирикалық және шынайы формуласын тап.

Құрамында 80%  С және 20% Н бар қосылыстың формуласын тап. Mr(СН)=15

 

  1. Дегидратация реакциясына (катализатор қатысында) массасы 92 г этанол қатысты. Іс жүзіндегі шығымы 75 % болатын болса, этанолдан алынған этиленнің (қ.ж.) көлемі:

Жауабы: D

  1. 60%  ды ерітінді түзілуі үшін күкірт қышқылының 20% ды

300 граммерітіндісіне қанша литр (қ.ж.да) күкірт триоксидін сіңіру қажет ?

6,1 кг натрий силикатын алу үшін құрамында 0,2 массалық үлес қоспасы бар кремний (ІV) оксидінің қажет массасы:

108 г алюминий 160 г темір (ІІІ) оксидімен әрекеттескенде қанша грамм алюминий оксиді алынады

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *