Басы » Физика » Су- тіршілік көзі

Су- тіршілік көзі

Алматы облысы

Қаскелең қаласы, Қарасай ауданы

«Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп»КММ

Мұғалімнің аты жөні: Омарова Лаззат Амангельдиевна

Сабақтыңтақырыбы: “Су- тіршілік көзі”
Сабақтыңмақсаты:
 1. Оқушыларға судың химиялық және физикалық қасиеттері, табиғаттатаралуы, судыңластануыжәнеластанудантазартужолдарытуралытүсініктерінкеңейту.
 2. “Су –тіршіліккөзі”-дегентерминдіқоршағанортаменбайланыстарыбілу, ерекшеліктерінажрытау, реактивтердідұрыспайдаланабілугежәнедеөзіндікілгеріжылжуынбағалайалуғабаулу.
 3. Күнделіктіситуацияданжеңілшығабілу.
Сабақтыңтүрі

Типі

Пәнаралықбайланыс

Семинарсабақ

Кіріктірілген

География

Нәтиже Жерастысуларытуралыұғымқалыптасады, химиялықфизикалыққасиеттерінажыратабіледі.Судыүнемдіпайдалануғатәрбиелеу  “Судыңдасұрауыбар”.
Қолданылатынәдістәсілдер Топпенжұмыс.

Жеке жұмыс.

Жұппенжұмыс.

 

Сабақтың

этаптары.

Уақыты. Мұғалімәрекеті Оқушыәрекеті
1Ұйымдастыру 1мин Амандасусабаққасәттіліктілеу, қалыптыахуалқалыптастыру Амандасусабаққадаярлық
2.Топқабөлу.

 

2 мин Су тарауынөтуінебайланыстытопқабөлу

 

 

1.Балқаш

2.Ертіс

3.Каспий

4.Арал

3.Миға шабуыл.

Тақырыпқабайланыстысұрақ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Кітаппен жұмыс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Топпен жұмыс

 

 

 

 

 

 1. Постерменжұмыс
5мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин

 

 

 

 

 

4 мин

 

 

 

 

 

Жерастысуларыныңтабиғаттақандайкүйдекездеседі.

 

 

 

Жерастысуларықайжерлердекездеседі.

 

 

 

 

 

Жерастысуларыныңтиптері.

1.Жер астысуларысолжердіңорографиясына ,климатына ,таужыныстарыныңсипатынақарайәртүрлітиптіболады.

1.Жарықшақты

2.Жарықшақты –қат-қабатты

3.Қат-қабатты.

Бейнекөрініс

 

 

 

1.30.01.2015жМақсатыментаныстыру.

 

Сұраққажауап

 1. Қатты
 2. Сұйық
 3. Газ.

 

1.Литосферақабатында

2.Таужыныстарыныңарасындағықуыстарда

3.Кеуектерде

4.Жарықтарда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Топ(Жарықшақтипті )

2.Топ (Қат-қабаттипті)

 1. Топ(Грунт типті)

4.Топ(Минералдысулар)

 

Топпен

6.Физикалық  химиялыққасиеті

 

 

 

 

 

 

 1. Ерітінділер

 

 

 

 

 

 

 1. Тәжірибе.

 

 

 

7.Сабақты бекіту

4мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Түсі

2.Дәмі

3.Агрегаттық күйі

 1. Қатутемпературасы

5.Қайнау температурасы.

 

 

Заттардыңерігіштігініңсипаттамасы. Бейнекөрініс

 

 

 

 

Еритінжәнеерімейтіннегіздердіқасиеттерінетәжірибе

 

“Сөзжұмбақ”

 

1.Түссіз

2.Жоқ

3.Қатты сұйық

4.00С

 1. 1000С

 

 

1.Жай заттарменреакцияғатүсуі.

 1. Күрделізаттарменреакцияғатүсуі

 

 

 

1.Қант

 1. Тұз

 

1.Қатты заттардыңерігіштігіқандайзаттарғатәуелді.

2.Орал өзеніарқылықайқалағажүктасымалдайды.

3.Белсенді металдарғасуқосылунәтижесіндепайдаболатынқосылыс.

 1. Суы мол Қазақстандағыөзен.

5.Суэлектр тоғынқалайөткізеді.

6.Еріген заттардантазарған су

7.Қыздырғанда суменәрекеттеседі.

Сабақтықорыту 2 мин  
 

Сабақтыбағалау

Жиынтықбағалау Әртоптыбағалау
Рефлексия 3 мин Эссе Сабаққабайланысты
Үйгетапсырма

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *