Басы » Баяндамалар (бет 18)

Баяндамалар

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту және дамыту

Павлодар облысы Ақтоғай ауданы МҚКК «Ақбота»балабақшасының тәрбиешісі Осипова Жанна Маратовна Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту  және дамыту   Бала санасын білім беру арқылы қалыптастыру-бұл шығармашылық даму түрі, бұған ішкі еркіндікке ие болу,өзіндік этикалық қағидалардың қалыптасуы,жекелеген сезімдік және құнды түсініктерді зерделеп қабылдауы ықпал етеді,осының бәрі жаңа иннавациялық     «step by step» технологиясының нәтиежесінде мүмкін болып отыр.Жеткіншектердің бірегей қабілеттерін дамытуға бағытталған айрықша әдістерді пайдалану ...

Толығырақ »

Развитие мышления по методике Э. де Боно «Шесть шляп мышления»

Методист детского сада с. Актогай детский сад «Акбота»  Бардакова Надежда Николаевна доклад на тему: Развитие мышления по методике Э. де Боно «Шесть шляп мышления» С. Актогай 2014г. Автор метода: Эдвард де Боно, 80-е гг. XX в. Назначение метода Применяется при проведении любой дискуссии как удобный способ управлять мышлением и переключать его. Один из инструментов развития творческого мышления. Цель метода Научить людей лучше ...

Толығырақ »

Приемы нетрадиционного обучения как стимулирование мыслительной деятельности

г. Актау Мангистауский гуманитарный колледж преподаватель русского языка и литературы Мошенец Т.В. «Приемы нетрадиционного обучения как стимулирование мыслительной деятельности» Объектом исследования является проблема организации  работы на уроках русского языка и литературы.Предметом исследования являются приемы нетрадиционного обучения как стимулирование мыслительной деятельности обучающихся   на уроках русского языка и литературы Гипотеза исследования: -разнообразие нетрадиционных форм обучения на уроках русского языка и литературы  с учетом ...

Толығырақ »

12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУ АЛДЫНДА ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

 Ақтау қаласы Маңғыстау гуманитарлық колледжі 12  ЖЫЛДЫҚ  БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУ АЛДЫНДА ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ  ЖОЛДАРЫ Алтыбаева Рысты Алтыбаевна Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында»: «Білім беру жүйесінің басты мақсаты – ұлттық және адамзаттық мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасау», — деп көрсетілген. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір ...

Толығырақ »

ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 г. Актау. Мангистауский гуманитарный колледж, Ешпанова Гулайым Ажибаевна ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Проблема организации самостоятельной работы и заинтересованности в ней самих студентов актуально в образовательном процессе уже длительное время. Образование в Казахстане готовится сегодня к реализации стандартов нового поколения, где будут фигурировать не знания и навыки студентов, а его компетенции. На  современном этапе развития Казахстана, чтобы ...

Толығырақ »

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖАН-ЖАҚТЫ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖАН-ЖАҚТЫ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ Сармалаева Сауле Каримовна Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы Қазіргі таңда білікті маман даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарында  бәсекеге қабілетті маман қалыптастыру үшін, алдымен маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру керек деген  әр түрлі пікірлер жиі айтылуда. Зерттеп отырған құзыреттілік  мәселесін, кәсіби құзыреттілік  туралы Б.Т.Кенжебеков, Г.Ж.Меңлибекова, А.Дорофеев, А.Б.Ежова, А.В.Райцев, Б.Б.Кенджаева, М.Ж.Жадрина, ...

Толығырақ »

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ   Макарова В.В., преподаватель специальных дисциплин английского цикла Мангистауский гуманитарный колледж,  г. Актау                     Компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, и уже, пожалуй, нет ни одной области человеческой деятельности, где они не нашли бы своего применения. Педагогические технологии не являются исключением. Поэтому ...

Толығырақ »

Оқушылардың мәдениетаралық коммуникативті біліктілігін шетел тілі сабақтарында дамыту жолдары

Қойлыбаева А.Н. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Оқушылардың мәдениетаралық коммуникативті біліктілігін шетел тілі сабақтарында дамыту жолдары Бүгінгі таңда еліміздегі білім берудіц мазмұны жаңартылып, оқытудың жаңа тәсілдері мен технологиясы енгізіліп, осыған орай білім беру сапасын көтеру қажеттігі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Қоғамдағы өзгерістер, жаңа бағыттар, қоғамның ашықтыгы, оның жедел түрде дамуы меи ақпараттануы білім беру талаптарын күрт өзгертті. Жоба ...

Толығырақ »

«ҚИЫН» ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ЖОЛДАРЫ

«ҚИЫН» ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ЖОЛДАРЫ Қайболдиева Нұргүл Жұмакелдіқызы, Маңғыстау гуманитарлық колледжі директордың оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары, педагогика пәнінің оқытушысы, Ақтау қаласы «Тағдыр таразысының қайда қарап ауатыны, бесіктің қалай тербетілетініне байланысты» Станислав Ежи Лец. «Таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын» Халық мақалы. Ұрпақ тәрбиесі қай заманның, қай қоғамның болсын көкейкесті мәселелері болып келгендігі  дәлелдеуді қажет етпейді. Тәрбие ана сүтінен басталып, біреудің біреуге ықпалы ...

Толығырақ »

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНІҢ РОЛІ

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНІҢ РОЛІ Нурмухамбетова Клара Хайрлиевна Мағыстау гуманитарлық коледжінің  қазақ тілі пәнінің оқытушысы, Ақтау қаласы               Еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалып жатқан талпыныстар жағдайында әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекетінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлғаны қалыптастыру маңызды міндет болып ...

Толығырақ »

ЖАС ҰРПАҚТЫҢ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ПЕН ҰЛТАРАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ

«ЖАС ҰРПАҚТЫҢ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ПЕН ҰЛТАРАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ» Сартбаева А.Б. Ғылыми жетекшісі:  Қайболдиева Н.Ж. Маңғыстау гуманитарлық колледжі,  Ақтау қаласы  Толеранттылық латын тілінен аударғанда tolerantia — шыдамдылық, өзге көзқарастарға, мінез-құлықтарға, әдеттерге төзімділік таныту, қолайсыз әсерлердің ықпалын бастан өткізе алушылық деген мағынаны білдіреді. Толеранттылыққа қарама-қарсы қайшылықтардың (интолеранттылық) адамзат тарихының барлық кезеңінде де болғаны рас. Интолеранттылық шыдамсыз, үрейлі адам, кінәні өзінен емес басқа ...

Толығырақ »

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

«ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР» Кдырова Гулбану Гинаятовна Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Ақтау қаласы   Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық әдістер мен оқыту технологияларын қолдану арқылы, дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу- тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.Бүгінгі күннің талабына сай білім саласында жаңа технологиялар қолданудың маңызы ...

Толығырақ »

ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ   Акмамбетова Дина Байкуановна, Маңғыстау гуманитарлық колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Ақтау қаласы «Адам ұрпағымен мың жасайды» — дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. «Надан жұрттың күні – қараң, келешегі тұман» — деп М.Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ.Сондықтан да, заман талабына сай оқыту мен тәрбиенің ...

Толығырақ »

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ Ябс Татьяна Васильевна Методист отдела образования Актогайского района   «Думать легко, действовать трудно, а превратить мысль в        действие — самая трудная вещь на свете»  (И.Гете) В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача  педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические ...

Толығырақ »

Модульдік технология тұлғаның дамуына бағытталған оқыту (Презентация)

 Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы Жаңаөзен политехникалық колледжінің тарих пәні оқытушысы Сулайманова Азиза Атабекқызы Тақырыбы: «Модульдік технология тұлғаның дамуына бағытталған оқыту» Білім беру жүйесі – әр елдің даму болашағын айқындайтын, әлемдік өркениетке жетудің негізгі бағыттарын көрсететін біртұтас құрылым. Қазіргі таңдағы егеменді еліміздің болашағы дарынды білімді, ізденімпаз жастарға байланысты. Осыған орай бүгінгі күн мектеп алдында тұрған басты міндет – өзіндік айтар ой-пікірі ...

Толығырақ »

Қазақстандағы гендерлік саясаттың дамуы

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы. Жаңаөзен политехникалық колледжі Серикбаева Рахат Айдарбаевна Құқық пәнінің оқытушысы Қазақстандағы гендерлік саясаттың дамуы  Халықаралық аренада әйелдердің саяси көшбасшылығы уақыт өткен сайын айқындалып келеді. Қоғам мен мемлекет тарапынан да нәзік жандылардың іскерлік белсенділіктері мен саяси ықпалдастықтарына деген сенім жоғары деңгейде көрініс табуда. Тәуелсіздік алғанымызға 20 жылдан астам уақыт болса да еліміздің жаһандық саясатта ше­берлік танытып, халық пен ...

Толығырақ »

Жеке тұлғаның қалыптасуындағы шығармашылықтың маңызы

Қайболдиева Нұргүл Жұмакелдіқызы, Маңғыстау гуманитарлық колледжінің оқытушысы, Ақтау қаласы. «Жеке тұлғаның қалыптасуындағы шығармашылықтың маңызы» Қазіргі қоғам  жеке адамнан прогрессивті ойлай алатын белсенді әрекетті, жан-жақты болуды талап етеді. Өйткені адамның қоғамда алатын орны, қазіргісі, болашағы үнемі толғандыратын мәселелер қатарына жатады. Бұл қоғамның  дамуымен тікелей байланысты. Қазақстан Республикасында орта білімді дамыту тұжырымдамасы білім беру мекемелерінің ең негізгі  мақсаты: дүниетанымдық, құзырлық, шығармашылық деп ...

Толығырақ »

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ СТУДЕНТТІҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қайболдиева Нұргүл Жұмакелдіқызы, Маңғыстау гуманитарлық колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы, Ақтау қаласы. «КӘСІПТІК  БІЛІМ БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕ СТУДЕНТТІҢ  КӘСІБИ   ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН    ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ»   Қазақстан Республикасында білім беру жүйесіндегі модернизациялау үдерісі — білім мазмұны мен сапасын арттыру, білім берудің ұлттық моделін жетілдіру, ақпараттық технологиялар жөнінде жаңаша педагогикалық көзқарас қалыптастыру секілді кешенді шараларға тікелей қатысты. Әлем тәжірибесі көрсеткендей, кез-келген мемлекеттің экономикалық жетістігі сол елдің білім ...

Толығырақ »

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту

 Қызылорда қаласы №120 Жамбыл атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі    Жанбыршиева Сауле Жумадуллақызы Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту             Бүгінгі Қазақстанға қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер қабылдай білетін, белсенді шығармашыл адамдар өте қажет. Сондықтан әр сабақта білімділік мақсаттарды шешіп қана қоймай, оқушылардың жекелік қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастырған жөн.Ол үшін сабақтарда оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға байланысты жұмыстар жүргізудің мәні зор.

Толығырақ »

Ғаламторды сабақта пайдалудың тиімділігі

Жаңаөзен политехникалық колледжі оқытушысы Бисенгулова Ж.Б. Ғаламторды сабақта пайдалудың тиімділігі Қазіргі заман – ғылыми және ақпараттық технологиялар заманы. Уақыт өткен сайын ақпараттардың таралуы да арта түсуде. Кейінгі кезде ақпараттар көлемінің артуы мен компьютерлік технологиялардың жылдам дамуына байланысты компьютерлік технологиялармен оқытуды белсенді түрде дамытып келеді. Ақпараттық – коммуникациялық технология электронды есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электронды оқулықтарды, интерактивті ...

Толығырақ »

Педагогикалық кадрлардың дайындығы мен қазіргі таңдағы білім беру саласының өзекті мәселелері

  Маңғыстау облысы    Жаңаөзен қаласы    Жаңаөзен политехникалық колледжі «Автоматтандыру және басқару» мамандығының арнайы пән оқытушысы Балхаева Гаухар Науайқызы БАЯНДАМА Педагогикалық кадрлардың дайындығы мен қазіргі таңдағы білім беру саласының өзекті мәселелер  ХХІ ғасырда білім мен ғылым саласында болып жатқан өзгерістер болашақ мамандар даярлауда жаңа міндеттер  қойып отыр. Осыған орай, бүгінгі әлеуметтік білім беру кеңістігіне сай бейімдеп білім алу, жалпы ғаламдық танымды, ...

Толығырақ »

Жаңаөзен политехникалық колледжінде эксперименттік дуалдық оқыту жүйесінің

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласа Жаңаөзен политехникалық колледжі Бүркітова Жанаргүл Тақырыбы: Жаңаөзен политехникалық колледжінде эксперименттік дуалдық оқыту жүйесінің  тәжірибесінен Елбасы Н.Назарбаевтың «Жалпыға Ортақ  Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам» атты Қазақстан халқына  үндеуінде нақты өнімді еңбек негізінде елді әлеуметтік жаңғыртудың жаңа бағдарламасы ұсыны­лады. Бәсекеге қабілетті  және мықты Жалпыға Ортақ  Еңбек Қоғамын құру идеясы ҚР Президентінің саясатындағы басты бағыт – әр қазақстандыққа қамқорлықты ...

Толығырақ »

Балабақшада қазақ тілін оқыту

   Екібастұз қаласындағы №21  «Кішкентай данышпандар» балабақшасының  қазақ тілі мұғалімі Сыздықова Нұрбике Дарошқызы                                     Балабақшада қазақ тілін оқыту Қазақстанның болашағы –қазақ тілінде және «Тіліміздің мемлекеттік  қызметте де, ғылымда да, білім беруде де орыс тіліндей болып қолданылуы үшін қолдан келетіннің бәрін істеу керек»-деген елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тұжырымдамасы ...

Толығырақ »