Басы » Математика » Математика пəнінен Ұлттық бірыңғай тестке дайындалуға арналған оқу əдістемелік құралы

Математика пəнінен Ұлттық бірыңғай тестке дайындалуға арналған оқу əдістемелік құралы

Математика пəнінен Ұлттық бірыңғай тестке дайындалуға арналған оқу əдістемелік құралы
ҰБТ жоғары ұпай жинағыңыз келеме?
ENT0001
Оқу-әдістемелік құрал авторларпы: Əсем Жастлекқызы Жаңбырбаева, Гүлжамал Жақышқызы Хамитова № 25 қазаққыздар гимназиясының математика пəнінің мұғалімдері.
Егер бұл кітап сізге ҰБТ-ге дайындықта қажет болса, сіз математикадан жоғары ұпай жинағыңыз келсе авторлардың еңбектерін бағаласаңыз мына телефонға хабарласыңыз. Оқулық құны 2000 бірлік (единица) Бұл оқу құралы PDF форматында электронды нұсқа күйінде. Себебі сіздің электронды адресіңізге жіберуге ыңғайластырылған.
Әсем 87054076545, Айбек 87026481258
Мазмұны
1 тарау. Амалдарды орында …………………………………………………. 18
Периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру…………………….. 33
Есепте………………………………………………………………………………. 34
Амалдарды орында……………………………………………………………… 37
Санның бөлігін табу………………………………………………………………… 46

Бүтін сандық мəселе есептер………………………………………………………..

Санның процентін табу………………………………………………………….. 54
Пропорцияның белгісіз мүшесін табу………………………………………… 55
2 тарау. Алгебралық өрнектер………………………………………………….. 57
Өрнекті ықшамдап мəнін тап……………………………………………………… 62
Алгебралық өрнектерді ықшамда……………………………………………….. 64
Көпмүше түрінде жаз……………………………………………………………… 66
өрнекті ықшамда……………………………………………………………………. 67
Квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру…………………………………….77
Бөліміндегі иррационалдықтан құтыл…………………………………………….. 80
3 тарау. Теңдеулер………………………………………………………………….. 83
Сызықтық теңдеулер………………………………………………………………… 98
Бөлшек сызықтық теңдеулер…………………………………………………….. 100
Толымсыз квадрат теңдеу…………………………………………………………. 102
Квадрат теңдеу……………………………………………………………………….103
Интервалдар əдісімен теңдеулерді шешу………………………………………..106
Рационал теңдеулер…………………………………………………………………. 107
Модуль таңбасы бар теңдеулер жəне теңдеулер жүйесі……………………….. 111
Иррационал теңдеулер жəне теңдеулер жүйесі…………………………………… 114
Көрсеткіштік теңдеулер жəне теңдеулер жүйесі…………………………………….. 125
Логарифмдік теңдеулер ……………………………………………………………… 128
4 тарау. Теңсіздіктер

Сызықтық теңсіздіктер………………………………………………………………. 4 4

Квадрат теңсіздік…………………………………………………………………………. 145
Интервалдар əдісімен теңсіздіктерді шешу………………………………………….. 146
Рационал теңсіздіктер…………………………………………………………………………. 147
Модуль таңбасы бар теңсіздіктер………………………………………………………… 147
Көрсеткіштік теңсіздіктер…………………………………………………………………… 149
Логарифмдік теңсіздіктер …………………………………………………………….. 151
5 тарау. Мəтін есептер………………………………………………………………. 153
Мəтін есептер……………………………………………………………………………………… 167
Өзен ағысы…………………………………………………………………………………………. 181
Жұмысқа байланысты мəтін есептер……………………………………………………. 185
Қоспалар…………………………………………………………………………………………….. 191
Масштаб…………………………………………………………………………………………….. 196
6 тарау. Прогрессиялар…………………………………………………………………….. 199
Арифметикалық прогрессия………………………………………………………………… 200
Геометриялық прогрессия…………………………………………………………………… 207
Аралас есептер……………………………………………………………………………………. 213
7 тарау. Тригонометрия……………………………………………………………………. 214
Тригонометриялық өрнектер……………………………………………………………….. 215
Есептеңдер…………………………………………………………………………………………. 227
Тригонометриялық өрнектерді ықшамдау…………………………………………… 229
Тригонометриялық өрнектерді қосу формулаларын
қолданып ықшамдау…………………………………………………………………………….
232
Тригонометриялық өрнектерді келтіру формулаларын
қолданып ықшамдау…………………………………………………………………………….
234
Тригонометриялық өрнектерді ықшамдап мəнін тап……………………………. 237
Тригонометриялық өрнектерді ықшамда……………………………………………… 243
Тригонометриялық теңдеулерді шешу…………………………………………………. 250
Жарты аргументтің формуласын қолданып теңдеулерді шешу…………….. 262
Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу……………………………………………… 270
Анықталу облысын табу……………………………………………………………………… 274
8 тарау. Функция
Функция……………………………………………………………………………………………… 277
Анықталу облысы……………………………………………………………………………….. 280
Мəндер облысы…………………………………………………………………………………… 286
Кері тригонометриялық функция………………………………………………………… 288
9 тарау. Туынды жəне жанама
Туынды………………………………………………………………………………………………. 300
Функцияның кризистік нүктелері………………………………………………………… 308
Функцияның нөлдерін, өсу, кему аралықтарын тап……………………………… 310
Функцияның өсу аралықтарын тап………………………………………………………. 312
Функцияның кему аралықтарын тап……………………………………………………. 312
Функцияның кризистік нүктелерін, максимум,
минимум нүктелерін табу…………………………………………………………………….
313
Функцияны экстремумға зертте…………………………………………………………… 314
Функцияның берілген кесіндідегі мəнін табу……………………………………….. 315
Жанама……………………………………………………………………………………………….. 317
10 тарау. Алғашқы функция
Алғашқы функция………………………………………………………………………………. 322
Интергралды есептеу………………………………………………………………………….. 333
Сызықтармен шектелген фигураның ауданы……………………………………….. 342

Айналу денесінің көлемі……………………………………………………………………… 349

11 тарау. Планиметрия……………………………………………………………………… 351
Көпбұрыш………………………………………………………………………………………….. 353
Үшбұрыш жəне оның қасиеттері, түрлері……………………………………………. 355
Пифагор теоремасы…………………………………………………………………………….. 378
Синустар теоремасы……………………………………………………………………………. 381
Косинустар теоремасы………………………………………………………………………… 384
Параллелограмм…………………………………………………………………………………. 386
Ромб…………………………………………………………………………………………………… 391
Тіктөртбұрыш…………………………………………………………………………………….. 395
Шаршы ……………………………………………………………………………………………… 401
Трапеция…………………………………………………………………………………………….. 404
Шеңбердің теңдеуі……………………………………………………………………………… 410
Шеңбердің радиусы, диаметрі…………………………………………………………….. 414
Шеңбердің хордасы…………………………………………………………………………….. 416
Шеңбердің ұзындығы. Шеңбер доғасының ұзындығы…………………………. 418
Шеңберге іштей сызылған бұрыштар………………………………………………….. 421
Шеңберге іштей жəне сырттай сызылған көпбұрыштар……………………….. 423
Дөңгелек жəне оның бөліктері…………………………………………………………….. 425
12 тарау. Вектор жəне жазықтық
Вектор………………………………………………………………………………………………… 428
Координаталық жазықтық…………………………………………………………………… 441
Жазықтық…………………………………………………………………………………………… 445
13 тарау. Стереометрия
Призма……………………………………………………………………………………………….. 485
Параллелепипед………………………………………………………………………………….. 489
Куб…………………………………………………………………………………………………….. 493
Пирамида……………………………………………………………………………………………. 496
Үш перпендикуляр туралы теорема…………………………………………………….. 512
Конус…………………………………………………………………………………………………. 515
Цилиндр……………………………………………………………………………………………… 521
Шар……………………………………………………………………………………………………. 523
Сфера ………………………………………………………………………………………………… 527

[bws_related_posts]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *