Басы » Аттестатция » Ұлттық біліктілік тестілеуге дайындалуға арналған оқыту əдістемесінен тапсырмалар (950 тапсырма)
Үздік педагог-2020 олимпиадасына қатысу үшін суреттің үстінен басыңыз

Ұлттық біліктілік тестілеуге дайындалуға арналған оқыту əдістемесінен тапсырмалар (950 тапсырма)

Ұлттық біліктілік тестілеуге дайындалуға арналған педагогика мен əдістемеденкөмекші құрал 

 

 1. … өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсетеді.

Жауап:Мерсер мен Литлтон

 

 1. «… менің негізгі принципім: адамға əрқашан барынша көп талап қою, сонымен қатар оны мейлінше қатты сыйлау» кімнің пікірі?

Жауап:А.С.Макаренко

 

 1. «Ағаш ықтималдығы» стратегиясы нені білдіреді екенін анықтау жəне оны тапсырмалар, мəселелер мен түрлі күнделікті жағдаяттарды шешу үшін қолдану қай сабақта болады Жауап:Математика

 

 1. «Адамдар басқалардың белгілі бір тапсырманы орындауын бақылау барысында білім алады» деген идея __________ оқу теориясының негізі болып табылады.

Жауап:Əлеуметтік-жағдаяттық

 

 1. «Бағалау» термині қандай мағынаны білдіреді?

Жауап:Жақын отыру дегенді

 

 1. «Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ) моделі бойынша қойылған сұрақтарда бастама жасайтын жəне оны бақылап отыратын адам — мұғалім» деп пікір білдірген ғалым

Жауап:  Мерсер, 1995 ж.

 

 1. «Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші

Жауап:Метатану

 

 1. «Дəлелдердің деңгейі мен маңызын мойындау» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің ерекшелігі

Жауап:Пайым

 

 1. «Дəстүрлі» білім беруді енжарлықпен білім алу үдерісі ретінде сипаттайды жəне өзара əрекеттің немесе сыни қатысуды төмен деңгейін қажет ететін жаттап алу əдісін сынаған Жауап: Дж.Дьюи

 

 1. «Диалог арқылы оқыту» жəне «Қалай оқу керектігін үйрету»

Жауап:  Бірінші модуль  5

 

 1. «Диалог негізінде оқыту жəне оқу» еңбегінің авторы

Жауап:  Мерсер, 1995 ж., Александр, 2008 ж., Литолтон, 2007 ж.

 

 1. «ЖАДА» сөзінің толық атауы

Жауап:  Жақын арадағы даму аймағы

 

 1. «Жақын арада даму аймағы» ұғымын енгізген ғалым

Жауап:Л.С.Выготский

 

 

 1. «Жақын отыру» дегенді білдіретін латын сөзінен шыққан термин

Жауап: Бағалау термині

 

 1. «Жер сілкінісі, күші, салдарлары» тақырыбындағы бейнематериал көрсетіледі. Балалар куə ретінде жер сілкінісі болған аймақтағы өз сезімдерін əңгімелейді.

Жауап: Əңгімелеуге идея дайындау

 

 1. «Зияткерліктің өзара байланысын көрсету мүмкін емес» деген пікір білдірген ғалым Жауап: Говард Гарднер

 

 1. «Кейс-стади» сыныптардың əрқайсысында талантты жəне дарынды балаларды анықтау жөнінде əртүрлі əдістерді қолданып суреттейтін жоба саны

Жауап:Үш жоба

 

 1. «Көзге көрінетін оқыту: Жетістіктерге қатысты 800-ден астам метаанализдердің синтезі» кітабының авторы

Жауап: Джон Хетти

 

 1. «Қалай оқу керектігін үйрету» моделінің атауы қандай үдеріске жатады?

Жауап:Өзін-өзі реттеу үдерісі

 

 1. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы

Жауап: Өзін-өзі реттеу

 

 1. «Қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді жəне осының білім алу үдерісі алға жылжиды» деп тұжырымдама жасаған ғалым

Жауап:Александр, 2004 ж. «Білім берудегі əңгімелесу»

 

 1. «Мен көшбасшының қай түріне жатамын?» өзін-өзі бағалауға араналған ________ жаттығу.

Жауап: Психологиялық  

 

 1. «Мен өз оқушыларымының қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін анықтай аламын, жəне оны анықтау үшін менде жоспар бар» – өз əрекеттеріме осындай рефлексия жүргізілетін кезең

Жауап: Сабаққа дейін

 

 1. «Мен» тұжырымдамасын дамытқан ғалым

Жауап:Карл Роджерс, 1983 ж.

 

 1. «Мен» тұжырымдамасын, жəне жеке тұлға мен оның тəжірибесімен қарым-қатынас жасау маңыздылығын дамытқан ғалым

Жауап: Карл Роджерс, 1983 ж.

 

 1. «Мен» тұжырымдамасындағы бір үйлесімдік

Жауап:Əлеуметтік

 

 

 1. «Метатану» термині оқушылардың саналы білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылады» деген пікір қалдырған ғалым

Жауап:Джон Флейвелл, 1976 ж.

 

 1. «Метатану» терминінің авторы

Жауап: Джон Флейвелл

 

 1. «Метатану» ұғымын енгізген ғалым

Жауап:Джон Флейвелл, 1976 ж.

 

 1. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мəтінді оқыңыз: Ғылыми зерттеу нəтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді. Зерттеулерде ересектермен интерактивті қарымқатынас пен достарымен бірігіп жүргізілген жұмыстың балалардың оқуына жəне когнитивті дамуына əсер ететіндігі айтылған. Төменде келтірілгендердің қайсысы Мерсер мен Литлтонның диалогтік оқыту мен оқу туралы идеяларына қатысты емес?

Жауап: Мұғалімдер сабақта көп сөйлеулері керек       

 

 1. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мəтінді оқыңыз: Джон Флейвелл (1976) өткізген алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға еске сақтауға тапсырмалар берілді. Бестен жеті жасқа дейінгі оқушыларға зерттеуші белгілі ретпен бірқатар заттарды көрсетті. Он бес секундтан кейін балалардан осы реттілікті бұзбай еске түсіру сұралды. Ересектеу балалар бір нəрсені еске сақтау қажет болса, ол үшін күш салу керек екендігін түсінді. Олар қайталау тəсілін пайдаланып, кезектілік ретін еске сақтады. Ал неғұрлым кішірек балалар бұл тəсілді пайдаланбағандықтан, есте сақтай алмады. Қайталау туралы нұсқау алғаннан кейін ғана олар тапсырманы дұрыс орындап шықты. Нұсқау берілмеген жағдайда оқушылар білім алу уақытын өнімсіз (тиімсіз) пайдаланды. Джон Флейвелл мұндай қабілеті жетіп тұрса да, «тəсілдерді пайдаланбауды» «өнімділік тапшылығы» деп сипаттайды (Whitebread, 2000). Жүргізілген зерттеудің негізінде төменде келтірілген жауаптар нұсқаларының қайсысы дұрыс болып табылады?

Жауап: Бес жастағы балаларға метакогнитивтік стратегияларды үйретуге болады

 

 1. «Мұғалімнің талабы» зерттеуінің авторы

Жауап: Михай Чиксентмихайи

 

 1. «Нақтылайтын өңдеуді» зертеген ғалым

Жауап:Хелга Нойсмен, 2006 ж.

 

 1. «Ойлау туралы ойлану» қай модульді сипаттайды?

Жауап:Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету

 

 1. «Ойын — баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес» деген пікірдің авторы

Жауап:В.А. Сухомлинский

 

 

 1. «Оқушылардың пікірлесудің мақсаты – қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар үшін қалай да жақсарту» — деп жазған

Жауап: Джин Раддок

 

 1. «Оқып отырған əңгіме бойынша не болатынын мен болжаймын» (Əрқашан. Кей кезде. Ешқашан) ұсынылған пікір оқушыға беретін мүмкіндік

Жауап:Ойлауды жəне бағытталған оқуды қолдануға өзіндік бағалау жүргізу

 

 1. «Оқыту үшін бағалау» дербес тұжырымдама деп танылған жыл

Жауап: 1999 ж.

 

 1. «Оқытудағы гуманистік тəсілінің» негізін қалаушылар

Жауап: Маслоу мен Роджерс

 

 1. «Оқытудың жолын қалай үйрену керек» тақырыбы бойынша жүргізілген ауқымды зерттеу барысында Кембридж университетінің зерттеушілері жүргізген жоба

Жауап: Оқушы үні

 

 1. «Педагогика» термині білдіретін мағына

Жауап: Жетектеуші

 

 1. «Рефлексиялаушы практик» ұғымын жасаушылар

Жауап: Дж.Дьюи, Д.Шон

 

 1. «Ситуациялық тану» түсінігін берген ғалымдар

Жауап: Лейв жəне Венгер

 

 1. «Сұрақ қою, қайта сұрақ қою» стратегиясының көмегімен бір пікірге келдік

Жауап: Қайталама–түзету

 

 1. «Тəрбиелеу болжамдары» кітабының авторы

Жауап: Джудит Харрис

 

 1. «Тиянақты, нақты жəне жан-жақты болу» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің ерекшелігі

Жауап:Тəртіп

 

 1. «Төңкерілген сынып» оқыту технологиясының авторлары

Жауап: Арон Самс жəне Джонатан Бергманн

 

 1. «Үш көмекші» ұғымы кімге тəн?

Жауап: Шульман

 

 1. «Үштік модель» зияткерлік теориясының авторы

Жауап: Роберт Стернберг

 

 1. «Экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту» идеясын жарыққа шығарған, оқыту саласындағы когнитивтік психолог жəне теоретик, ғалым

Жауап: Джером Брунер, 1960 ж.

 1. «Эпистемиялық субъектіні» зерттеген ғалым

Жауап: Жан Пиаже

 

 1. «Lesson Study» таныстырылымын жасаған

Жауап: М.Йошида

 

 1. 1-апта, күндегі Дипактың қасиеті

Жауап:Ұстанымы

 

 1. 1960 жылдан бастап қандай бағалаудың түрлерінің айырмашылығы белгіленді?

Жауап:Формативтік жəне жиынтық

 

 1. 1960 жылдары когнитивті психология əлемінде «Ойлауды дамыту теориясы» басымдыққа ие болды. Аталған теорияның авторы

Жауап:Жан Пиаже

 

 1. 1960 жылы белгіленген бағалау түрлері

Жауап: Формативтік жəне жиынтық

 

 1. 1960 жылы когнитивті психологияда басымдыққа ие болған «Ойлауды дамыту» теориясының авторы

Жауап: Жан Пиаже

 

 1. 1971 жылы сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, соншалықты оқушылардың білім алуына əсер ететінін айтқан ғалым

Жауап:Барнс

 1. 1973 жылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалымдар

Жауап: Хаген, Хейл

 

 1. 1994 жылы балалардың өз оқуын бақылау мен мониторнигі үдерісінде дербестігін қалыптастыруға баса назар аударған ғалымдар

Жауап: Шанк мен Циммерман

 

 1. 5 кезеңді модельді жəне 4-блоктан кейбір үлгілерді пайдаланған ғалым

Жауап: Каролина Шарпке

 

 1. Авраам Маслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясындағы негізгі қажеттілік Жауап:Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

 

 1. Адам санасында өңделетін нақты материалға аса мəн бермеген

Жауап: Стернберг

 

 1. Адамдар қалай білім алатынын түсіну: «теориялық экспедициялардың» өн бойында ең ұзақ болатын топ

Жауап: Когнитивті психологтар

 

 

 

 1. Адамдардың қалай білім алатынын түсінуге бағытталған теориялық экспедициялардың негізгі бағыттары

Жауап: Əлеуметтік теоретиктер, мотивациялық, аффективті теоретиктер жəне

когнитивті психологтар  

 

 1. Адамдардың қалай оқитындығы туралы негізгі бағыттарды атаңыз

Жауап: Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивті психология

 

 1. Адамдардың қалай оқитындықтары туралы білім саласындағы заманауи жетістіктер дегеніміз не?

Жауап:Əлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып білу үшін — оқуды

шынайылықты өзгеше түсіну жəне түсіндіру тəсілі ретінде қарастыру

 

 1. Адамдардың қалай оқитынын түсіну теориялық экспедициялар негізгі бағыттары Жауап: Əлеуметтік психология, аффективтік теориялар, когнитивтік неврология

 

 1. Адамдардың қалай оқитынын түсіну, теориялық экспедициялар негізгі бағыттары Жауап: Əлеуметтік-психология, аффективтік теориялар, когнитивтік психология

жəне неврология.

 

 1. Адамның өздік базалық мəдениетін қалыптастыру жəне өздік дамуға бағытталған жүйелі есті əрекеті

Жауап:Өздік тəрбие

 

 1. Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тəсіл

Жауап: Оқытудағы гуманистік тəсіл

 

 1. Айтылған пікірге қосып аларыңыз бар ма?

Жауап: Əріптестердің кəсіби дағдылары мен олардың өзіне деген сенімін дамыту

 

 1. Акселерация дегеніміз

Жауап: Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының түрі

 

 1. АҚШ-та білім беру жақсы білім беру бағдарламасын төмен жалғастырудан емес, осы бағдарламаға төмен сұраныстан екендігін дəлелдеген ғалым

Жауап:Ричард Елмор, 1996 ж.

 

 1. Ақпарат толық болу үшін тағы қандай деректерді пайдаланамыз?

Жауап: Деректер жинау арқылы ұйымдастырушылық диагностика жүргізу қабілеті

 

 1. Ақпараттарды тарату жəне мəселелерді шешу мақсатында ой бөлісу

Жауап: Талқылау

 

 1. Ақпаратты бағалаудың негізгі сипаттары

Жауап: Есеп беру, іріктеу жəне мониторинг жүргізу

 

 1. Ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау жəне құру қабілеті — ____________.

Жауап:Сандық сауттылық

 

 1. Алған білім негізінде оқушылардың практикалық əрекеті іске асырылады

Жауап: Іскерлік

 

 1. Алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте сақтауға тапсырмалар берген ғалым

Жауап: Джон Флейвелл

 

 1. Алдағы оқыту туралы шешімді қабылдау мақсатында, оқыту нəтижесінің жүйелі қосындысына бағытталған қызметті белгілеу үшін пайдаланылатын ұғым

Жауап:Ойлау

 

 1. Алдын ала ойластырылған дескрипторлар мұғалімге оқушының тапсырманы

Жауап: Оқушылар мен ата-аналарға сындарлы кері байланыс беруге

 

 1. Алдын ала пайдалану лексика жəне қажетті тіркестер, оның ішінде тіл уақтылы контекст, пəн бойынша оларды қалай пайдалану керектігін білу үшін

Жауап: Алдын ала оқыту

 

 1. Алдыңғы жұмыстар портфолиосын бағалау үшін оқушылар үнемі ….. болады

Жауап:Сақтап қоюға

 

 1. Алдыңғы қадамдарды жоспарлау жəне орындау мақсатында іс-əрекет жасау (мысалы, оқыту жəне оқу), іс-əрекет нəтижелерін сыни талдау жəне бағалау барысындағы мұқият ойлану үдерісі

Жауап:Іс-əрекеттегі рефлексия

 

 1. Александр зерттеген диалог үлгілерінің ішіндегі артығын анықта

Жауап: Бағалау

 

 1. Александр өз тəжірибесінде диалогтің неше үлгісін анықтаған?

Жауап:5

 

 1. Александрдің зерттеуіне сəйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау Жауап: Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

 

 1. Американдық психолог Карл Роджерс 1960 жылы жарияланған өз эерттеулерін ___________________ қолданды

Жауап:«Жеке тұлғаға бағдарланған» терапияда

 

 1. Аталған мүмкіндіктердің қайсысы оқыту үшін бағалауды қолдануда мұғалімге Блум таксономиясы ұсынатын мүмкіндіктерді сипаттайды

Жауап:Мұғалімнің төмен дəрежелі ойлаудан жоғары дəрежелі ойлауға дейін дамуға

көмектесетін сұрақтарды қою мүмкіндігі

 

 1. Аткинсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында негізгі орын _____ сөз пайдаланылады

Жауап: 6 мың

 

 1. Ауызша жəне тұжырымдамалық білімдің сақталуына жауап беретін мидың бөлігі Жауап:Самай бөліктері
 2. Ауызша, жазбаша сөйлеу түрлері арқылы сауаттылық

Жауап: Модельдеу принципі

 

 1. Əлемдік тəжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға негізделген тəсіл дегеніміз не?

Жауап: Пəнді терең түсіну қабілетін дамыту жəне алған білімдерін пайдалана алуын

қамтамасыз ету

 

 1. Əлеуметтік – мəдени теориясындағы маңызды ұғым

Жауап:Жақын арадағы даму аумағы

 

 1. Əлеуметтік сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну жайында айтқан ғалымдар Жауап: Выготский, 1978 ж., Вуд 1998 ж.

 

 1. Əлсіз дағдылар

Жауап:Мазасыздық, селқостық

 

 1. Əңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай əңгімелесу түріне жатады?

Жауап:Топтық –əңгіме

 

 1. Əңгіме дебат барысында

Жауап:Ой пікірлерде үлкен алшақтық болады

 

 1. Əңгімеге сыныпта бастама жасайтын жəне де оны бақылап отыратын адам мұғалім болатын жағдайларды көрсететін модель

Жауап:«Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ)

 

 1. Əңгімелесу негізінде кеңес берудің кең тараған үш түрі

Жауап: Əңгіме құру, талқылау, əңгімелесу 

 

 1. Əңгімелесудің үш түрі

Жауап:Əңгіме-дебат, зерттеушілік əңгіме, топтық əңгіме

 

 1. Əрекеттегі мағынаны қайта қарастырудың ретроспективті үдерісі

Жауап: Рефлексия

 

 1. Əсердің өлшемі

Жауап: Бұл сұраққа жауап беру тəсілі

 

 1. Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану

Жауап:Оперантты шарттылы

 

 1. Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс түйінді бес фактордың бірі

Жауап: Оқушының өзін-өзі бағалауға қатыстырылуы

 

 1. Бағалау арқылы оқытуды жақсартуға байланысты болатын факторлардың қайсысы түйіндеу қатарына жатпайды

Жауап:Тек мұғаліммен жүргізілетін бағалау

 1. Бағалау барысында мұғалім жобалаушы ретінде болатын сұрақты таңдаңыз

Жауап: Тақырып, бөлімді өткен уақытта не қызықты əрі пайдалы болады?

 

 1. Бағалау кезінде қолдануға болмайтын ақпарат

Жауап:Бұл мен көргім келгендей, ең жақсы жұмыс емес!

 

 1. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нəтижелерінің интерпретациясы

Жауап: Алынған мəліметтердің мəнін анықтау

 

 1. Бағалау талантты жəне дарынды балаларды тиімді оқытуды қалайша қамтамасыз ете алады?

Жауап:Мұғалімдер мүмкіндіктері əртүрлі оқушыларды бағалау нəтижелеріне

сүйеніп оларға арналған тапсырмаларды жоспарлайды.

 

 1. Бағалау үдерісін тиімді жасау үшін мұғалімге ұсынылады

Жауап: Оқу мақсаттары жəне бағалау критерилеріне сəйкес тапсырма құрастыру,

оларға дискрипторлар əзірлеу.

 

 1. Бағалау үшін оқыту сыныптағы əңгіменің басталатын негізгі үш түрі

Жауап: Механикалық, ауызша жауап алу, түсінік беру  

 

 1. Бағалауды қалай түсінесіздер?

Жауап:Оқытудың нəтижелерін жүйелі түрде жинақтауға  бағытталған қызметті

белгілеу

 

 1. Бағалауды өткізу үшін нені анықтау қажет?

Жауап: Оқушылардың нені білетіндігін жəне не істей алатындығын, сонымен қатар

олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау

 

 1. Бағалаудың барлық түрлері төмендегілерді қамтиды

Жауап: Бақылау, интерпретация, қорытынды

 

 1. Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сəйкес келетін мұғалім əрекеті

Жауап:Оқушының жауабын критерийге сəйкестендіру

 

 1. Бағалаудың барлық түрлеріне тəн үш сипаттама бар. «Қорытынды» сипаттамасына тəн мұғалім іс-əрекеті

Жауап: Оқушының жауабына сəйкес шешім қабылдау

 

 1. Бағалаудың барлық түрлерінің жалпы сипаттамасы

Жауап: Бақылау, талдап түсіндіру, қорытынды

 

 1. Бағалаудың басты мақсаттары

Жауап:  1) Оқытудың қиындықтарын анықтау;

2) Жетістікке жеткендігін көрсететікері бйланыс;

 3) Уəж;

 4) Болжау жəне сұрыптау;

5) Стандарттарды бақылау жəне орындау;

6) Оқыту бағдарламасының мазмұнын жəне білім беру стилін бақылау

 1. Бағалаудың басты мақсаттарының бірі

Жауап:Болжау жəне сұрыптау

 

 1. Бағалаудың басты мақсаттарының саны

Жауап: 6

 

 1. Бағалаудың басты мақсатын атаңыз

Жауап:Оқытудың қиындықтарын анықтау

 

 1. Бағалаудың мақсаттары

Жауап: Оқытудың қиындықтарын анықтау, кері байланыс, уəж, болжау мен

сұрыптау, стандартты бақылау мен орындау, мазмұнын мен білім беру

               стилин анықтау

 

 1. Бағалаудың мақсаты

Жауап: Əр мұғалімнің бағалауды қандай мақсатта жəне кім үшін, қалай өткізуі

керек екендігі туралы түсінігіне негізделеді

 

 1. Бағалаудың тиімді түрлері

Жауап: Формативтік жəне жиынтық

 

 1. Бағалаудың тиімділігі артатын уақыт

Жауап:Мұғалім оқушымен нəтижелі, кері байланыс орнатқан уақытта

 

 1. Бағалаудың түрлері

Жауап: Оқыту үшін бағалау, оқытуды бағалау

 

 1. Бағдарлама бойынша мұғалімнің сыни тұрғыдан ойлауы

Жауап: Өз жұмыс тəжірибесін, жаңа тəсілдерді қолдану мен бағалауы

 

 1. Бағдарламаның негізгі қағидаты

Жауап: Тəжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дəлелденген нəтижелерін

кіріктіру болып табылады

 

 1. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан «ойлау» үдерісін белгіле

Жауап: Дəлелдерді сын тұрғысынан талдау мен бағалау

 

 1. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан ойлаудағы үдеріс саны

Жауап:4

 

 1. Бақылау қызметтерінің бірі (фокустік) зейін маңдай бөліктерінің маңызы туралы айтқан ғалым

Жауап: Госвами, 2006 ж.

 

 1. Бақылауды сұрыптайтын ақпараттық сұрыптап тұратын маңдай бөлігі екенін айтқан ғалым

Жауап: Госвами, 2006 ж.

 

 

 1. Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған пəндік шешім

Жауап: Сыни тұрғыдан ойлау

 

 1. Бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған пəндік шешім — ________________.

Жауап: Сыни тұрғыдан бағалау

 

 1. Балалар қандай жастан бастап өзінің оқуі үшін жауапкершілік ала алады деп саналады?

Жауап: 3 жастан бастап

 

 1. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы

Жауап: Оқушыға бағдарланған

 

 1. Балаларға білім алу қағидаттарын оқуда көмек көрсету неше сұрақты қамтиды?

Жауап: 4

 

 1. Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын Интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тəсілі

Жауап:Подкастинг

 

 1. Балаларды сүйетін жүрек қалауымен əрбір педагогтың қол жетерлік тəрбие мен оқытуды тұрақты жетілдіріп отыратын өнері

Жауап: Педагогикалық шеберлік

 

 1. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі

Жауап: Пайым

 

 1. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктер

Жауап:Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тəртіп, өзіндік сана сезім

 

 1. Баланы өз ықтиярымен оқыту бұл

Жауап: Педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

 

 1. Баланың оқу жəне проблемаларды шешу қабілеті — _______________.

Жауап: Когнитивтік даму

 

 1. Баланың оқу жəне проблеманы шешу қабілеті дегеніміз

Жауап: Когнитивті даму

 

 1. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін фактор саны

Жауап: 4

 

 

 

 1. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін факторлар

Жауап:1. Тəжірибе — қол жеткізілген нəтиже

 1. Пішіндеу — жанама тəжірибе
 2. Əлеуметтік сенім
 3. Физиологиялық фактор

 

 1. Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 факторды ерекшеледі, олар

Жауап: 1. тəжірибе,

 1. жанама тəжірибе,
 2. əлеуметтік сенім,
 3. физиологиялық факторлар

 

 1. Бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Жауап: Проблемалық ситуация

 

 1. Барлық қорытындылардың бағасы, мүмкін болатын көзқарастар жəне келешектегілерді қарастыру жəне тану, альтернативті талдап түсінулер жəне үнемі іздену үшін ашық болуға тырысу — ________________.

Жауап:Ұтымдылыққа жол

 

 1. Барнс (1976 ж.) пен Мерсердің (2000 ж.) айтуынша, зерттеушілік əңгіме

Жауап:Мұғалімдердің оқушылары əңгімеге тарту кезінде болып табылатын

əңгіменің түрі

 

 1. Басқа оқушыларға қайта бағыттау «Көмектесе алатындар бар ма?» деп басқаларға бағытталған сұрақтар

Жауап: Қайта бағыттау

 

 1. Басқаларды серіктестікке тартып, рефлексия мен өзін-өзі бағалауға қатыстырылатын тапсырмалар

Жауап: Əріптестер арасындағы пікір-талас

 

 1. Басқалардың білімі жəне ойлау үдерісі туралы ойлау

Жауап:Метатану

 

 1. Баянды, мызғымас негізгі ішкі қағидаттар мен стандарттар. Түйінді құндылықтар өте тұрақты болып келеді, ал өзгерсе өте баяу, əрі ұзақ уақыт бойы өзгереді. Түйінді құндылықтар біздің өмір, өзіміз жəне бізді қоршаған адамдар, жалпы адамдардың əлеуеті жəне қоршаған адамдардың əлеуеті туралы көзқарасымыздың қалыптасуына негіз болады. Сондай-ақ құндылықтар дегеніміз біздің сенетін дүниеміз, олар біздің қоршаған ортаға деген қарымқатынасымызды жəне мінез-құлқымызды анықтайды

Жауап: Құндылықтар

 

 1. Белгілеу кезеңінде, СТО технологиясы бойынша сабақты өткізу кезінде оқушыларда мүмкіндік болу керек

Жауап: Ары қарай жаңа жағдаятта талдау үшін осы білімді қолдану

 

 

 1. Белль-Ланкастер жүйесі

Жауап: 600-ден астам оқушылармен үлкен залда өткізеді, содан соң топтарға бөледі

 

 1. Белсенді оқытуда: — мұғалім үй жұмысын жұпта, топта талқылауын ұсынады; — мұғалім формуланы қарастыруды жəне оқушылардан олардың не үшін қажет екенін болжауын сұрайды; — оқушыларға эссе жазуға тапсырма береді. Содан кейін жұмыс жұпта жəне топта талқыланады.

Жауап: Оқыту процесінде барлығының тартылуы қамтамасыз етілді

 

 1. Белсенді оқытудың базалық принципі болып табылмайды

Жауап:Нақты білім алу жəне бақылау

 

 1. Біз өзімізді үйренушілер ретінде қалай сезінеміз?

Жауап: Қол жеткізген нəтиженің көрсеткіштері арқылы

 

 1. Білікті мұғалім үшін жоғарыда аталған қандай білім түрлері өзара тығыз байланыста болуы тəн?

Жауап: Теориялық, тəжірибелік

 

 1. Білім алу дегеніміз

Жауап: Білімнің сандық ұлғаюы

 

 1. Білім алудың негізгі міндеті

Жауап:Көп білу

 

 1. Білім беру — ______________

Жауап: Кешенді үдеріс

 

 1. Білім беру мазмұны дегеніміз

Жауап: БІД-ның көлемі мен бағыты

 

 1. Білім беру мен баланың білім алуы жайында сыни тұрғыдан ойланып толғануда да қолдануға болатын құрылым саны

Жауап: 8   

 

 1. Білім беру мен білім алудағы 8 тезис:

Жауап:  1) жаңа білім беру адамның нені білетінімен байланысты;

2) білім беру оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алып,

оларды өрістетуді мақсат ету;

                  3)Осы байланыстарды дамыту жəне нығайту үшін проблемаларды шешу

үдерісін толыққанды қатыстыру қажет;

4) оқушыларға гипотезалар жасауға, оны қорғауға, сынақтан өткізуге жəне

құруға уақыт бөлу;

5) Оқушының бірін-бірін оқытуына мүмкіндік беру;

6) белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі

шектеулі;

7) мұғалімдер оқушыларға рефлексияны ынталандыру жəне өз идеяларын

ойластыру арқылы алған білімдерін қорытындылап талдауға

                       көмектесуге тиіс; 8) қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен

мадақтау қажет, сондықтан да баға ізгі болу керек.

 1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдерде ескерілетін тезис саны

Жауап: 8

 

 1. Білім беру мен міндеттерін білуге негізделетін оқу мен оқыту үдерістері, тəжірибесі мен əдістері туралы терең білімділік, бұл — _____________________.

Жауап:Педагогикалық білім

 

 1. Білім беру моделі оқушының диалог құру нəтижесінде білім алады деп жорамалдаған ғалым

Жауап:Л.С.Выготский

 

 1. Білім беру саласындағы еңбегі де маңызды болған британдық ойшыл

Жауап: Лауренс Стенхауз

 

 1. Білім беру саласындағы танымал метасарапшылардың бірі метаанализге негізделген сегіз жүзге жуық еңбегі бар ғалым

Жауап: Джон Хетти

 

 1. Білім беру стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой ықпалы күштірек деп айтқан

Жауап:Пажарес

 

 1. Білім беру үдерісін іске асыруда

Жауап:Оқыту мен өздік оқудың тығыз байланысында өтеді 

 

 1. Білім беру үдерісінде

Жауап: Мұғалімнің кəсіби əрекетінің жəне тұлғаның ерекшеліктеріне сай адекватты

бағыттар негізінде құрастырылады

 

 1. Білім беруге ерекше ықпал еткен «Біз қалай ойлаймыз?» кітабының авторы

Жауап:Дж.Дьюи

 

 1. Білім беруде оқушылардың өз идеяларын дəлелдеуіне көмектесетін оқытудың түрі Жауап:Диалогтік оқыту

 

 1. Білім берудегі əңгімелесуді қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді жəне осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдаған ғалым

Жауап:Александр, 2004 ж.

 

 1. Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы Жауап: Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу, жинақтау жəне тарату

 

 1. Білім берудегі Кембридж тəсілінің теориялық негізі

Жауап: Оқушы ойын дамыту сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен,

оқулықтан, достарынан алған білімдерімен өзара əрекеттесуі

 

 1. Білім беруді басқару мен көшбасшылық дегеніміз

Жауап: Мұғалімніңөз тəжірибелерінің жекелеген тұстарын анықтауы, зерттеуі,

бағалауы, сыни ойлауды дамытуы

 

 1. Білім беруді, əдістерді жəне осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалаудың атауы

Жауап: Формативтік жəне оқыту үшін бағалау

 

 1. Білім берудің мұғалімді селқос тыңдағанда ғана емес, вербальды құралдарды қолдану нəтижесінде, яғни сөйлесу, талдау жəне дəлелдеу барысында жүзеге асатынын көрсеткен ғалым

Жауап: Барнс, 1971 ж.

 

 1. Білім берудің таңдалған проблемасы бойынша психологияпедагогикалық жəне методикалық əдебиетпен танысу

Жауап:Оқыту

 

 1. Білім интеграциясы жəне корреляциялық принциптері жағдайда жəне назарға ойлау процесінде психикалық ерекшеліктерін ескере отырып жобаланған тəсіл

Жауап: Когнитивті тəсіл

 

 1. Білімдердің технологиялық аспектісі

Жауап:Технологиялық білімдер мен пəндік білімдердің өзара əрекеттесуінің тəсілін

білу

 

 1. Білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады деген ғалым

Жауап: Мерсер, 2000 ж.

 

 1. Білімді іс-əрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен жəне тəжірибемен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі

Жауап:Белсенділік

 

 1. Заманауи ресурстар жоқ

Жауап:Веб 2.0 компьютерлік технологияларды пайдалану

 

 1. Заңдылық дегеніміз

Жауап: Педагогикалық процесс пен құбылыстардың арасындағы мəнді байланыс

 

 1. Зерттеу жұмыстарына жүргізілген талдау оқу нəтижелелерінің бес санатын анықтауға мүмкіндік берді

Жауап: 1. Білім алу – білімнің сандық ұлғаюы. Оның нəтижесі алынған ақпарат

болып табылады ( негізгі міндет- «көп білу»).

 1. Білім алу есте сақтау ретінде.Нəтиже – қайта өндіруге болатын есте

сақталған көлемді ақпарат.

 1. Білім алу ақпарат жинақтау ретінде. Нəтиже – есте сақталып, қажет

болған жағдайда қолдануға да болатын факті, дағды жəне əдістерінің

айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы.

 1. Білім алу- мағынаны ұғыну жəне оның мəнін анықтау ретінде. Бұның

нəтижесі – оқушының пəннің құраушы бөліктері мен шынайы өмір

арасындағы өзара байланыстарды анықтай алуы.

 1. Білім алу шынайылықты өзгеше түсіну жəне түсіндіру ретінде. Нəтижесі –

əлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып- білу.

 

 1. Зерттеу жұмысты жазудың 5 кезеңді жүйелі тəсілі

Жауап:1. Жоспар жəне дайындық.

 1. Ақпаратты жинау жəне бағалау.
 2. Құрылым.
 3. Жоба жазба.
 4. Түпкілікті нұсқа

 

 1. Зерттеу жұмысы кəсіби тұрғыдан дамуға қажетті материалдан тұрады

Жауап: Дарлинг Хаммонд жəне Ричардсон, 2009 ж.

 

 1. Зерттеу сабақтың қай кезеңінде қолданылады?

Жауап: Сабақтың кез-келген кезеңінде

 

 1. Зерттеу тəжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады

Жауап: Жаңашылдық, оптималдық, жоғары нəтижелілік, тəжірибеде

шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі

 

 1. Зерттеулері Барнстың ертеректегі жұмысына негізделе құрылып, білім беру барысындағы диалог атқаратын негізгі рөлге назар аударуды мақсат етеді

Жауап: Мерсер жəне Ходжкинсон, 2008 ж.

 

 1. Зерттеушілер мұғалімнің бойындағы қандай құндылықты бəрінен жоғары қойып отыр?

Жауап:Сенім

 

 1. Зерттеушілік əңгіме — мұғалімдердің оқушыларды əңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын əңгіменің түрін анықтаған ғалымдар

Жауап: Барнс пен Мерсер

 

 1. Бір мəселенің (проблеманың) бірнеше шешімін іздеу мақсатында қолданылатын шығармашылық ойлаудың түрі

Жауап:Дивергентті ойлау

 

 1. Бір нақты кезеңде сол сəтте неге жеткендігін есепке алу үшін жасалған бағалау Жауап: Жиынтық бағалау

 

 1. Бір тоқсанға жоспарланған нұсқаулық

 Жауап:  1. Оқып-үйренудің негізгі мақсаты;

 1. Қолдануға арналған, мұғалімнің жұмыс істеу формалары;
 2. Қазақ тілін үйренудегі тіл тосқауылын жеңу;
 3. Оқып-үйренудің нəтижесі;
 4. Үйрену мақсатындағы бағаны қоса алғандығы, бағалау;
 5. Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмысы;
 6. Негізгі дереккөздер.

 

 1. Бір топ адамға HTML немесе басқа бағдарлама тілін білмей-ақ, webсайтты бірлесіп дамытуға мүмкіндік беретін — _____________.

Жауап: Wiki беттері

 1. Бірінші сұрақтар жауап алу үшін жəне оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау, толығырақ жауап беруге итермелеуге арналған сұрақтар

Жауап: Түрткі болу

 

 1. Бірқатар аффекттік, əлеуметтік, танымдық факторлардың, олардың ішінде ең негізгілері – тұлғааралық қатынастар мен оқушыларды оқу-тəрбие үдерісіне тарту негізінде қалыптасатын сыныптағы ахуал

Жауап:Сыныптағы ахуал

 

 1. Бірлестікте немесе басқа əріптестермен жоспарды талқылауға қатыспау

Жауап: Басқа мұғалімдерді іс-қимылдарды бірлесіп жоспарлауға, рефлекцияға жəне

зерттеу жұмысына тарту

 

 1. Бірмезгілде тыңдау, ойлау жəне өзара байланыстыру

Жауап:Сұхбат алу

 

 1. Бітіруші түлектерге ҰБТ өткізудегі бағалаудың мақсаты

Жауап: Стандартты бақылау жəне орындау

 

 1. Блум Таксономиясына сəйкес жоғары тəртіптегі сұрақтарды қою жүргізілетін кезең Жауап: Анализ, синтез, бағалау

 

 1. Блум Таксономиясына сəйкес, жаңа үлгіде əртүрлі тəсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі

Жауап: Жинақтау

 

 1. Блумның 6 талқылау таксономиясына мысал келтірген

Жауап:Латимер мен Ноубл, 1996 ж.

 

 1. Блумның 6 талқылау таксономиясына сұрақ үлгілерін жасаған

Жауап: Альберт Эйнштейн

 

 1. Бөлім бойынша жиынтық бағалудың максималды балы 12. Ал оқушы 8 балл алды. Осы оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі … сəйкес болады.

Жауап:66% (орташа)

 

 1. Британ Колумбиясы балабақшасындағы 3 жасар балаларды бақылауға алып, зертеген Жауап: Перри

 

 1. Бұл стратегияны «кейіпкерге хат» деп алса да болады

Жауап: RAFT

 

 1. Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тəжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады

Жауап: Метатану

 

 1. В.В.Давыдов бойынша оқу іс-əрекетінің басты нəтижесі

Жауап: Теориялық сана мен ойлау

 

 

 1. Видеоролик, электронды оқулық, TV, DVD қолданылатын модуль

Жауап: Білім беруде АКТ-ны пайдалану

 

 1. Выготскийдің айтуы бойынша оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен жəне анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

 

 1. Г.Хофстед (1991 ж.) Үлкен ғылыми жұмысында IBM үшін орындалған ғылыми жұмыста өзі анықтаған айырмашылықтың 5 бағытын айқындады

Жауап:1. Биліктің ара-қатынасы.

 1. Ұжымшылдықпен салыстырғандығы даралық.
 2. Батылдық жəне нəзіктік.
 3. Белгісіздіктен қашу.
 4. Уақыт.

 

 1. Ген – біздің мінез-құлқымызды бақыламайды, біздің тəжірибеміздің əсерінен өзгеріп отырады деген ғалым

Жауап: Ридли, 2004 ж.

 

 1. Гуманистік тəсілдің негізін қалаушылар

Жауап: Маслоу мен Роджерс

 

 1. Ғылыми идеялардың көпшілік мақұлдаған көрінісі, мысалы жарықтың сəулелері, энергия ұғымы

Жауап: Ғылыми үлгілер

 

 1. Ғылыми педагогикалық зерттеу əдістері

Жауап:Табиғи эксперимент

 

 1. Ғылыми педагогикалық тəжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық Жауап:Инновацияның негізгі критерийлері

 

 1. Дамыта оқыту технологиясын ұсынған ғалым

Жауап:Л.С.Выготский

 

 1. Дарынды жəне талантты оқушылардың білімін, жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз

Жауап: Жалпы зерттеу жаттығулары (Ренцулли мен Райс)

 

 1. Дарынды жəне талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз

Жауап: Өзін-өзі сынайды, бағалай алады

 

 1. Дəстүрлі əдіс — _________________.

Жауап:Дайын білімге негізделген

 

 

 1. Джин Раддок «оқушы үнінің» мəні зор деп насихаттады. Ғалым бұл идеясымен не айтпақ болды?

Жауап:Оқушының пікіріне қызығушылық таныту арқылы олардың білім алуын

жетілдіруге болады

 

 1. Джон Дьюи мен Дональд Шонның жұмыстарынан шыққан ұғым

Жауап: Рефлективтік практик

 

 1. Джон Дьюидің «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы жарыққа шыққан жыл

Жауап:1910 ж.

 

 1. Джон Дьюидің рефлективтік ой туралы кітабы

Жауап: Біз қалай ойлаймыз?

 

 1. Джон Флейвелл (1976 ж.) метатануды өлшеудің неше құрылымын анықтады?

Жауап:3

 

 1. Джон Флейвелл бойынша оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы

Жауап: Өнімділік тапшылығы

 

 1. Диалог негізінде білім беру мен білім алу дегеніміз

Жауап: Оқушылардың өзара сұхбаттасуы

 

 1. Диалог негізінде оқыту жəне оқу дегеніміз

Жауап:Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен дамуы

 

 1. Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын өз еңбектерінде атап көрсеткен

Жауап: Мерсер мен Литлтон, 2007 ж. 

 

 1. Диалогтік білім теориясын əзірлеген бразилиялық педагог

Жауап:Пауло Фрейре

 

 1. Диалогтың бес үлгісі

Жауап: Механикалық есте сақтау, декламация, нұсқаулық, талқылау, диалог

 

 1. Диалогтың бес үлгісін анықтаған ғалым Жауап: Александр 242. Дидактикаға қазақша анықтама берген

Жауап: Ж.Аймауытов

 

 1. Дидактикалық концепциялар саны

Жауап: 3

 

 1. Дидактиканы басқаша қалай атаймыз?

Жауап: Оқыту теориясы

 

 

 

 

 1. Дидактиканың категориялары

Жауап:Оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің

мазмұны, оқыту əдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу

жəне бағалау

 

 1. Дидактиканың нақты түсініктері

Жауап:Сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

 

 1. Дидактиканың негізін салушы

Жауап:Я.А.Каменский

 

 1. Дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал

Жауап: Оқулық

 

 1. Екінші тілде оқу: — пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісіне сай (CLIL) жеңілдетілген мəтін ұсынады; — оқушылар негізгі етістіктердің мағынасын анықтайды; — оқушылар мəтіндегі таныс емес етістіктердің астын сызады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін Жауап: Етістіктерді түсіну арқылы мəтінді түсінуге

 

 1. Екінші тілді оқыту: — мұғалім пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісін (CLIL) қолдануға негізделген мəтін ұсынады; — оқушылар көп нүктенің орнына ұғымдарды жазады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Ұғымдарды еске түсіруге

 

 1. Ең жоғары ретті ойлау дағдыларының сипаттамасы

Жауап: Жаңа контекстке бөліктерді біріктіру, мысалы, хабарлама/баяндама

 

 1. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сəйкес келетінін көрсетіңіз

Жауап:Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

 

 1. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы иекмділік сенімді өлшемінің сипаттамасы

Жауап: Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

 

 1. Ерекше дағдылар, көзқарастар, қызығушылық туғызу дегеніміз — _____________. Жауап: Интерпретация

 

 1. Ересектер пайдаланатын сөз саны

Жауап: 25000

 

 1. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген əдіс түрі

Жауап: Мнемоника əдісі (Loci орын əдісі)

 

 1. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген мнемоника əдісі

Жауап:Loci орын əдісі

 

 1. Есте сақтаудың тиімді əдісі

Жауап: «Нақтылайтын» өңдеу əдісі

 1. Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің жəне басқалардың алдында кінəлі сезінуге шақыратын əдіс

Жауап: Жазалау

 

 1. ЖАДА (жақын арадағы даму аймағы) негізгі идеясы

Жауап:Мұғалімнің жетекшілігі жəне құрбыларымен ынтымақтастықта

оқушыларды дамыту үшін жайлы орта құрылады

 

 1. ЖАДА дегеніміз не?

Жауап:Жақын арадағы даму аймағы

 

 1. ЖАДА кімнің зерттеуі?

 Жауап: Л.С.Выготский

 

 1. Жады мəселесіндегі ұлы зерттеуші

Жауап: Эндель Тулвинг «Алып шығу тəжірибесі»

 

 1. Жады мəслесін «алып шығу» туралы еңбектің авторы

Жауап:Эндель Тулвинг

 

 1. Жадыны зерттеу маңызын зерттеген доктор

Жауап: Джон Саймонс

 

 1. Жазылым: — оқушылар ғаламтордан ірі ғалым туралы ақпарат іздейді; — оқушылар ғалымның зерттеулері тақырыбында шағын мəтін құрастырады; — олар бір-бірінің жұмыстарына түзету енгізеді. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Практикада екінші тілді пайдалануға

 

 1. Жақсы жазбаша жұмыстардың сипаттамалары

Жауап:  — нақты құрылым; — кіріспе; — шынайы, кепілді пайдалану.

 

 1. Жалпы бастауыш мектебінде сауалды жүргізуді дəлелдеген ғалымдар

Жауап:Э.К.Врагг, Г.Браун, 2001 ж.

 

 1. Жалпы тілді үйренгенмен қатар пəнге қатысты академиялық тілді меңгеру маңызды. Бұл оқушыларға не береді?

Жауап:Пəнді тереңірек игеру

 

 1. Жан Пиаженің «Ойлауды дамыту» теориясы басымдылыққа ие болған жыл

Жауап: 1960 ж.

 

 1. Жан Пиаженің теориясы

Жауап: Ойлауды дамыту теориясы 

 

 1. Жаңа білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сəйкес келеді?

Жауап:Қолдану

 

 1. Жаңа білімді қайта жаңғыртудың көне формасы

Жауап:Диалог

 1. Жаңа идея ойлап табуға бағыттайтын оқу əдісі

Жауап: PBL

 

 1. Жаңа оқу бағдарламасындағы өзгерістермен таныс емес

Жауап:Оқыту тəжірибелерін өзара бағалауды ұйымдастыру жəне басшылық ету

 

 1. Жаңартылған білім бағдарламасында негізгі ұстанымның бірі тұлғаға бағытталған. Бұл ұстанымның мақсаты:

Жауап:Тұлғаның шығармашылық қабілеттерін толығырақ ашу

 

 1. Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақтар əлеуметтік-мəдени бағытқа негізделген, сондықтан

Жауап:Бірлескен дəлелдер мен талқылауларды қолдану арқылы жүргізіледі

 

 1. Жаңаша оқыту үдерісін мектепке кіргізуде сіздің жасайтын жұмыстарыңыз

Жауап:Көшбасшы қандай болуы керек деген сұрақ төңірегінде ойлану

 

 1. Жасалған жұмыстардың, белгіленген фактілердің, олардың талдауларының сипаттамасы, нəтиженің теориялық негізі, жалпы қорытындыларды тиянақтау жəне жұмыста перспективаны анықтау

Жауап: Қорытынды бақылау

 

 1. Жастарды білімде де, əлеуметте де табысты болу үшін өз қабілеттеріне сенімділігін,өзін-өзі бақылауды дамытуға көмектесу

Жауап:Эмоциялық білімдарлық

 

 1. Жеке адамға талап қоюшылық пен баланы құрметтей білудің бірлікте болу принципі Жауап: Балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек

 

 1. Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі фактор

Жауап: Тəрбие

 

 1. Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдағы əлеуметтік қатынас, ___________ орта деп аталады.

Жауап: Əлеуметтік

 

 1. Жеке бағалау түрі қалай болады?

Жауап: Оқушының жеке білімі бағаланады

 

 1. Жеке жеті модуль дегеніміз не?

Жауап: Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұны

 

 1. Жеке қызметін өзін-өзі бағалағанда, мұғалім сұрақтар қояды

Жауап: Сабақтың жоғары нəтиже көрсетпеуіне кім кінəлі?

 

 1. Жеке тəжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі

Жауап: Семантикалық

 

 1. Жеке тұлғаға бағдарланған білім берудің басты идеясы

Жауап: Қалай ойлайтыны əрі оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау жəне өзгерту

қабілетін дамыту

 

 1. Жеке тұлғаны дамыту, базалық мəдениетін қалыптастыруда негізгі құрал

Жауап:Білім беру

 

 1. Жетекші іс-əрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі

Жауап: Мектепке дейінгі жас

 

 1. Жинақталған педагогикалық фактілерді ой елегінен өткізу, талдау жəне жалпылау Жауап: Теориялық

 

 1. Жиналыста ата-аналар балаларына сұрақ ретіндегі ескертулері əсер ететінін анықтады. Яғни балалар ешнəрсені түсіндірмейді жəне арадағы диалог жанжалға ұқсайды. Сіз мынадай кеңеске құлақ аспайсыз.

Жауап: Ата-аналарды тынышталдырып, жас ерекшелікке сабырмен қарауларын

сұрауға

 

 1. Жиынтық (суммативті) бағалау дегеніміз

Жауап:Оқуды бағалау

 

 1. Жиынтық бағалауды тапсыратын күні бір оқушы ауруханаға түсіп қалды. Оған рұқсат беріледі

Жауап: Мектепке келген сəттен екі апта бойында өтуге

 

 1. Жоба (PBL) негізінде оқытудың ең негізгі элементтерінің саны

Жауап:7

 

 1. Жоба негізінде білім беру (PBL) дегеніміз

Жауап: Тыңғылықты зерттей отырып, XXI ғасыр дағдыларын қалыптастыру

 

 1. Жоғары қабілеттері бар оқушыларға жоғары деңгейдегі сұрақтар мен тапсырмаларды, ал қабілеттері төмен оқушыларға – төменгі деңгейлі қарапайым сұрақтарды дайындау Жауап: Жалпысыныптық жұмысқа жатады

 

 1. Жұмыс/адамдар басқа адамдар оны қалай жасай алатынына байланысты бағаланатын бағалау

Жауап:Критериалды бағалау

 

 1. Жұмысты қарапайым тілмен жазу үшін қысқаша кеңестер беріледі

Жауап: — дəл, қысқа жəне нақты мазмұн; — сандар мен кестелерді тиімді пайдалану; —

тыңдаушыларға сəйкес жұмыс жасаңыз; -талдамалық ақпаратты түсінікті

етіп түсіну; — қорытындылар мен ұсыныстар.

 

 1. Жұпта сұрақтар құрастыру іс-əрекеттің қай түріне жатады

Жауап: Тыңдалым жəне айтылым

 

 1. Зерттеушілік əңгіме жүргізу кезінде оқушылардың əрекеті

Жауап: Айтқандарын дəлелдейді

 1. Зерттеушілік əңгіме қай уақытта тиімді?

Жауап: Топтық жұмыста

 

 1. Зияткерлік туралы зерттеген ғалым

Жауап:Говард Гарднер, 2006 ж.

 

 1. Зияткерлікке қарсы Үштік модель теориясын ұсынған ғалым

Жауап: Роберт Стернберг

 

 1. Зиятқа қатысты соңғы зерттеулерде Роберт Стернберг ұсынған үштік модуль

Жауап: Компоненттік, эмпиристік, мəнмəтіндік аспекті

 

 1. Идея қайталанады жəне жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін əңгіме түрі Жауап: Кумулятивтік əңгіме

 

 1. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту жəне келісу деген анықтамаға не жатады? Жауап:Дəлелдеме

 

 1. Индивид қалай ойлайтынын, қалай оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау жəне өзгерту қабілетін түсіну, білім алуды үйретудің қозғаушы күші

Жауап: Метатану

 

 1. Инклюзивті мектептерде талантты жəне дарынды балаларды анықтауға бола ма? Жауап: Инклюзивті тəсілмен зерттеу арқылы анықтауға болады

 

 1. Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол

Жауап:Педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

 

 1. Интернетті қолданатын оқушылар үшін ең үлкен қауіп …

Жауап:Жеке ақпаратты ашатын оқушылар

 

 1. Интерпретация дегеніміз не?

Жауап:Логикалық қорытынды

 

 1. Интерпретация неге қатысты жүргізіледі?

Жауап:Қызығушылық тудыратын, яғни, ерекше дағдылар, көзқарастар немесе əр

түрлі білім берудің түрлі жолдарына қатысты жүргізіледі.

 

 1. Интерпретация нені сипаттайды?

Жауап: Логикалық қорытынды

 

 1. Интерпретация параметрін қалай атайды?

Жауап:Өлшем

 

 1. Интерпретация ұғымының басқаша атауы

Жауап: Логикалық қорытынды

 

 1. Ізгілендіру принципі дегеніміз

Жауап: Оқушыға қысымшылық жасамай, еркін қатысуына жағдай жасау

 

 1. Іс-əрекеттегі зерттеу үдерісін оқу үдерісіне ықпалдастыру нəтижесі

Жауап: Оқушының оқу тəжірибесін жақсартады

 

 1. Іс-əрекеттік ұстанымның негізгі мазмұны

Жауап: Оқушы білімді дайын күйде алмай, оны өзі өндіреді

 

 1. Іс-əрекеттің түрлері, көрнекі құралдар,коммуникация құралдары

Жауап:Тəрбие құралы  

 

 1. Іс-тəжірибені дамыту мақсатында сіз стратегиялық іс-əрекеттерді қалай қолдана алатыныңызға берілген кейбір мысалдар?

Жауап:— оқу — сынау — деректер жинау — консультация — рефлекция — бірлескен жұмыс

 

 1. Ішкі когнитивтік құрылымдағы өзгерістерді зерттеген зерттеуші

Жауап: Джин Пиагет

 

 1. Ішкі уəж

Жауап: Райан, Деки

 

 1. Карл Роджерстің «Мен» тұжырымдамасы – бұл … үйлесім

Жауап: Аффективті, əлеуметтік, когнитивті

 

 1. Кəсіби дамуда арнайы зерттеулер жүргізеді

Жауап: Өзінің тəжірибесі туралы ойланады

 

 1. Кəсіби жарамдылықты тексеру

Жауап:Мұғалім барлық оқушылардан тақырып бойынша тоқсан бойы

оқығандарын сұрайды

 

 1. Кəсіби өздік жетілуде

Жауап: Үдерістің ерекшелігін ескере отырып кəсіптену кезеңдерде біртіндеп іске

асады

 

 1. Кəсіби өздік жетілуді басқару

Жауап:Диагностикалық инструментариді қолдана отырып білім беру үдерісі

қатысушыларының рефлексивті байланыс тəртібінде іске асады

 

 1. Кəсіби өздік жетілудің дайындық деңгейінің өсуіне, кəсіби өздік есінің, құзырлығының дамуына бағытталған

Жауап: Білім беру мазмұны

 

 1. Кəсіби-педагогикалық қызметінің субъектісі ретінде жеке өзін-өзі жетілдіру үшін өзін мақсатты бағытталған өзгерту

Жауап:Өзін-өзі дамыту

 

 

 

 

 

 1. Кейбір ғалымдар стратегиясының өзіндік 6 ерекшелігін бөліп көрсетеді (Гриффис, 1985 ж.)

Жауап:— белсенділік, оқушының жасайтын əрекеті, оның ақыл-ой қабілеттілігі жəне

физикалық мінез-құлқы; — саналылық; — таңдаушылдық-  зерделеу

стратегиясын ақылмен таңдау жасау білу; — мақсатқа бағытталғандылық; —

бақылау — оқушы оқу үдірісін бақылайды жəне реттейді; — тілді оқу — алған

білімдерін іс жүзінде қолдануға балама ретінде.

 

 1. Кейс-стадидің соңғы мысалы қалай аталады?

Жауап: Топтағы жұмысты құрылымдау

 

 1. Келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал ету əдісі

Жауап:Жазалау

 

 1. Келтірілген мысалдардың қайсысы формативті бағалауды қолдану үлгісі болып табылмайды?

Жауап:Мұғалім өткен тақырып бойынша тестке баға қояды

 

 1. Кембридж бағдарламасының 7 модуліне сəйкес білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдер

Жауап:Қалай оқу керектігін үйрету, диалог арқылы оқыту

 

 1. Кембридждік білім беру бағдарламасының негізгі міндеті

Жауап: Педагогтар тəжірибесін жетілдіру жəне бағалауға көмектесу

 

 1. Кең жолақты қосылыс нашар

Жауап: Смартфонды (функциялары кеңейтілген ұялы телефон) пайдалану

 

 1. Кең тараған тəсіл

Жауап: Сындарлы теориялық оқыту

 

 1. Кері байланыс дегеніміз не?

Жауап: Мұғалім мен оқушылардың жетістікке жетуі

 

 1. Кері байланыс түріне жататын талқылау сұрақтары

Жауап:Жұмыстағы кемшіліктердің себебі қандай? Мұны сіз қалай түсіндіресіз?

 

 1. Кері байланысты қамтамасыз ететін

Жауап:Оқыту үшін бағалау

 

 1. Кіріктірілген білім беру бағдарламасында оқушылардың оқу əрекеттері келесі басты санаттар бойынша топтастырылған: «біледі», «түсінеді», «қолданады», «талдайды», «бағалайды», «синтездейді». Топтастыру негізінде:

Жауап: Дж. Блумның таксономиясынан алынған

 

 1. Кіші жастағы балаларды когнитивті даму əрекеттері əлеуметтік қарым-қатынас үдерісінде қабілетті оқушылармен араласу жəне мəдениет қоршаған орта мен қарым-қатынас жасау арқылы оқушыларды ересектерше ойлау əдісіне үйрету кезінде қалыптасатын оқушы ретінде суреттеген Жауап:Л.С.Выготский

 

 1. Кішкентай балалармен жұмыс барысында сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың ең оңтайлы тəсілі

Жауап: Балалардың жеке басының тəжірибесіндегі дəлелдерге мəн  беруге

ынталандыру

 

 1. Когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің «ЖАДА» жұмыс істесе, жақсаратындығын көрсеткен ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

 

 1. Когнитивті психология əлемінде көп үлес қосқан

Жауап: Пиаже, 1960 ж.

 

 1. Когнитивті психология нені зерттейді?

Жауап: Материалды қабылдауға қатысты адам санасын, есте сақтау, қабылдау

 

 1. Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу жəне ойлауды реттеу бұл …

Жауап: Метатану

 

 1. Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу жəне мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы

Жауап:Технологиялық білім

 

 1. Кохлберг «Өнегелі даму» теориясында көрсеткен кезеңдер саны

Жауап:3

 

 1. Көп нүктелі тест.

Жауап: Оқушыларға толық бірінші абзацты ұсыну жəне мəтінннен əр жетінші сөзді

алып тастау.

 

 1. Көптеген мектептер мен оқу орындары білім сапасының ең жоғарғы деңгейін көрсетуде

Жауап:Вагнер, 2003 ж.

 

 1. Көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігін арттыру үшін оларды үнемі əр сабаққа қолдану қажет, сонда ғана мұғалімдер берілген оқу материалын жетік меңгереді.

Жауап: Дарлинг Хаммонд жəне Мак Лолин, 1995 ж.

 

 1. Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне əсер ететін оқыту принципі

Жауап: Көрнекілік

 

 1. Курс аяғында мұғалім əр оқушыға оқытуды қалай жалғастыру керектігіне кеңес береді Жауап: Жиынтық (суммативті) бағалау

 

 1. Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі

Жауап: Практикумдар

 

 1. Күнделікті жоспарда мұғалім

Жауап: Оқыту мақсатын нақты жəне түсінікті қалыптастыруы қажет

 

 1. Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің мағыздылығын айтқан психологтар

Жауап:Джефф Карпике, Роди Редигер

 

 1. Күнделікті тəжірибесінде мұғалім оқушылардың жетістігін, игеру деңгейін өлшеу үшін қолданатын түрлі əдістер

Жауап: «Екі жұлдыз, бір тілек», «Қол сигналдары», «Бағдаршам», «Қарым-

қатынасқа арналған карточкалар индексі», «Тілдік үлгілер», «Үшминуттық

кідіріс», «Сөздік баға», викториналары, сұхбат ж/е т.б

 

 1. Күтілетін нəтижелер түрінде көрсетілген

Жауап:Оқушы міндеттерінің жүйелері

 

 1. Күшті дағдылар

Жауап: Ағым, зерігу

 

 1. Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мəселелерін көтерген ағартушы

Жауап: Ы.Алтынсарин

 

 1. Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін жəне Зияткерлік мектептер үш тілде білім беру саясатын жүзеге асырады. Бұл саясаттың мақсаты: Жауап: Лингвистикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру 364. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы қабылданған жыл

Жауап: 2007 ж.

 

 1. Қазақстанда «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасын іске асырған

Жауап: С.Мирсеитова

 

 1. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын ең басты педагогикалық түсінік

Жауап: СТО

 

 1. Қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық тəжірибесін жетілдіру мен бағалауға көмектесу

Жауап: Бағдарламаның негізгі міндеті

 

 1. Қазіргі деңгейде оқыту процесіне негізгі талаптардың бірі болып табылады

Жауап: Оқушының өзіндік қызметін ұйымдастыру

 

 1. Қазіргі заманғы бірқатар зерттеулерде 3 жастағы оқушыларға мүмкіндік жасалған жағдайда, олар өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті екендігі анықталды Жауап:Whitebread, 2008 ж.

 

 

 1. Қазіргі мектепте жазу ең аз дегенде ___________ ретінде қарастырылады.

Жауап:Оқушының білімін тексеру айғағы

 

 1. Қай елдің көше балаларын математика пəніндегі қиындықтары мен күнделікті нарықтағы сауда ситуациаларында ойша есептеуді табысты шығарған жағдайын зерттеген? Жауап:Бразилия

 

 1. Қай зерттеуде мұғалімдер есту қабілеті нашар жəне ағылшын тілі ана тілі емес балалар үшін кеңейтілген, тапсырмалары танымдық сипаттағы, мектепшілік бағдарлама жасады? Жауап:Бірінші зерттеуде

 

 1. Қай тəсіл бағалауда сыныптағы əңгімені анағұрлым жақсы сипаттайды?

Жауап: Диалог: құрылымдағы сұрақтар нысаналы талқылау арқылы ортақ түсінік

қалыптастыру

 

 1. Қайта тексеруге қарағанда қайта оқу талаптары жеңіл алып шығу тəжірибесін дəлелдеген

Жауап: Саймонс, 2012 ж.

 

 1. Қалай жүгіру, шанышқыны қалай ұстау, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі

Жауап:Рəсімдік

 

 1. Қалай оқу керектігін үйрету

Жауап: Оқушылардың білім алу жауапкершілігін түсінуі

 

 1. Қалай оқу керектігін үйрету, оқушының оқу дағдыларын қалыптастыратын ұғым Жауап: Метасана

 

 1. Қалай оқыту керектігін үйрету

Жауап: Флейвелл, 1976 ж., Выготский, 1978 ж.

 

 1. Қалаулы нəтижеге қол жеткізу үшін құрылған

Жауап: Орта мерзімді жоспарлау

 

 1. Қандай параметрлерді көбінесе өлшем деп атайды? Жауап: Интерпретация 381. Қара жəшік ішіндегі жұмыс ол …

Жауап:Оқыту үшін бағалауды қолдану

 

 1. Қоғамдық түрдегі тəрбие принципінің талаптары

Жауап:Азаматты тəрбиелеу

 

 1. Қолайлы оқу үшін адамдарға байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан баға ізгі болуы керек. Нешінші тезис?

Жауап: 8

 

 1. Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері

Жауап:Технологиялық, əдістемелік, ұйымдастырушылық

 

 1. Құзырлы мұғалім оқушыларға, ортаға жəне ресурстарға лайықтап нені реттеп отырады.

Жауап: Оқыту элементтерін

 

 1. Құзырлы оқытудың маңызды факторы

Жауап:Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі жəне бағалай

алуы

 

 1. Құқықтық тəрбие нəтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады

Жауап: Құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

 

 1. Құрылымдық сабақ арқылы оқыту шеберлікті жетілдіру

Жауап: Фишер, Н.Фрей, 2008, Алексанрия, Вирдиния: ASCD

 

 1. Қысқа мерзімді жадының екінші атауы

Жауап: Жұмыс жадысы

 

 1. Қысқамерзімді жоспарды құрастырғанда, ең алдымен мұғалім ________ жасау керек. Жауап:Өзінің қарауына байланысты оқытудың мақсатын қоюды

 

 1. Л.Выготскийдің əлеуметтік-мəдени теориясы

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

 

 1. Л.С.Выготский «Жақына арада даму аймағы» ұғымын анықтаған жыл

Жауап: 1978 ж.

 

 1. Л.С.Выготский жас баланы оқушы ретінде сипаттайды, оның когнитивтік дамуы əлеуметтік өзара іс-əрекет барысында жүреді. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы Л.С.Выготскийдің айтқанын барынша нақты түсіндіреді?

Жауап:Оқушылар жаңаны меңгеріп жатқанда ересектер мен құрдастары оларға

қолдау көрсетеді

 

 1. Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы

Жауап: Мəдени тарихи даму теориясы

 

 1. Л.С.Выготский когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің _________ жұмыс істесе, жақсаратындығын атап көрсетеді

Жауап: «Жақын арадағы даму аймағында»

 

 1. Л.С.Выготскийдің білім беру моделі

Жауап: Оқушының диалог құру нəтижесінде білім алады деп жорамалдайды

 

 1. Л.С.Выготскийдің іліміне сəйкес, төменде келтірілген тұжырымдардың дұрысы Жауап: Білім адамдар арасындағы өзара іс-қимыл барысында қалыптасады

 

 1. Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынасын білдіретін термин

Жауап: Бағалау

 

 1. Литосфералық катаклизм ұғымдарына қатысты мəтіндерді оқиды. Оқушылар ұғымдардың, терминдердің анықтамасын еске түсіріп, дəптерге жазады.

Жауап:Ұғымдар мен терминдерді дұрыс түсінгендіктеріне көз жеткізу

 

 

 1. Литосфералық катаклизмдер (жер сілкінісі, жанартау т.б.) фотосуреттері көрсетіледі. Оқушылар катаклизм түрлерін ауызша атайды.

Жауап: Катаклизмдерді еске түсіруге мүмкіндік беру 

 

 1. Логикалық қорытындының басқаша атауы

Жауап:Интерпретация

 

 1. Лондонның Дарындылар жəне Таланттылар ұйымының «Лондон шақыруы» филиалының директоры

Жауап: Ян Уорвик

 

 1. Мазмұнды оқу дегеніміз — бұл оқу барысының əрбір қатысушы үшін жайлы жағдай жасауды ең басты мəселе ретінде қоятын оқу түрі. Мазмұнды оқуды мынадай индикаторлар көмегімен анықтауға болады

Жауап:— барлық оқушыларға əділ қарау;

 — мұғалімнің алдында барлық оқушылар тең;

— оқу жекелеген оқушыларға да оқушылардың бүтін топтарына да

қиындықтарды жеңуге көмектесуі керек;

— оқу үдірісінің құндылықтарын күнделікті тəжірибеде нақты бейнеленген, сіз

оны мектепте жəне сыныпта көре аласыз.

 

 1. Мақсатқа бағытталған іс-əрекет басталған жəне қолдау тапқан үдеріс

Жауап: Уəж

 

 1. Мақсатқа қол жеткізу үшін сыныптағы барлық оқушылар тартылатын тиісті мақсаттарды əзірлей алады

Жауап: Кəсіби дағдылар

 

 1. Мақсаты баға қою, сертификаттау немесе оқытудың алға жылжыуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару болса, ондай бағалауды қалай атайды?

Жауап:Жиынтық жəне оқытуды бағалау

 

 1. Маслоу мен Роджерс оқытудағы __________ тəсілдің негізін қалаушылары

Жауап: Гуманистік

 

 1. Маслоу пирамидасы

Жауап:  1. Биологиялық жəне физиологиялық қажеттілік; 

 1. Қауіпсіздікке деген қажеттілік;
 2. Сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік;
 3. Өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік;
 4. Өзін-өзі таныта білу.

 

 1. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы неше сатыдан тұрады?

Жауап:5

 

 1. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясында төменгі деңгей

Жауап: Психологиялық қажеттіліктер

 

 1. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясындағы ең жоғары деңгей

Жауап:Өзін-өзін таныта білу

 

 1. Мəліметтер дегеніміз

Жауап:Оқушылар тобынан жүйелі түрде жиналатын балдар мен деңгейлер

 

 1. Мəтіндегі ең маңызды ақпаратты бөлу жəне оны анық жеткізу мүмкіндігі

Жауап: Шығарма жазу

 

 1. Мəтінді түзету

Жауап:Оқушы өзін мұғалім рөліне теңестіреді жəне өзінің шығармасын

редакциялайды

 

 1. Мəтінмен танысуда оқушыны сауатты оқуға жетеледі. Ол үшін сабақ жоспарын құрастыруда ескермеді

Жауап:Оқушылардың үзінділерді жатқа оқуын

 

 1. Мектеп бүкіл оқушылар үшін қандай тəсіл қолданса, жоғарғы нəтижелерге жете алады

Жауап: Кеңейтілген мектеп тəсілі

 

 1. Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеу əдісі Жауап: Лабораториялық жұмыс

 

 1. Мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі реттеуге қабілетті екендігін айтқан ғалым Жауап: Бронсон

 

 1. Мектеп кітапханасын пайдалану

Жауап: «Педагогическая проза», Шаталов В.Ф.

 

 1. Мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы

Жауап:Педагогика ғылымының салалары  

 

 1. Мектепте жастарға кеңес беру

Жауап: Джин Раддак жəне Джулия Флаттер, Хомертон колледжі, Кембридж

 

 1. Мектепте оқушы үніне көңіл бөлуді зерттеген зерттеуші

Жауап:Джин Раддок

 

 1. Мектепте сервер жоқ

Жауап:Moodle сияқты ауани оқыту ортасын пайдалану

 

 1. Мектептің оқу жоспарымен оның мақсатымен таныс болмау

Жауап: Мектеп деңгейінде шешім қабылдауға қатысу

 

 1. Мемлекет саясатының өзекті мəселелерінің бірі

Жауап:Халыққа білім беру ісін жетілдіру

 

 1. Мен тұжырымдамасының компоненттері

Жауап: Аффективті, əлеуметтік, когнитивті

 

 1. Меңгерген білім мен өмірлік тəжірибе негізінде тез нақты саналы орындалатын практикалық теориялық іс əрекетке даярлық

Жауап:Білік

 

 1. Мерселдің зерттеуіне сəйкес, əңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып табылады жəне əңгімелесудің түрі бар деген. Əңгімелесудің неше түрі бар? Жауап: 3

 

 1. Мерсер анықтаған əңгімелесу түрінің қайсысында оқушылар проблемамен бөліседі, сондай-ақ идеялар жəне пікірлермен алмасу, барлық идеяларды ойластырып, бағалау, ортақ білім мен түсінік құру арқылы бірлесіп ұғым қалыптастырады

Жауап:Зерттеушілік

 

 1. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дəйектеудің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік əңгіме сипаттамасын көрсетіңіз.

Жауап:Ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады      

 

 1. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің 3 түрін анықтаған, олар

Жауап: 1) Пікірталастық əңгіме, оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа адамдардың

көзқарасын қабылдауды қаламайды;

2) Кумулятивтік əңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды жəне

сындарлылыққа негізделеді;

3) Зерттеушілік əңгіме, ұсыныстар жайында күмəн туып, қарсы дау айтылып,

негізделген дəлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады.

 

 1. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің неше түрін анықтады?

Жауап: 3

 

 1. Мерсердің айтуынша «Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясында табысты талқылауда басымдыққа ие — ___________________».

Жауап:Зерттеушілік əңгіме

 

 1. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесу оқушылардың ажырамас бөлшегі болып табылады. Əңгімелесудің үш түрі бар. Олар:

Жауап:Əңгіме дебат, зерттеушілік əңгіме, топтық əңгіме

 

 1. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесу түрлері

Жауап: Əңгіме-дебат, топтық жəне зерттеушілік əңгіме

 

 1. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесудің неше түрі бар?

Жауап: 3

 

 1. Метаанализдің неше түрі бар, қашан басталды?

Жауап:114 түрі, 1977 ж.

 

 1. Метану терминін алғашқы кім қолданды?

Жауап:Джон Флейвелл

 

 

 1. Метасана дегеніміз — ___________

Жауап: Тұлғаның өзін-өзі тануы жəне өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын

қарастыруы

 

 1. Метасана терминін енгізген

Жауап: Джон Флейвелл

 

 1. Метатану əдістерін игерген оқушылар

Жауап: Мұғалімдермен тең əрекеттеседі

 

 1. Метатану бұл …

Жауап:Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы ойлау,

қатесін танып білу жəне ойлауды реттеу 

 

 1. Метатану дегеніміз

Жауап:Индивид қалай ойлайтынын, оқитынын, қадағалау, бағалау, өзгерту қабілеті

 

 1. Метатану дегеніміз

Жауап: Саналы білім алу

 

 1. Метатануды өлшеудің үш құрылымын сипаттаған

Жауап: Джон Флейвелл

 

 1. Метатанудың негізгі аспектісі

Жауап:Өз бетінше жұмыс істеуі жəне дамуы ниеті

 

 1. Методикалық кеңесте сізге сабақта оқушылардың белсенді ісəрекетін көрсету ұсынылды

Жауап: Оқушыларды ойландыратындай тапсырманы түрлердіруге критерийлер

ұсынасыз

 

 1. МЖМББС сəйкес төменде ұсынылған құндылықтардың қайсысы ұжымда жұмыс жасау машықтарын қалыптастыруға жатады

Жауап:Əріптестік

 

 1. Ми белсенді жұмыс жасаған сайын

Жауап: Адамның оқуға бейімділігі артады

 

 1. Модерацияда сіз комиссия мүшесі ретінде

Жауап:Балдарды қою схемасын бірегей түсінуді қамтамасыз ету үшін бағалауды

алдын ала талқылайсыз

 

 1. Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар

Жауап: Педагогтық əдеп жəне ұстаздық шеберлік

 

 1. Мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасыындағы байланыс

Жауап:Сапалы білім беру

 

 

 1. Мұғалім ертегі кейіпкерлерінің мінезін сипаттау бойынша ойын айтып беруге ұсыныс жасайды

Жауап:Кейіпкерлердің мінезін бағалауға жəне оқығанына өз бағасын беруге

мүмкіндік беру

 

 1. Мұғалім жұмысының тиімділігін, оқушылармен өзара байланысының сипаты мен жиілігін анықтау, оқытудың нешінші тəсілі?

Жауап: Бірінші 

 

 1. Мұғалім жұпта қатені түзеуге мүмкіндік береді. Оқушылар жаңа ойды жариялайды. Жауап:Оқушы-оқушы

 

 1. Мұғалім зияткерлігі оның оқыту үдерісінде қалай көрініс табады?

Жауап: Адами зият — бұл «жеке тұлғаның өміріне қатысты шынайы ортаны

бейімдеуге, іріктеуге жəне құруға бағытталған ой əрекеті

 

 1. Мұғалім иллюстрация бойынша сұрақ құрастыруға, ол сұрақтарды жұпта бір-біріне қоюға ұсыныс жасайды.

Жауап:Иллюстрацияға сұрақтар құрастыру, оқығанының мазмұны бойынша

сұрақтарға жауап беру

 

 1. Мұғалім интонациясы өзгеріп отырады. Оқушылардың жұмыс істеу жылдамдығы артады.

Жауап: Физикалық

 

 1. Мұғалім ішкі уəжді төмендететін қандай сыртқы уəждерді қолдану кезінде абай болуы тиіс артығын алып таста. Мұғалімнің тарта білуі келесі қай жағдайда қажет

Жауап: Табысқа немесе сəтсіздікке жетуге кеткен күшті түсіну үшін оқушылардың

даралығын ынталандыру

 

 1. Мұғалім көшбасшылығын дамытуға əсер етудің түрі.

Жауап:Кəсіби білімді құруға жəне таратуға ат салысу

 

 1. Мұғалім көшбасшылығын дамытудың қанша кезеңі бар?

Жауап:7

 

 1. Мұғалім көшбасшылығының дамыту жұмыстарының төртінші кезеңі

Жауап:Атқарылатын жұмыстардың жоспарын құру

 

 1. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры

Жауап:Оптимистік көзқарас

 

 1. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры болып … табылады.

Жауап: Оптимистік көзқарас, оптимизимге ынталандыру

 

 1. Мұғалім күнделігін жүргізу артықшылығы үнемі рефлексиялау тəсілі ретінде

Жауап: Инновациямен айналысатын əкімшіліктің басты талабы болып табылады

 

 

 1. Мұғалім қызметінің аса маңызды қыры – оқушылардың уəжділігін анықтауға көмектесетін фактор

Жауап: Əр оқушыға жеке қолдау көрсету

 

 1. Мұғалім мəтінді оқып жəне оны бөліктерге бөлуді өтінеді

Жауап: Мəтін құрылымын анықтау

 

 1. Мұғалім мəтінмен жұмыс түрлерін түрлі стратегиялар арқылы ұйымдастырады

Жауап: Оқушының қызығушылығын арттыру арқылы оқыту

 

 1. Мұғалім мəтіннің мазмұнын сюжетті суреттер арқылы айтып беруін өтінеді

Жауап: Иллюстрация бойынша əңгіменің мазмұнын болжау

 

 1. Мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа жету жолы

Жауап: Оқыту əдісі

 

 1. Мұғалім оқу мақсаты мен күту нəтижелерін айқындады. Қысқа мерзімді жоспар жасауда басты назар аудармады

Жауап: Оқушылардың келбетіне

 

 1. Мұғалім оқушыларға жазба жұмысын жиі жаздырады, себебі. Дұрыс емес жауапты таңда

Жауап: Оқушылар сабақта бос отырмайды

 

 1. Мұғалім оқушыларға жеке, жұпта, топта, ұжымдағы іс-əрекет бойынша тапсырма береді

Жауап: Ойлаудың реттілігін ескеру арқылы үйрету

 

 1. Мұғалім оқушыларға мəтінді топта талқылауды ұсынды. Оқушылар топта дұрыс жұмыс жасау үшін ескермеді

Жауап:Топ оқушыларының санын көбейтуді

 

 1. Мұғалім оқушыларға мəтінмен жұмыс барысында жауабы мəтінде жоқ сұрақтар құрастыруды тапсырды. Тапсырманы орындау барысында оқушылар ескермеуі керек Жауап:Мəтінді көшіруді

 

 1. Мұғалім оқушыларға ойларын жазбаша түрде эссе формасында беруді сұрады. Мұғалім бұл жағдайда ескермейді

Жауап: Жазу үлгісінің əдемі түсуі

 

 1. Мұғалім оқушыларға сабақ барысында фотосуреттермен жұмыс жасауды тапсырды. Фотосуреттермен жұмыс жасауға арналған жаднама жасауда ескермеді

Жауап: Ескі фотодағы бейнелерді аудырмай салуды

 

 1. Мұғалім оқушыларға талдау жəне мəселелерді шешу жолдарын қарастыру мүмкіндігін береді. Ол үшін сабақ басында ұйымдастырмайды

Жауап:Жеке ойын хат түрінде беруді

 

 1. Мұғалім оқушыларға топтық тапсырма берді

Жауап:Уақытты көбірек бөлу

 1. Мұғалім оқушыларда ….. деп айтатын қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырсуға тиіс

Жауап:Ішкі уəж жəне өзіндік мақсат

 

 1. Мұғалім оқушыларды табысты оқыту үшін əдіс-тəсілді түрлендіре білуі жеткілікті ме? Жауап:Мұғалімнің оқушының тақырып мəнін өз бетінше меңгеруін түсінуі мен

бағалай алуы табысты оқыту

 

 1. Мұғалім оқушылардың жазба жұмыстарын тапсырар алдында үнемі түзетулер енгізу үшін əр апта сайын тексеріп отырады

Жауап: Үзіліссіз бағалау

 

 1. Мұғалім оқушылардың Өзіндік мақсат

Жауап: Михай Чиксентмихайи

 

 1. Мұғалім оқушының жетістігін анықтайды. Ол үшін сабақ барысында келесі əрекеттерді жасамайды

Жауап: Эссе жазу бойынша оқыту

 

 1. Мұғалім оқыған мəтін бойынша «хат» жазуды ұсынады

Жауап: Мəтіндегі мəселені анықтап, тəжірибеде қолдануға мүмкіндік жасау

 

 1. Мұғалім өз ойларын жазбаша түрде мазмұндауды тапсырды. Тапсырманы талапқа сай жасау үшін ескермеді.

Жауап: Мəтінді дауыстап оқуды талап етуді

 

 1. Мұғалім өз пəнін оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзінөзі тəрбиелеу, өзін-өзі дамыту жəне өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей Жауап:Іс-əрекет пен мінез-құлықты жүйелік-модельдеуші деңгей

 

 1. Мұғалім педагогикалық іс əрекет құралдары мен тəсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стиль

Жауап: Пайымдаушы-əдісқойлық стиль

 

 1. Мұғалім презентация қорғағаннан кейін сұрақтар қоюды ұсынды. Оқушылар мүмкіндік алу үшін (дұрыс емес жауапты таңдаңыз)

Жауап:Мəселе бойынша мəліметтерді жинастыру

 

 1. Мұғалім проблеманы рольдік ойындар арқылы шешуді ұсынады. Оқушылар рольге ену арқылы проблеманың шешу жолын ұсынады.

Жауап:Интеллектуалды

 

 1. Мұғалім сабағын мəселе туындату арқылы бастайды

Жауап: Білімді өмірмен байланыстыру арқылы беру

 

 1. Мұғалім сабақ басында сергіту сəтін өткізеді. Оқушылар жайлы жұмыс ортасын сезінеді

Жауап:Психологиялық

 

 

 1. Мұғалім сабаққа дейін өзіне қандай сұрақ қоя алады?

Жауап:Ұсынылған пəнді ары қарай оқу жəне түсіну үшін бұл сабақ не береді?

 

 1. Мұғалім сенімі

Жауап: Көзқарас, шешім қабылдауы, іс-əрекетін нығайтуы

 

 1. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай кідіретіндігін анықтаған

Жауап: Харгривс жəне Гэлтон, 2002 ж.

 

 1. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай уақыт кідіріс жасау керектігін айтқан ғалымдар

Жауап: Харгривс пен Гэлтон

 

 1. Мұғалім сыныптан топтарында оқу барысында қандай проблема кездескені туралы талқылауларын сұрайтын тест

Жауап: Диагностикалық тест

 

 1. Мұғалім тақтаға «тірек сөздер» жазады. Оқушылар мəтіннің не туралы екенін болжайды

Жауап: Бұғанға дейінге білімдерін еске түсіру, жаңа тақырыпқа «көпіршелер»

тұрғызу

 

 1. Мұғалім тақырыпты ашатын тірек сөздерді көрсетуді өтінді

Жауап: Мəтінді ойшылдықпен оқуға жетелеу

 

 1. Мұғалім тапсырманы топта талқылап, топтан ортақ жауапты айтуды тапсырды

Жауап: Əлеуметтік көзқарасқа бейімдеу

 

 1. Мұғалім тарапынан жоғары бағалау топтағы əр оқушының көңілін көтерді

Жауап: Мадақтама

 

 1. Мұғалім тəжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тəсіл

Жауап: Сабақты зерттеу

 

 1. Мұғалім топта жұмыс жасауды ұйымдастырды. Табыс критерииі болып табылды Жауап:Бірлесе үйренулері

 

 1. Мұғалім тұлғасының жəне кəсіби əрекетінің шыңына жету заңдылықтары мен жағдайларын зерттейді:

Жауап:Педагогикалық акмеология

 

 1. Мұғалім үй тапсырмасын тексергенде дұрыс жауаптарға көбірек көңіл бөледі

Жауап: Ынталандыру арқылы оқыту

 

 1. Мұғалім үлкен мəселені бөліп ұсынады, ал оқушылар оның шешімін табудың жеке қадамдарын қарастырады. Оқытудың қай əдісіне тиесілі?

Жауап: Шағын-ізденіс əдісі

 

 1. Мұғалім ұғымдардың, терминдердің дұрыс жауабын көрсетеді

Жауап: Сенімділігін арттыруға мүмкіндік жасау

 

 1. Мұғалім фронтальды сұрастыру жүргізеді. Оқушылар кезектесіп жауап береді

Жауап: Мұғалім-оқушы

 

 1. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік

Жауап:Оқушының жеке тұлғалық жəне мінез құлық ерекшеліктерін байқау

 

 1. Мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауында нені дамыту керек?

Жауап: Теориялық базаны, технологияларды

 

 1. Мұғалімнің айтқандары көбінесе, сөзбе-сөз жеткізілуі

Жауап: Қайталау

 

 1. Мұғалімнің зерттеу презентациясы болып табылмайды

Жауап: Аттестация үшін бонус алу мүмкіндігі

 

 1. Мұғалімнің инновациялық іс əрекеті

Жауап: Озық педагогикалық тəжірибелерді оқу тəрбие үдерісіне енгізу

 

 1. Мұғалімнің кəсіби өздік жетілдіру кезеңдеріне қайсысы жатпайды

Жауап:Жүйелі-дидактикалық

 

 1. Мұғалімнің кəсіби өсуіне жəне жетілуіне жəрдемдеседі

Жауап: Оқушыларды қатаң стандарт бойынша оқыту

 

 1. Мұғалімнің коучинге қатысуы мынаған мүмкіндік бермейді

Жауап: Əріптестеріңізге  өзіңіздің кəсіби түйінді мəселені шешуді ұсыну

 

 1. Мұғалімнің көшбасшылығын дамытуға əсер етудің ерекше түрі

Жауап: Іс-тəжірибені жетілдіру

 

 1. Мұғалімнің күлімсіреп қабылдауы келесі тапсырманы орындауға ынталандырды Жауап: Ымшараны қолдану

 

 1. Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың əртүрлі сыныптан тыс іс-əрекеттері жəне басқа іс шаралар көрсетіледі

Жауап:Сынып жетекшісінің тəрбие жұмыс жоспарында

 

 1. Мұғалімнің қол жеткізген жетістіктерін куəландырады

Жауап: Басылымдар мен жаңашыл əдістердің қолдану қолжазбалары, портфолио

 

 1. Мұғалімнің қызметіндегі кəсіби құзырлықтың жоғары көрсеткіші

Жауап:Шығармашыл қалып

 

 1. Мұғалімнің қызметіндегі оң нəтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновациялық критерийіЖауап: Нəтижелілік
 2. Мұғалімнің ой–өрісі, ниеті, білімдарлығы, адамгершілігі, қызығушылықтары оның имиджінің қандай құрамдық бөлігіне жатады?

Жауап: Ішкі аспект

 

 1. Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кəсіби даму үдерісінің нəтижесі қай кезде сезілуі керек

Жауап:Жоба барысында

 

 1. Мұғалімнің өзін-өзі талдауының ерекше тиімді нəтижесі болып табылады

Жауап:Конференциялардағы баяндамалар, практикадағы проблемалар жəне

жетістіктер туралы мақалалар

 

 1. Мұғалімнің процесс журналы (зерттеу күнделігі) болып табылмайды

Жауап:Мектеп талабын орындау

 

 1. Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі

Жауап:Сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

 

 1. Мұғалімнің сенімі оның ____________, шешім қабылдауын жəне ісəрекетін нығайтады.

Жауап: Көзқарасын 

 

 1. Мұғалімнің сұрақтар қоюы қателерімізді түзеуге əкеліп, топтағы жұмысты жандандырды

Жауап: Шақыру

 

 1. Мұғалімнің шұғыл жəне инстиктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деген ғалымдар

Жауап: Харгривс жəне Гэлтон

 

 1. Мұғалімнің шұғыл жəне инстинктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деп айтқан

Жауап:Харгривс пен Гэлтон

 

 1. Мына мəтінді оқыңыз: Балабақшада бес жастағы жиырма бала мұғалімнің қатысуымен дене шынықтыру сабағына дайындалып жатыр. Əнуар атты бала аяқ киімінің бауын байлау алмай жатады. Ол бəтеңкенің бауын қалай байлау керек екенін анық біледі жəне де бірнеше рет оны жасағандай да болды. Мұғалім оның жанында тұр, тек мезгіл-мезгіл назарын басқа оқушыға аударып отырады. Арасында Əнуарға қарап, «Міне, шамалы қалды, жақындап қалдың», «Дұрыс!» деп, қолпаштап қояды. Əнуармен сөйлесіп тұрып ол басқа балалармен де сөйлеседі, бірақ Əнуар аяқ киімінің бауын байлап болғанша оның жанынан кетпейді. Соңында мұғалім бұны өз бетімен орындағаны үшін Əнуарды мақтайды. Жоғарыда айтылған оқиғада мұғалім қандай екі тəсілді қолданды?

Жауап: Эмоциялық жəне ынталандырушылық

 

 1. Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын жəне əрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі:

Жауап:Рəсімдік

 

 1. Нақты ұпайдың жетістік деңгейі туралы түсіндірмесі Жауап: Дискрипттер
 2. Нəтижелер мен мұғалімнің кері байланысы оқуға уəждеп, өз нəтижелері туралы ойлануға мүмкіндік беріп, оқушылар үшін түсінікті болу кажет. Бұл орынды болады. Жауап: Тоқсан бойынша жиынтық бағалау нəтижелерін сараптау кезінде

 

 1. Нəтижесінде біліктілік берілетін, бағалаудың басты мақсаттарының бірі

Жауап: Тексеру жəне стандарттардың орындалуы

 

 1. Неге қазіргі мұғалімге өзгеру жəне үнемі жетілуге ұмтылу қажет

Жауап: Жеке мəртебесін көтереді жəне материалдық қанағат əкеледі 

 

 1. О’ Малли 1985 жылы атап көрсеткен оқудың 3 стратегиясы

Жауап:— метакогнитивтік

— когнитивтік

— əлеуметтік

 

 1. Одан əрі білім алу туралы шешімді қабылдау мақсаты мен оқытудың нəтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин Жауап:Бағалау

 

 1. Озық тəжірибенің ең жоғарғы деңгейі

Жауап:Жаңашылдық

 

 1. Ой жүгіртудің үш түрі

Жауап: Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы

 

 1. Ойды қайта тұжырымдау

Жауап:Оқушының айтқандарын талдап түсіндіріп беру

 

 1. Ойларда, сезімдерде жəне ішкі қобалжуларда не болатыны туралы ойлау қабілеті Жауап:Өзін-өзі рефлексиялау

 

 1. Ойлау дағдыларының деңгейлері

Жауап: Білім, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау

 1. Ойлау дағдыларының деңгейлері

Жауап: Ойлау үшбұрышы (Блум, 1956 ж)

 

 1. Ойлауды дамыту жөніндегі бағдарлама

Жауап: Г.Хофстед, Мəдениеттер жəне ұйымдар, 1991ж.

 

 1. Ойлаудың, білікті дамыту жəне міндеттерді шешудің аса жоғары деңгейін ұсына отырып, дарынды балаларға арналған оқу жоспарына өзгеріс енгізу жөнінінде ұсыныс жасаған

Жауап: Эйр

 

 1. Ойын элементтері арқылы оқушыны оқытудың ерекшеліктеріне сəйкес келмейтін нұсқаны көрсетіңіз

Жауап: Оқушыларды өз бетінше жұмыс істей білуге дағдыландырмайды

 

 

 1. Оқу бағдарламасы неше бөліктен тұрады?

Жауап:3

 

 1. Оқу бағдарламасы, оқулық, оқу құралдары негізінде жасалатын жоспар

Жауап: Күнтізбелік

 

 1. Оқу жоспарын жасау маңыздылығы — _____________________ қабілеті артады

Жауап:«Өзіндік жаратылыс əлемін» зерттеу

 

 1. Оқу жоспарының түрлерін ата

Жауап:Мектептік-жұмыстық, мемлекеттік, аймақтық

 

 1. Оқу жылының алдында нақты мақсатты айқындай алмайды

Жауап: Оқу бағдарламасын əзірлеу/дамыту жөнінде біліммен қамтамасыз ету

 

 1. Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығын ашқан ағылшын ғалымы Жауап: Шульман, 1986 ж.

 

 1. Оқу материалының ерекшелігімен оқу жоспарын жасау маңыздылығында нəтижені бағалау неше тұжырымдамадан тұрады?

Жауап: 3

 

 1. Оқу материалының сəйкес деңгейін іріктеуді талап етуші

Жауап: Ғылыми принцип

 

 1. Оқу мен оқытудың неше қағидаты бар?

Жауап: 9

 

 1. Оқу мен оқытудың түйінді қағидатына жатпайтынын көрсетіңіз

Жауап: Оқытылатын пəннің өзектілігі

 

 1. Оқу нəтижесін жақсартатын көшбасшылық функциялар Жауап: Мəдениеттілік 560. Оқу пирамидасы

Жауап: 10%-оқу;

20%-аудио–визуал;

30%-көрсетілім;

50%-талқылау;

75 %-практика;

90%-білім беру

 

 1. Оқу пирамидасы бойынша оқушылардың алған ақпаратының 90% құрайтын іс-əрекет Жауап: Білім беру

 

 1. Оқу пирамидасын ұсынған

Жауап: Бефель, Мэн штаты, АҚШ

 

 1. Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауы үшін көмектесетін тəсіл:

Жауап: Көрсетілім

 

 1. Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тəсіл

Жауап: Тəжірибе жасау

 

 1. Оқу пирамидасында, яғни оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызында «талқылау» неше пайызды құрайды?

Жауап:50%

 

 1. Оқу процесінің тиімділігі мұғалімге … жасауға болмайды

Жауап:Оқушыларға жұмыс барысында сұрақ қоя отырып, егжейтегжейіне дейін

айтуды

 

 1. Оқу реформаторы Джон Дьюи мен технологиялық зерттеуші Дональд Шонның бірлескен жұмыстарынан туындаған ұғым

Жауап: «Рефлективтік практик»

 

 1. Оқу үдерісі мен оқу пəнін бөлуге болмайтындығын атап өткен ғалым

Жауап:Джером Брунер

 

 1. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі

Жауап:Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

 

 1. Оқу үлгілері

Жауап:— физикалық;

— аналогтар;

 — нысандарды, үдірістерді жəне веб-жүйелер;

 — жылдамдық, арақашықтық, уақыт сияқты.

 

 1. Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз

Жауап: Табысқа жетуіне бағыт беру

 

 1. Оқуға қабілетілік факторлары

Жауап:Сыртқы жəне ішкі факторлар

 

 1. Оқуда қолданылатын əңгімелеу түрлері

Жауап: Əңгіме-дебат, топтық əңгіме, зерттеушілік əңгіме

 

 1. Оқуды дербестендіру жəне даралау қажеттілігін қалай шешуге болады?

Жауап:Педагогикаға өзгеріс енгізіп, жаңаша оқыту тəжірибесін игеру

 

 1. Оқуды ынталандыру жəне оффекттік теориялары ынтаның дамуына əсері сіз үшін маңызды ма?

Жауап:Маслоудың қажеттіліктер иерархиясымен келісемін

 

 1. Оқудың дамуы барысында жетекшінің қолдау көрсетуінің түрі мен деңгейі өзгеріп отырады жəне түрткі болу, бағыттаушылық, дамудың тұжырымдамалық негіздерінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында түрленеді. Бұл үрдісті Джером Брунер қалай атаған?

Жауап:Орман өсіру

 

 1. Оқушы қалай ойлайтынын оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нəтижелерін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі

Жауап:Метатану

 

 1. Оқушы нақты кезеңге ол арқылы мұғалім, ата-ана, əкімшілікті даму жағдайы туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз етеді

Жауап: Портфолио

 

 1. Оқушы өз қажеттіліктерін анықтай алатын жəне үдеріс бағаланатын үздіксіз бағалау Жауап: Қалыптастырушы бағалау

 

 1. Оқушыда болатын қасиеттер өзіндік қасиет

Жауап: Михай Чиксентмихайи

 

 1. Оқушыда оқу жетістіктерінің деңгейлеріне сəйкес 81% көрсеткішін көріп, сіз болжай аласыз

Жауап: Болашақ тоқсандық баға индикаторы «бес»

 

 1. Оқушылар 5-6 оқушыдан тұратын топтарда Алматы қаласы тұрғындарына арналған өзін-өзі ұстау ережесі жазылған жадынама құрастырады

Жауап: Алған білім негізінде жер сілкінісі кезінде Алматы қаласы тұрғындарына

арналған өзін-өзі ұстау ережесі жазылған жадынама құрастыруға мүмкіндік

беріледі

 

 1. Оқушылар əртүрлі коммуникацияларға қатысады

Жауап: Ситуацияларда тілдік этикетті қолдану 

 

 1. Оқушылар ғылыми идеяларды түсіну үшін мұғалім модельдер мен аналогтарды пайдалануды ұсынбады

Жауап: Реферат дайындау арқылы ғылыми мəтін құрастыруда

 

 1. Оқушылар мəтінді бөліктер бойынша жеке оқиды. Топта негізгі оқиғаларды бір-біріне айтады

Жауап:Мəтінді оқу, мазмұнымен танысу

 

 1. Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну жəне дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты

Жауап: Кері байланыс

 

 1. Оқушылар тапсырмалар бойынша балдарды қою туралы ақпаратты көре алады

Жауап: Жиынтық бағалау спецификациясынан

 

 1. Оқушылар топта құрастырылған «жуан» жəне «жіңішке» сұрақтарға жауап береді Жауап: Тақырып бойынша білімдері мен мəтіннің идеясын түсінгендігіне көз жеткізу

 

 1. Оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын кейін мұғалімдермен бірге өзін өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс Жауап: Оқыту үшін бағалау

 

 1. Оқушылар үдерісі арқылы түсіну, бақылау жəне оқу-тəжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамыту

Жауап: Метатану

 

 1. Оқушылар үшін оқу үдерісін айтарлықтай қиындататын əлеуметтік жəне физикалық фактор

Жауап:Шаршағандық

 

 1. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға арналған сұрақтар

Жауап: Сынақтан өткізу

 

 1. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тəсілі

Жауап: Түрткі болу

 

 1. Оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсінуді жəне олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін модуль

Жауап: АКТ деп аталады

 

 1. Оқушыларға мəтін беріңіз жəне олардан оныі ішіндегі қателерді түзетуін сұраңыз Жауап: Түзетулер жасау білігін пайдалану

 

 1. Оқушыларға мына заттардың тізімін ұсыныңыз — картиналар, тақырыптар, карталар жəне қала туралы буклеттер, осының ішіндегілерден не таба отырып, жаза алатындарын сұраңыз

Жауап:Жазба мəтіннің жоспарын білу

 

 1. Оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін əдіс

Жауап: Кері байланыс əдісі

 

 1. Оқушыларға өз білімін қадағалаумен бағалауға көмектесетін əдіс

Жауап: Кері байланыс

 

 1. Оқушыларға өздерінің мақсаттары мен міндеттерін бағамдауға мүмкіндік беретін, даму стратегияларын түйсінудің айрықша түрі

Жауап:Метатану

 

 1. Оқушылардан басқа біреуді саяхаттауға шақырудың тəсілін жазуды сұраңыз

Жауап: Тілдің функциональды ерекшелігін білу

 

 1. Оқушылардан белгілі бір хатты жазған адамдар туралы не ойлайтынын сұраңыз Жауап: Мəтін мағынасынан, қорытынды жасай алу

 

 1. Оқушылардан бірбуынды жауаптарды қабылдамау жəне жай ғана білімді көрсететін жауаптар алатын сұрақтарды қоймау, оқушыларды тиімді талқылау үшін білімді қолдануға ынталандыру, сонымен қатар, диалогты қолдау үшін кеңауқымды лексикалық қорды ұсыну Жауап:Оқушыларды диалог-талқылауға тарту

 

 1. Оқушылардан мəтіндегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, толықтыруын сұрау

Жауап: Мəтін құрылымы туралы хабардар болу

 

 1. Оқушыларды əңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын əңгіменің түрі Жауап: Зерттеушілік əңгіме

 

 1. Оқушыларды дəделді пікірталасқа тарту үшін мұғалім оқушылар тобын қалай ұйымдастыра алады

Жауап: Оқушыларды топтарға біріктіріп, оларға өз пікірлерін дəлелдеуді үйретеді 

 

 1. Оқушыларды өзінің құрдастарын бағалауға шақыру оларға …. көмектеседі

Жауап: Білімге ұмтылуына

 

 1. Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру жəне талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы

Жауап: Қорытындылау

 

 1. Оқушылардың ақпаратты сақтауы

Жауап:0-9% — дəріс;

10% — оқу;

20% — аудио;

30% — видео;

50% — талқылау;

75 % — практика;

90% — білім беру, бір-біріне үйретуі.

 

 1. Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының 50% _________ байқалады

Жауап: Талқылауда

 

 1. Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының көрсетілім бойынша орташа пайызы Жауап:30%

 

 1. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тəсілі

Жауап: Сынақтан өткізу

 

 1. Оқушылардың əрбір критерий бойынша жетістектердің толық түсіндірмесі жəне оларға сəйкес ұпайлар саны дегеніміз

Жауап:Рубрикатор

 

 1. Оқушылардың барлық қорытындыларын бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білетін сыни ойлау ерекшелігі

Жауап:Сыңаржақтылықтың болмауы

 

 1. Оқушылардың білім алудағы табысты туа біткен қасиет деп ойлауы оларды ________ итермелейді.

Жауап: Жеңіле салуға 

 

 

 1. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы

Жауап:Осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

 

 1. Оқушылардың бірін-бірі бағалауында табысқа жету үшін сіздің əрекетіңіз

Жауап:Қарым-қатынастарын реттеу

 

 1. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес білім беру жəне оқыту модулі тығыз байланысты модуль

Жауап: Білім беру мен оқытудағы жаңа тəсілдер

 

 1. Оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сəйкес келетін оқу жоспары мен оқыту əдістемесін жасау

Жауап: Жеке оқыту

 

 1. Оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сəйкес келетін оқу жоспарымен оқыту əдістемесін жасау (жеке оқыту). Бағалау арқылы оқытуды жақсарту бір қарағанда қарапайым болып көрінетін басты бес факторы

Жауап:  1) оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету;

2) оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы;

3) бағалау нəтижелерін ескере отырып,оқытуды өзгерту;

 4) бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалау мен қызығушылығына едəуір

ықпал ететіндігін мойындау, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде

ықпал етеді.

5) оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуы жəне өздерінің оқуын қалай

жақсартуға болатындығын түсіну қажеттілігі.

 

 1. Оқушылардың кəсіби бағдарлығын, анықтайтын əдістеме

Жауап:«Менің қалауым» дифференциалды диагностикалық сауалнамасы

 

 1. Оқушылардың қажеттілігін жетістікке жəне қанағаттануға əкелетін элементтерді бөліп көрсетіңіз

Жауап: Мұғалім оқушыларға қате жіберуден қорықпайтын орта жасайды

 

 1. Оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттерін дамытуда төмендегі нұсқалардың ең маңыздысы

Жауап: Мақсатты бағытталған ұйымдасқан оқу-тəрбие процесі

 

 1. Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқушының алғышарты Жауап:Мұғалімнің қолданған əдіс-тəсілі

 

 1. Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі

Жауап: Акселерация

 

 1. Оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің ішіне жатпайды

Жауап: Жеке ойлау үдерістерін жəне олардың жұмыс қағидаттарын ескермеу

 

 1. Оқушылардың оқуына əсер ететін 2 факторлар бар олар

Жауап: Оң жəне теріс фактор

 

 1. Оқушылардың оқуына əсер ететін факторлар

Жауап:  — əлеуметтік жəне физикалық фактор;

 — оқушының жеке факторы;

— əлеуметтік қолдау факторы;

— тапсырмалар мен берілген есептердің сапасы.

 

 1. Оқушылардың оқуына оң əсер ететін əлеуметтік жəне физикалық фактор

Жауап:Ұйқы

 

 1. Оқушылардың оқуына оң əсер ететін оқушының жеке фактор

Жауап: Сенімділік

 

 1. Оқушылардың өз бетімен білім алуын қолдауды оқып-білу үшін нұсқаулық

Жауап: Дискуривті талдауды қолдану

 

 1. Оқушылардың рефлексиясынан мұғалім не көреді

Жауап: Материалға қорытынды жасайды, ненің маңызды болғанын, нені ескеру

керек екенін

 

 1. Оқушылардың сабақтағы белсенділігін ынталандыру керек. Алайда…

Жауап: Мадақтау жалпылама түрде емес, мақтауға тұратын оқушыны нақты

сипаттауы тиіс

 

 1. Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «пайымға» тəн сипаттама

Жауап: Дəлелдердің деңгейін, маңызын мойындау

 

 1. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі бар

Жауап:Төмен жəне жоғары дəрежелі

 

 1. Оқушылардың таным белсенділігін арттыруға негізделген оқыту əдістерінің қатары Жауап:Зерттеу, проблемалық баяндау, ішінара іздену əдістері

 

 1. Оқушылардың таным қабілетінің дамуына, дүниеге көзқарасының жəне жоғары адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына əсер ету

Жауап:Оқытудың ғылымилық принципі

 

 1. Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің стилі

Жауап: Демократиялық

 

 1. Оқушының 2 қасиеті

Жауап: 1) «Өзіндік мақсат» – Михай Чиксенсмихан, 2008 ж., 

2) «Ішкі уəж» – Раян мен Деки, 2009 ж.

 

 1. Оқушының айтқанынан «мағына шығарып алу»

Жауап: Қысқаша түйіндеу

 

 1. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларын пайдалануға болады?

Жауап: Түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау

 

 1. Оқушының білімі мен дағдылардын бағалау арқылы мұғалімдер олардың болашақтағы мінез–құлқы мен дамуын анықтауы. Мұғалім мен оқушылардың жетістігі Жауап:Болжау жəне сұрыптау

 

 1. Оқушының мотивациялық іс-əрекетін ынталандырудың неғұрлым тиісті əдісі

Жауап:Тікелей мысал келтіру

 

 1. Оқушының өз қатесін түсініп, жұмысын əрі қарай жалғастыруға PBLдың қай элементі əсер етеді?

Жауап: Сын жəне кері байланыс

 

 1. Оқушының өзара сұхбаттасуы жəне оқушы мен мұғалім арасындағы диалогтің шəкірттердің өзіндік ой пікірін жүйелеуі мен дамытуына көмектесетін амал арқылы оқытуды атаңыз

Жауап: Диалог

 

 1. Оқушының пəнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту түрі

Жауап:Сындарлы оқыту

 

 1. Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «дəлелдерді талап етіп, кез келген дəлелді есепке алып отыруын» көрсетітін ерекшелігі

Жауап: Ұтымдылық 

 

 1. Оқушының тақырыптың мəнін өз бетінше меңгеруін түсінуі жəне бағалай алуы мұғалімнің қандай маңызды факторы болып табылады?

Жауап:Құзырлы оқыту

 

 1. Оқылым: — Оқушылар əр абзацқа ат қояды. — Оқушыларға абзацтардың тақырыптары араластырылып беріледі. — Оқушылар əр абзацтың тақырыбы мен негізгі ойларды қосады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін

Жауап: Жан-жақты оқуға

 

 1. Оқылым: — Оқушылар табиғи процесс туралы мақаланы оқып шығып, тұжырымдарға қатысты рас не жалған жауап бергендеріне көз жеткізеді. — Олар жұпта өз жауаптарын салыстырады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Шолып өтіп, тез қарап шығуға

 

 1. Оқыту ақпарат алу ретінде

Жауап: Ақпарат көлемі

 

 1. Оқыту əдісі қандай сұраққа жауап береді?

Жауап: Қалай оқыту керек

 

 1. Оқыту əдістемесінің əдістемелік негіздері Жауап: Таным теориясы 653. Оқыту əдістері анықталмайды Жауап: Оқушылардың қызығушылығымен
 2. Оқыту барысында бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға жəне синтездеуге бағытталған модуль Жауап: Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету

 

 1. Оқыту барысында оқушылардың меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы

Жауап:Ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық

идеялар 

 

 1. Оқыту білімді сандық көбейту ретінде

Жауап:Факт көлемі

 

 1. Оқыту есте сақтау ретінде

Жауап:Көп білу (фактілер жəне ақпараттар көлемі)

 

 1. Оқыту мəнді түсіну ретінде

Жауап:Алынған ақпаратты түсіндіре білу

 

 1. Оқыту мен оқу тəжірибесін жетілдіру мақсатында бірізді, тізбектелген, жоспарланған іс-əрекеттерді орындауды, сондай-ақ зерттеу барысында алынған нəтижелерге жүйелі түрде мониторинг жүргізуді көздейтін үдеріс

Жауап: Іс-əрекеттегі зерттеу

 

 1. Оқыту мен оқу үшін жадыны зерттеудің маңыздылығы сіз үшін ең тиімді əдіс

Жауап:Мнимоника əдісі

 

 1. Оқыту мен тəрбиені оқушылардың дайындық дəрежесіне сай ұйымдастыру

Жауап: Түсініктілік принципі

 

 1. Оқыту нəтижесінде оқушылар заттың құрамдас бөліктері мен шынайы өмір арасындағы байланысты құра алады. Ол:

Жауап: Оқыту мағынаны түсіну жəне анықтау ретінде

 

 1. Оқыту принципінің мəні

Жауап:Дидактикалық процесті ұйымдастырудағы жəне өткізудегі нормативті

талаптар, жетекші идеялар

 

 1. Оқыту саласындағы когнитифтік психлог жəне теоретик Джером Брунер бұл іске Жауап: «Экспериментальды» оқыту немесе «жаңалық ашу жолымен оқыту»

идеясын əкелді

 

 1. Оқыту сапасын анықтаудың 2 тəсілі

Жауап: 1) сапалы білім беру

2) табысты білім беру

 

 1. Оқыту сапасын анықтаудың бірінші тəсілінде не айтылған?

Жауап:Мұғалім жұмысының тиімділігі, оқушылармен өзара байланысы

 

 1. Оқыту сапасын анықтаудың екінші тəсілінде не айтылған?

Жауап:Сапалы əрі табысты білім беру

 1. Оқыту үдерісі кезінде дарынды, талантты балаларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасы

Жауап: Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

 

 1. Оқыту үдерісінде оқушыға сыныптастарымен немесе басқа адамдармен байланыс құрып үйрену үшін қарым-қатынас жүргізуге жағдай жасалуы

Жауап:Оқытудағы əлеуметтендіру

 

 1. Оқыту үдерісіне қатысушылардың өздерінің зерделеп жатқандарының «бұзу» мүмкіндіктерін қарастырады

Жауап:Адамгершілік тəсіл

 

 1. Оқыту үдерісіне қатысушылардың стильдері мен мүмкіндіктерін болжайтын əртүрлілікті принципі, оқығанның қолжетімділік принципі

Жауап: Жеке көзқарас

 

 1. Оқыту үрдісінде бағалауға жатпайды

Жауап:Бірлесе жұмысқа мүмкіндік беру

 

 1. Оқыту үшін бағалау дегеніміз не?

Жауап: Бағалау оқыту мен білім берудің ажырамас бөлігі

 

 1. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау дегеніміз не?

Жауап:Ілгерілеу қадамдарын айқындау мен оған қолдау көрсету

 

 1. Оқыту шынайылықты түсіну ретінде

Жауап:Меңгерілетін материал мен шынайы өмір арасын байланыстыра білу

 

 1. Оқыту-педагогиканың негізгі категориясы ретінде

Жауап:Мұғалім мен оқушының біріккен іс-əрекеті

 

 1. Оқыту, білім беру жəне тəрбиелеу процесінің заңдылығын зерттейтін ғылым

Жауап: Педагогика ғылымы

 

 1. Оқытуда əлеуметтік желілерді пайдалану арқылы … қарым-қатынасы іске асады Жауап: Оқушы-мұғалім-ата-ана

 

 1. Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады

Жауап: Оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен, оқу материалын

меңгеруімен

 

 1. Оқытудағы уəжді өшіретін факторлар

Жауап: Оқушылар мұғалімнің көмегін күтеді

 

 1. Оқытуды бағалау – бұл процесс

Жауап: Осы кезде оқушының не үйренгенін жинақтау

 

 1. Оқытуды бағалаудың мақсаты

Жауап: Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады

 

 1. Оқытуды жақсартудың 5 басты факторы

Жауап:1) оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету;

2) оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы;

 3) бағалау нəтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту;

4) бағалаудың оқушылардың өзін–өзі бағалауы мен қызуғушылығына

едəуірықпал ететіндігін мойындай, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі

түрде ықпал етеді;

5) оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуы жəне өздерінің оқуын қалай

жақсартуға болатындығын түсінуі қажеттілігі.

 

 1. Оқытуды жақсартудың басты факторын атаңыз

Жауап:Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы

 

 1. Оқытуды жалпыдан нақтыға қарай бағыттау — сабақ жоспарын құрастыру үшін неге назар аудармайсыз?

Жауап: Сабаққа оқушылардың 100% қатысуын қамтамасыз ету

 

 1. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы сабақ енгізілген жыл

Жауап:1930 ж.

 

 1. Оқытудың бағалау мақсаты болып табылады

Жауап: Білімді жинақтау

 

 1. Оқытудың ғылыми принципі

Жауап: Оқушылардың дүниетанымдық көзқарастарын ғылыми білімдер жүйесімен

қарулану

 

 1. Оқытудың ғылыми принципі оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдержүйесімен қарулану

Жауап: Оқытудың ғылыми принципі   

 

 1. Оқытудың жолын қолдануда басты көзқарастар

Жауап:1) оқушының жеке тұлға жəне əлеуметтік нысан ретінде келешегі;

2) білім берудің оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нəтижесі.

 

 1. Оқытудың жүйелілігі мен бірізділік принципі

Жауап: Оқыту процесінде балаларды үнемі өз бетімен жұмыс істеуге, білімдерін

жүйелі түрде тексеріп, есебін алып отыруда, күнделікті сабаққа дайындықпен

келуге үйретеді

 

 1. Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім бұл …

Жауап:Технологиялық білімдер

 

 1. Оқытудың қосымша формасы

Жауап: Факультатив

 

 1. Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен əдістері туралы нұсқаулар, қажетті əдебиеттер қайда көрсетіледі?

Жауап: Оқу бағдарламасының құрамында

 1. Оқытудың сапасын анықтайтын тəсіл саны

Жауап: 2

 

 1. Оқытудың тəжірибе үлгісі жəне ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сəйкестік

Жауап: Ықтимал əсерлерді имитациялау

 

 1. Оптималды оқыту ортасында жетістіктерді бағалау кезінде (ХименесАлександре) Жауап:Оқушылар өз білімдерін рефлексиялайды

 

 1. Орта білім беру жүйесінде əлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру əдістемелері арасында қандай тəсіл кең тараған (Hattie, 2009).

Жауап:Сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тəсіл

 

 1. Орта білім беру жүйесіндегі əлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген білім беру əдістемесі

Жауап: Сындарлы теориялық оқытуға негізделген тəсіл (Hattie, 2009)

 

 1. Орта бірлесуден гөрі, көп жағайда бəсекелестікке бағытталатын əңгіме

Жауап:Əңгіме-дебат 

 

 1. Ортақ пікірге келу үшін қандай стратегиялар қолданар едіңіз?

Жауап: Əріптестер арасында сенімділік пен өзара түсіністікті дамыту

 

 1. Отбасы əсеріне қарағанда сыртқы əсер ықпалы күштірек деген зерттеуші

Жауап: Джудит Харрис

 

 1. Отбасылық тəрбие жайында жазылған «Тəрбиелеу болжамдары» кітабының авторы Жауап: Джудит Харрис, 1998 ж.

 

 1. Өз бойындағы жаман-жақсы қасиеттерін анықтап, жақсылығын асырып, кемшілігін жою

Жауап: Өзін-өзі тəрбиелеу

 

 1. Өз нəтижесін басқалармен салыстыра отырып, тұлға қасиеттерін қалыптастыру жəне бекіту əдісі

Жауап: Жарыс əдісі

 

 1. Өз санаңның жəне басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білу

Жауап: Зерде теориясы

 

 1. Өз тəжірибесінен керегін таңдай алмау

Жауап: Мұғалімдік тəжірибені жалғастыру жəне оқытудағы өзінің ептілігі мен

дағдыларын жақсарту

 

 1. Өзара бағалаудың жəне өзіндік бағалаудың сабақ барысындағы маңызы

Жауап:Кері байланыс беруді ұйымдастыру

 

 1. Өздеріне деген сенімін жəне өзін бағалау үшін …. қажет

Жауап: Əңгімені оқу жəне талдау

 1. Өздігінен реттелетін білім алудың аса маңызды элементтерінің саны

Жауап: 3

 1. Өздігінен реттелетін білім алудың үш элементінің бірін көрсет…

Жауап:Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

 

 1. Өздік бақылау дегеніміз

Жауап: Ойларды есте сақтау қызметі

 

 1. Өздік кəсіби құзіреттілікті жетілдірудің мақсатты үдерісі

Жауап:Мұғалімнің өздік жетілуі

 

 1. Өзін-өзі жетілдіру процесі тиімді болу үшін, мұғалімдер …

Жауап:Директор мен əкімшілік орнатқан саясатқа еру керек

 

 1. Өзін-өзі реттеудің негіздемесі

Жауап:Эмоциялық, когнитивті, əлеуметтік, ынталандыру

 

 1. Өзіндік тиімділік қалыптастыру факторлары

Жауап: Тəжірибе

 

 1. Өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 фактор анықтаған

Жауап: Бандура

 

 1. Өзінің «меніне», өзінің мүмкіндіктеріне, өз қызметінің нəтижелеріне қызығушылық (өзін-өзі тану педагогикалық қызметтің субъектісі ретінде)

Жауап:Өзін-өзі таныту

 

 1. Өзінің жұмыс тəжірибесін, жаңа тəсілдерді қолдану жəне бағалау əрекеттерін қамтиды Жауап: Мұғалімнің көшбасшылығы

 

 1. Өзінің кəсіби дамуы мүддесінде қызмет, позиция, қарым-қатынас таңдау (өз бетімен ойланып таңдалған мақсаттар жəне міндеттер, тəсілдер, нысандар жəне педагогикалық қызметті жүзеге асыру жолдары)

Жауап:Өзін-өзі анықтау

 

 1. Өзінің практикасын жақсарту жəне өзін-өзі бағалауын жүргізу үшін мұғалім

Жауап: Өз жұмысын басқа мұғалімдердің жұмысымен салыстырады

 

 1. Өзінің шығармашылық, жеке тұлғалық əлеуетін жүзеге асыру, келесі түзетулермен қызметті жүзеге асыру жəне командадағы əріптестермен кооперация

Жауап: Өзін-өзі таныту

 

 1. Өнегелі даму теориясында əр түрлі үш деңгейдегі алты кезеңді бөліп көрсеткен

Жауап: Кохлберг

 1. Өсімдіктер мен жануарлардың жасушалары оқытылатын биология сабағында мұғалім оқушыларды жұптарға бөліп, жұптарға өсімдік пен жануар жасушасының суреті мен олардың негізгі сипаттамаларының тізімімен қоса бос диаграмма берді. Оқушылардың міндеті – ұсынылған тізімге кірген терминдерді қолдана отырып, диаграмманы толтыру. Бұл тапсырма оқушыларда ойлаудың қандай түрін дамытады

Жауап: Нақты сипаттағы ақпаратты еске түсіру (жасушалар туралы)

 1. Пəн бойынша білімдерді, əдістерді жəне ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сəйкес

Жауап: Қолдану 

 

 1. Пəн бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз

Жауап: Ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тəсілі

 

 1. Пəндік білімдер дегеніміз

Жауап: Оқылатын пəннің өзекті білімдері

 

 1. Педагогикалық зерттеулер нəтижесінде орнатылады

Жауап:Жаңа заңдар мен заңдылықтар

 

 1. Педагогикалық кеңесте қалай оқу қажеттігін үйренуге іс-тəжірбеңізді көрсету керек Жауап:Оқыту — оқушы өздігінен оқу үдерісне белсенді қатысушы екенін дəлелдейтін

жұмыс көрсетесіз

 

 1. Педагогикалық факторлардың жинақталуы, олардың таңдалуы жəне талдауы, жаңа жұмыс əдістерінің тексерілуі, эксперимент жасау.

Жауап: Практикалық

 

 1. Педагогикалық шеберліктің негізгі белгілерінің бірі

Жауап: Педагогикалық техника

 

 1. Педагогиканың негізі

Жауап: Фиолософия

 

 1. Педагогтік кəсіптің гуманистік функциясы төмендегі нұсқалардың қайсысына бағытталған?

Жауап:Оқушылардың жеке тұлғасын, шығармашылық жеке тұлғасын дамыту

 

 1. Педагогтің бойындағы тəрбиеленушілерге ықпал жасайтын икемділіктер кешенінің атауы

Жауап:Педагогикалық техника

 

 1. Педагогтың басты функциясы

Жауап: Ұйымдастырушылық

 

 1. Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым

Жауап: А.Б.Орлов     

 

 1. Перри жəне басқалар (2002) өздігінен реттелетін оқудың үш сипаттамасын берді: тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы; оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы; проблеманы шешу жəне мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен таңдауы. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы өздігінен реттелетін оқу үшін барынша тиімді болып табылады? Нұсқалардың біреуін таңдаңыз: Жауап: Білім алушылар маңызды деп бағалаған тапсырмалар

 

 1. Перри зерттеуі бойынша өздігінен реттелетін оқудың аса маңызды элементтерінің саны Жауап:3
 2. Перспективті жəне кəсіби өсуді жүзеге асыру үшін мұғалім өзін … ретінде сезіну керек Жауап: Ақпараттың жалғыз көзі

 

 1. Пиаже теориясы қай жылдар нені түсіндірді?

Жауап: Когнитивті психология, 1960 ж.

 

 1. Пиаженің болжауы бойынша білім алудың басты екі үдерісі

Жауап:Ассимиляция жəне бейімделу

 

 1. Подкаст деген қандай бағдарлама?

Жауап:Цифрланған

 

 1. Подкаст деген не?

Жауап: Интернетте орналастырылған, цифрланған бағдарлама

 

 1. Подкаст құру үшін сізге не керек?

Жауап: Audacity бағдарламалық жасақтамасы бар компьютер қажет

 

 1. Подкостқа не қосуға болады?

Жауап: Музыка

 

 1. Портфолио

Жауап: Оқушылар үй жұмысының бір бөлігін əр апта сайын орындайды жəне оны

мұғалімге баға алу үшін тапсырады

 

 1. Портфолио практикада жетілдіру жолдарын іздеу үшін өзін-өзі бағалау тəсілі ретінде — бұл

Жауап: Кəсіби жарамдылықты дəлелдеу үшін қажетті жеке жетістіктердің жинағы

 

 1. Поэзия сабағы бойынша рефлексивтік есеп

Жауап: Лингвистикалық

 

 1. Практикаға өзгеріс енгізу үшін мұғаліммен қабылданған стратегиялық əрекеттер Жауап: Практикада жағымсыз құбылыстар туралы материал жинады жəне оны

əкімшілікке берді

 

 1. Проблемаларды анықтау үшін тестілер өткізіп, одан кейін өзіндік түзету жəне тестілеу жұмыстарын қайталап өткізуді бағалаудың қандай мақсатына жатқызуға болады?

Жауап: Оқытудың қиындықтарын анықтау

 1. Проблемалық əдіс дегеніміз

Жауап:Мəселе туғызу

 

 1. Проблеманы шешуде дəстүрлі тəсілді қолдануды меңзейтін жəне нəтижесінде сол тəріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі

Жауап: Конвергентті

 

 1. Психикалық кеш дамитын балаларды оқытатын мұғалімдердің арнайы білімінің болғаны жөн

Жауап:  — қоршаған орта

— тұрақты режім

— вербальды нұсқаулықтар

— құрмет

— мадақтама

— мультисенсорлы (көп сенсорлы)

 — сыныптан тыс əрекеттер

 

 1. Радио қойылымға ұқсас интернетке орналыстырылған бағдарлама қалай аталады? Жауап: Подкаст

 

 1. Райан мен Деки (2002) қандай қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырысуға тиіс деп нені айтқан?

Жауап:Ішкі уəж

 

 1. Ренцулли мен Райстың дарынды жəне талантты оқушылардың білімін жетілдіру моделінің үш кезеңі

Жауап: Жетілдіру үдеріс нəтижесі

 

 1. Рефлексия жасайтын мұғалімнің қызметін жетілдіруге жəрдемдеседі

Жауап: Қызмет нəтижесі туралы əкімшілікке есептер тапсыру 

 

 1. Ричард Даранд – тиімді сабақты сипаттайтын 6 принципі

Жауап:1. Сабақтың көп бөлігі көбінесе мұғалімнің ауазша хабарламасы мен

тапсырмаларға жұмсалады.

 1. Оқыту орынды, ақпарат беретін жəне мақсатқа бағытталған болуы керек.
 2. Оқушыларға сабақ ұнайды жəне оларды өздерінің оқулары

қызықтырады.

 1. Оқушылардың табыстарға қол жеткізуі.
 2. Бағалау сабақ беруге жəне оқытуға тиімді əсер етеді.
 3. Мұғалім сауалнамасы оқушылардың ойлау қабілетін ашады, айқындайды

жəне кеңейтеді.

 

 1. Роберт Стернбергтің анықтама бойынша зияткерлік дегеніміз

Жауап: Тұлғаның қоршаған орта өзгерістерін жеңе білуі

 

 1. РРДУ Лондонның Дарындылар жəне Таланттылар ұйымының «теңдік жəне жетістіктер» директоры болып табылады

Жауап:Мэтт Дикинсон

 

 1. Сабақ беруде пайдаланатын тəсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлексиялық іс-əрекеті

Жауап:Сабақты психологиялық талдау

 

 1. Сабақ бірліктері

Жауап:Логикалық, психологиялық, ұйымдастырушылық

 

 1. Сабақ құрылымы

Жауап:Сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін, оның элементтерінің жиынтығы

 

 

 1. Сабақта «Білемін\Білгім келеді\Үрендім (ББҮ)» стратегиясын қолданғанда, оқушылардың белсенді танымының айғағы болып табылмайды

Жауап: Бірін-бірі бағалайды

 

 1. Сабақта АКТ ны дұрыс қолдану үшін не істер едіңіз? Жауап: Ортақ мақсатқа қол жеткізу жолында ресурсты (адамдарды, жабдықтарды) тиімді пайдалана білу 766. Сабақта мəтінмен жұмыста мұғалімге жасау керек

Жауап:Жабық түрдегі сұрақтар қою

 

 1. Сабақта пікірталас мəдениетінің қалыптасуына келесі ереже көмектесе алмайды Жауап:Əртүрлі дауыс ырғағы жəне қимылдарға жол беру, бастысы — мақсатқа жету

 

 1. Сабақта проблеманы белсенді талқылау үшін жасауға болмайды

Жауап:Сұрақтарға өзің жауап беруге жəне басқа жауаптар бола тұра, бір жауапты

тыңдаумен шектелуге 

 

 1. Сабақта сарапталған тапсырмаларды орындау қарқыны неге байланысты

Жауап: Негізгі тақырыптарды түсіндіру кезінде көмек қажет ететін оқушыларға

біраз уақыт беріледі

 

 1. Сабақта теориялық жəне тəжірибелік білімдерді қолданған кезде анықталатын фактор Жауап: Мазмұн, əдістеме, технология

 

 1. Сабақтан кейін мұғалім өтілген сабаққа шолу жасауды сұрады. Мұғалім талабындағы дұрыс емес жауап

Жауап: Келесі сабақ тақырыбын талдау

 

 1. Сабақты барынша тиімді жоспарлау үшін, мұғалім ескерген жөн

Жауап: Жұмыс түрінің біртіндеп ауысуы мен олардың көзделгеніне көз жеткізу

 

 1. Сабақты зерттеу тəсіліндегі ең басты үдеріс

Жауап:Сабақты зерттеу

 

 1. Сабақты зерттеу тəсілінің қажеттілігі

Жауап: Оқу сапасын арттыру

 

 1. Сабақты зерттеу тəсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты

Жауап: Ғылыми дəлдік

 

 1. Сабақты зерттеу үдерісінде

Жауап: Білім сапасын арттыратын белгілі бір тəсіллі дамыту жолын анықтау үшін

зерделенеді

 

 1. Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады Жауап: Бүкіл зерттеу тобы 778. Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар

Жауап: Оқытудың жаңа тəсілін модельдейді 

 

 1. Сабақты модельдеу

Жауап:Кэтрин Кейси

 1. Сабақты психологиялық талдау бұл

Жауап: Мұғалімнің проективті перфлексивті ісəрекеті

 

 1. Сабақты шолу барысындағы бастапқы жəне кері байланыс

Жауап: Академиялық

 

 1. Сабақтың мақсатына жету үшін

Жауап: Нақты мақсатқа қол жеткізетін сабақ жоспарын құру

 

 1. Сабақтың соңындағы мұғалімнің іс-əрекеті

Жауап: Сабақ барысындағы өз сұрақтарына жауап іздеу

 

 1. Сабақтың үшдеңгейлі құрылымы мүмкіндік жасамайды

Жауап:Назарын алынған білімге тоғыстыруға

 

 1. Саналы оқушы болып шығудың негізгі кілті

Жауап: Өзін-өзі реттеу мен метатану дағдыларын дамыту

 

 1. Сандық бейнекамераның екінші микрофонды қосуға арналған ұясының көлемі

Жауап:3,5 мм

 

 1. Сандық технологияны пайдалан отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті

Жауап: Ақпараттық сауаттылық

 

 1. Сандық технологияны пайдалана отырып, ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау жəне құру қабілеті

Жауап:Сандық сауаттылық

 

 1. Сапалы білім беру деген не?

Жауап:Мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс

болып табылады, ол өзі белгілі бір деңгейде тəуелді жағдайлар жасалынған

кезде жүзеге асырылады

 

 1. Сапалы жəне табысты оқыту бағдарламасының негізгі идясы

Жауап: Дайын білім мен идяларды ұсыну емес, оқушылардың өздерінің білім мен

идялар құруы болып табылады

 

 1. Сəтті сабақты сипаттайтын белгілерді анықтайды

Жауап: Ричард Дарант  

 

 1. Синек конустық метофоросын оқыту үдерісіне қалай байланыстырамыз?

Жауап: Мектепте өзгеріс енгізу қажеттігін дəйектеп, оны басқару үдерісін,

мұғалімдерге тəжірибелерін өзгертуге көмектесуге, оқушылардың оқу

үдерісін жақсартуды біледі

 

 1. Сіз əріптестеріңізге сабақтарындағы оқытудың жаңа əдістерді қолдануын бақылауды ұсындыңыз.  Алайда,  əріптестеріңіз оқытудың жаңа əдістерін ұмытып, сіздің оқытуыңызға теріс баға берді. Бұл жағдайда НЕ жасамау қажет?

Жауап: Ақпаратты тыңдаңыз, ақтайтын сəттерді табыңыз

 1. Сіздің даму жөніндегі жұмысыңызға басқаларды тарту түрлері

Жауап:— əріптестеріңізбен жəне қызығушылық танытатындармен консультация;

 — əріптестеріңізге жəне қызығушылық танытатындарға ақпарат беріп отыру;

 — топпен жұмыс істеу;

— мектеп ішінде серіктестік қарым-қатынастар құру;

 — оқушылармен жұмыс.

 

 1. Сіздің идеяңыз мүдделесін табу үшін жəне сіз олармен бірлестікте жүзеге асыру үшін тиімді жұмыс жасау үшін, қажетті

Жауап:Оны жеке мақсатында пайдалану үшін немесе аттестация кезінде пайдалану

үшін ақпарат жинау

 

 1. Сіздің өз тəжірибеңізден келтірген мысалдар осы жұмыста тиімді болды ма?

Жауап: Өзгеріс енгізу үдерісін түсіну жəне оларды басқару

 

 1. Социологтардың пайымдауынша өздік білім алу уақыты аптасына … сағат құрау тиісті Жауап:18-20

 

 1. Сөз байлығын дамыту — Оқушылар мəтіндегі түйінді сөздерді табады. — Оқушылар түйінді сөздерге сай сөйлемдерді анықтайды. — Олар жұпта өз жауаптарын салыстырады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Түйінді сөздердің мағынасын анықтауға машықтануға 

 

 1. Сөйлеу жəне жазу арқылы шоғырландырылған

Жауап: Диалогтік оқыту

 

 1. СТО өлшемдері

Жауап:Бақылау, талдау, интерпретация

 

 1. СТО-да қолданнылатын əдістер

Жауап: Пікірталастық əңгіме, дəйектеу, диалогтік білім беру

 

 1. Стронгтың айтуынша: «Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға -__________»

Жауап:Мұғалім

 

 1. Субъектілер көп қырлы зияткерлікке ие деген ғалым

Жауап: Говард Гарднер

 

 1. Сұрақ қойғаннан кейінгі кідіріспен қатар, зерттеуде мұғалім оқушының жауабын алғаннан кейін де _________ қажет екенін атап көрсетілген.

Жауап: Кідіріс жасау

 

 1. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді

Жауап: Өз жауабын нақтылауға жөндеуге

 

 1. Сұрақ қою кезінде мұғалімнің жіберетін қателіктері

Жауап: Орынсыз сұрақтар қояды (тақырыпқа қатысы жоқ)

 

 1. Сұхбатта тақырыптар арасындағы байланысты анықтау

Жауап:Келісу

 

 1. Сындарлы-конструктивті оқыту əдісі қай елддің əдісі?

Жауап:Англия

 

 1. Сыни тұрғыдан ойлау қалай сипатталған?

Жауап: Ойлау туралы ойлану

 

 1. Сынып жетекшісі Рейчел Футо өзінің математикалақ сыныптарына

Жауап: Маршрут картасын қолданған

 

 1. Сыныпта АКТ қолданудың қандай негізгі кедергілері бар жəне оларды қалай жеңуге болады (əр нұсқа үшін сəйкес келетін бір нұсқа таңдаңыз)?

Жауап: Кедергілер

 

 1. Сыныпта интерактивті тақта жоқ

Жауап: USB-модемі бар планшет компьютер, мысалы Ipad

 

 1. Сыныпта сұрақ қоюдың əдісі қалай аталады?

Жауап: Бастама-жауап-кейінгі əрекет

 

 1. Сыныпта талқылаудағы дəлелдің үш түрін анықтаған ғалым

Жауап: Мерсер

 

 1. Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты əсер ететінін айтқан ғалым

Жауап: Барнс, 1971 ж.

 

 1. Сыныптағы диалогтық əңгімелесудің неше түрі бар?

Жауап:3

 

 1. Сыныптағы оқу үдерісінің пайдасын айқындайтын негізгі фактор

Жауап:Балалардың білім алу үдерісінің түсінуі

 

 1. Сыныптағы талқылаудың бір-бірінің үлесін сынамайтын сындарлылыққа негізделген əңгіменің түріне жатады

Жауап: Кумулятивті

 

 1. Табысты мұғалімге тəн белгілер қандай болу керек?

Жауап: Оқыту мен оқу, сондай- ақ жеке тұлға ретінде оқушылар туралы тұғырлы

теориялық базаға негізделген, жеткілікті білімнің болуын талап етеді

 

 1. Таксономия сөзі қай тілден енген?

Жауап:Грек

 

 1. Таксономия ұғымын қалай түсінесіз?

Жауап: Орналасу, қатар, тəртіп жəне заң

 

 1. Талантты жəне дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың қандай тəсілі бар? Жауап:Инклюзивті

 

 1. Талқылау мен диалог мұғалімнің түсінігі бойынша қандай элемент?

Жауап:Диалектика

 

 1. Талқылау мен диалог немен ерекшеленеді?

Жауап:Өзінің танымдық əлеуетімен

 

 1. Таңдап тыңдау, түсіндіру, металингвистикалық жəне метакогнитивті ойлау, сөздерді түрлендіру мен сөздікті қолдану дағдыларын дамыту

Жауап: Тілге тəн оқыту дағдылардын дамыту

 

 1. Таңдау оқушыда қалатын, мұғалім көзқарасынан құнды идея

Жауап: Ұсыныс – кеңес

 

 1. Тапсырмалардың қайсысы ойлаудың жоғары деңгейі — анализге жатады?

Жауап:Əңгіме тарауларының айырмашылықтарын көрсетіңіз, теореманың екі

бөлімін салыстырыңыз

 

 1. Тəжірибе алмасуды ұйымдастыру бойынша жəне əріптестермен консультация жүргізуде Сіздің практикаңызда қызығушылығы бар адам Сіз:

Жауап: Сіздің тəжірибеңіз, идеяңыз ең қызықты жəне жақсы екенін дəлелдейсіз

 

 1. Тəжірибеде зерттелген диалогтің бес үлгісін анықтаған ғалым Жауап: Александр 830. Тəжірибеде ұжымдық қабылдаудың негізгі құралы — ____.

Жауап: Тіл

 

 1. Тəлімгерлік мазмұнының жіктеліміне шолу

Жауап: Педагогикалық

 

 1. Тəрбие əдістеріне жатады

Жауап: Əңгімелесу

 

 1. Тəрбие мен өзін-өзі тəрбиелеудің бірлігі

Жауап: Тұтас педагогикалық процестің заңдылығы

 1. Тəрбие процесі нəтижелілігінің маңызды сипаты

Жауап: Тəрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне

сəйкес білімі

 

 1. Тəрбие процесінің ерекшеліктері

Жауап: Тəрбиелік іс əрекеттер нəтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлылығы,

үздіксіздігі

 

 1. Тəрбиелеу болжамдары кітабында отбасылық тəрбие ұғымы туралы жазған

Жауап:Джудит Харрис, 1998 ж.

 

 1. Тəрбиенің құрамды бөлігі

Жауап:Дене тəрбиесі

 

 1. Тəрбиенің мақсаты

Жауап:Жеке тұлғаны жан жақты дамыту

 

 1. Тəрбиенің негізгі құрамдас бөліктері

Жауап:Ақыл-ой, дене, адамгершілік, экономикалық, еңбек

 

 1. Тəрбиенің негізгі мақсаты

Жауап: Жеке адамды қалыптастыру жəне оның жан-жақты толыққанды дамуын

қамтамасыз ету

 

 1. Тəрбиешінің əдеп талаптарын орындамау салдарынан болатын тəрбиеленушінің жағымсыз психологиялық жағдайы

Жауап:Дидактогения

 

 1. Тексеру жұмыстарының нəтижесін сараптауда нені анықтау мүмкін емес, əріптесіңізге көрсетіңіз

Жауап: Оқушылардың психологиялық жағдайы

 

 1. Тексеру парағында зерттеулерге негізделген жəне ең үздік оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдерді тиімді қолдануға болады, олар төменде көрсетілген (Montgomery, 1996 ж., Freeman, 1991 ж).

Жауап:  — Есте сақтау жəне білім, өз білімін жетілдіру;

 — Ойлау қабілетінің жылдамдығы; 

— Мəселені шешу;

 — Икемділік; 

— Күрделілікке деген сүйіспеншілігін;

 — Шоғырлану;

— Ерте символдық белсенділік.

 

 1. Тексеру парақтары мұғалімдердің шатастырып, дарынды, талантты балаларды анықтау барысында қате бағыт беретіні жайында зерттеулерден мысал келтірген ғалым

Жауап: Фриман, 1998 ж.

 

 1. Технологиялық білім сыныпта АКТ-ны қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды, мектептегі технологияларға мыналар жатады

Жауап: Теледидар бағдарламалары, сандық теледидар, интернет, ұялы телефон,

ұтқыр қондырғылар, компьютер мен ноутбук

 

 1. Технологиялық педагогикалық жəне мазмұндық білімді алғаш қарастырған

Жауап: Мишра жəне Кёлер, 2006 ж.

 1. Технологиялық, педагогикалық жəне мазмұндық білім, осы үш білім салаларын ашқан ғалымдар

Жауап: Мишра жəне Кёлер, 2006 ж

 

 1. Тиімді оқыту дегеніміз не?

Жауап:Мұғалімнің жетістіктері, оқыту үдерісі, оқыту нəтижесі

 

 1. Тиімді оқыту мұғалімнің жұмыс сапасының көрсеткіші бола ала ма?

Жауап: Оқытудың оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нəтижесі

ретінде қарастырылуы

 1. Тиімділік, құны мен қызмет мерзімін жəне т.б. қарастыру. Өнім жəне үдеріс қызметін, сонымен қатар, неліктен олар бар немесе тиімді, нақты жəне т.б.

Жауап:Сыни бағалау

 

 1. Тіл үйрену сабақтарында оқушылар желіні дайындауға арналған нұсқаулық жазу кезіндегі табыс критерийлеріне қайсысы жатпайды

Жауап:Желіні тəжірибеде пайдалана алады

 

 1. Тіл үйренудің стратегиялар-оқудың тамаша құралы болып табылады дейді кейбір зерттеушілер:

Жауап: Рубин, 1975 ж., О’Малли жəне Чамот, 1985 ж., Макаро, 2006 ж., Оксфорд 2011

 

 1. Тілдерді салыстыру, оқушыларды тілді дəлірек қолданғанда мадақтау, тілді игеру жетістіктерін бағалау

Жауап:Тілі туралы сыни тұрғыдан ойлауды ынталандыру

 

 1. Тоқсандық жиынтық бағалауды жоспарлау, біріншіден, оқу бағдарламасының оқу мақсаттарына шолу жасайды, өйткені

Жауап: Олардың игеру деңгейін тексереді

 

 1. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін жəне тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ

Жауап: Сынақтан өткізу

 

 1. Топқа бөлу үшін баса назар аудару керек

Жауап:Ортақ қызығушылықтарға

 

 1. Топпен жұмыс, сұрақ қою іскерлігі, əңгімені, жағдаятты талдау үшін қажетті сөздер Жауап: Сабақта жұмыс тілін қамтамасыз ету

 

 1. Топтағы жұмысты құрылымдау нені зерделейді

Жауап: Математика пəнін оқыту жұмысын

 1. Топтық əңгіме барысында

Жауап: Идея қайталанады  жəне жасалынады, бірақ үнемі бағалана бермейді

 

 1. Топтық əңгіме барысында байқалатын жайлар ….

Жауап:Идея қайталанады жəне жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді

 

 1. Топтық жұмыс. Элементтерді бөліп көрсетіңіз жəне: — мұғалім оқушылардың қате жіберуден қорықпайтын тəуекел қабылдау мəдениетін мадақтайды. — мұғалім критерийге байланған, оқушы жұмысы туралы пікір береді. — мұғалім жеке жəне оқушылар тобымен өзара əрекеттеседі.

Жауап: Білім сапасын көтеру

 

 1. Төмен дəрежелі сұрақтарды … дейді

Жауап: Жабық сұрақтар

 

 1. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының ішінен жоспарлау кезінде Блум таксономиясы не үшін қолданылатынын анықтаңыз

Жауап: Оқуда шынайы қарқынды қамтамасыз ету үшін

 1. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының қайсысы мұғалім қойған сұраққа оқушы күтпеген жауап бергенде мұғалімнің барынша лайықты реакциясын көрсетеді?

Жауап:Оқушыдан қосымша ақпарат беруді немесе жауапты барынша толығырақ

түсіндіруді сұрайды

 

 1. Төменде келтірілген жауап нұсқаларының қайсысы талантты жəне дарынды балалармен жұмыста жалпымектептік тəсілді қолданған маңызды екенін барынша жақсы сипаттайды?

Жауап:Мектептің барлық оқушыларына оқуда жоғары стандарттар қойылған

жағдайда талантты жəне дарынды балалардың қажеттіліктері

қанағаттандырылады

 

 1. Төменде келтірілген тапсырмалардың қайсысы мұғалімге оқушыларда Қазақстанда өндірілетін түрлі өнімдер туралы тұжырымдамалық білімнің бар екенін бағалауға барынша мүмкіндік береді:

Жауап: Оқушылардың топографиялық ерекшеліктер жəне олардың белгілі бір

облыста өндіруге болатын өнімді анықтаудағы ықпалы туралы

таныстырылым дайындауы

 

 1. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

Жауап:Есепті шығару алгоритмін ұстану

 

 1. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

Жауап: Практикалық тапсырманы орындау үшін нұсқаулықты ұстану

 

 1. Төмендегі жауаптардың ішінен қайсысы PBL-ге жатады?

Жауап: Ең негізгі қозғаушы күш – оқушы болса

 

 1. Төмендегі қай анықтама «Жиынтық бағалауға» тəн…

Жауап: Оқушының немесе мектептің болашағына ықпал ету

 

 1. Төңкерілген сабақта басты кейіпкер …

Жауап:Оқушы

 

 1. Түбегейлі шешім қабылдауға мүмкіндік беретін, қолда бар шынайы нақты деректердің жүйелі қорытындысы

Жауап: Зерттеушілік синтез

 

 1. Түсінуді қамтамасыз ету мақсатында бұған дейін алған білімдеріне ықпалдастырылған

Жауап: Сыни тұрғыдан ойлау

 

 1. Тұлғаның өзін-өзі тануы жəне когнитивтік үрдістері мен стратегиясын қарастыру — ________ деп аталады.

Жауап: Метасана

 

 1. Тым күрделі жұмыс балаларға орындалмайтын, ынтасын жоятын жұмыс болып көрінетіндігі жөнінінде дəлелдеген ғалым Жауап: Л.С.Выготский
 2. Тыңдалым. Мұғалім оқушыларға шағын топта проблемаға қатысты аудиохабарлама дайындауды ұсынады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Бір топты басқа топтар тыңдауға

 

 1. Уəж дегеніміз не?

Жауап:Кері байланыс

 

 1. Уəж дегеніміз не?

Жауап:Оқушылар мен мұғалімдерді ынталандыру.

 

 1. Уəж сөзінің анықтамасы

Жауап: Латын тіліндегі movere (қозғау) сөзінен алынған

 

 1. Үй тапсырмасын сабақ сайын беру

Жауап: Нақты оқу дағдыларын пысықтау қажет болғанда

 

 1. Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жəне күнделікті іс-əрекет жасау Жауап:Механикалық есте сақтау

 

 1. Үш көмекші

Жауап:Шульманның көмекшілері

 

 1. Үш құрылымы

Жауап:Өзін оқушы деп білуі, мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну жəне

бағалау

 

 1. Үшінші жобада мұғалімдер дарынды жəне талантты балаларды айқындауға міндет етіп қоятын мүмкіндіктер

Жауап: Ата-аналарды тарту

 1. Үштік модель теориясын кім ұсынды?

Жауап: Роберт Стернберг, 1985 ж.

 

 1. Ұжымдағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас деңгейін анықтау

Жауап: Социометриялық əдіс

 

 1. Ұжымдық түсінік мен білім берудегі қол жету аясында табысты талқылауда əңгімелесудің зерттеушілік түрі басымдылыққа ие болды деп айтқан

Жауап:Мерсер

 1. Ұжымдық түсінуді қалыптастыру мақсатында оқушылардың сындарлы қарым-қатынас жасауына ықпал ететін оқыту

Жауап: Ұжымдық диалогтік оқыту

 

 1. Ұжымдық, өзара білім алмасуға жағдай туғызатын жəне қолдаушы болып табылатын оқыту түрі

Жауап: Диалогтік оқыту

 

 1. Ұзақ мерзімді жады

Жауап:Қажет кезде алып пайдалану үшін ұзақ мерзімді  сақтауға жіберілген ақпарат

 

 1. Ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады? Жауап:3
 2. Ұзақ мерзімді жадының ең соңғы жəне теңмəнді емес аспектісі?

Жауап:Семантикалық жады

 

 1. Ұзақ мерзімді жоспар ең алдымен … негіз болып табылады

Жауап: Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауды дайындау үшін

 

 1. Ұзақ тарихы бар пəнаралық тұжырымдама. Баға мен сынды қолдану арқылы түсінік пен білімді дамытуға көмектесу үшін іс-əрекетке қарай отырып, үдерісті мұқият сипаттайды

Жауап: Рефлексия

 

 1. Ұлыбританиядағы география жəне тарих пəндері бойынша оқу жоспарында жазылғандай, гуманитарлық ғылымдарға арналған манифест болып табылады.

Жауап: — оқу жопарындағы гуманитарлық ғылымдардың көлемі жəне кіріктіру;

 — гуманитарлық ғылымдарға оқыту тəжірибесі;

— мектеп тапсырмасы жəне этнос;

— оқыту жəне тапсырма беру;

— негізгі сұрақтар;

 — өзгерту жəне дамыту  

 

 1. Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тəртіп, өзіндік сана сезім — бұл Жауап: Баланың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін табуды қажет ететін негізгі

ерекшелік

 

 1. Фактордың 2 түрі бар

Жауап: Сыртқы жəне ішкі фактор

 

 1. Физикалық материалдар мен өмірден алынған шынайы мысалдарды жиі қолдану Жауап: Оқыту үдерісін қолдайды

 

 1. Формасы өзгерген мəтін

Жауап: Сөйлемдердің ретсіз тəртібі мəтіннің мағынасын бұзады

 

 1. Пажарес (1992) Оқыту стилін таңдау кезінде мұғалімнің қандай құндылығын күштірек деп сендірді?

Жауап: Мұғлімнің ұстанымы

 

 1. Формативті бағалау

Жауап:Мұғалім оқушылардан жақшаның ішіндегі дұрыс нысандағы сөйлемді

толтыруын сұрайды

 

 1. Формативті бағалау

Жауап: Оқыту үшін бағалау

 

 1. Формативті бағалау дегеніміз

Жауап:Білім беру үшін бағалау

 

 1. Формативтік жəне жиынтық (суммативтік) бағалау енгізілген жыл

Жауап: 1960 ж.

 

 1. Фрейер моделі неше жақты қарастырылады?

Жауап: 4 жақты

 

 1. Фриманның ең үздік оқушыларды анықтайтын тексеру парақтарының саны

Жауап: 8

 

 1. ХІХ ғасырдың 70-ші жылдарында Жапонияда негізі қаланған, мұғалімдер тəжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тəсіл

Жауап:Сабақты зерттеу (Lesson Study) тəсілі

 

 1. Цифрлық технологияларды қолданып, ақпаратты жүйелеу, орналасқан жерін анықтау қабілеті

Жауап: Цифрлық сауаттылық

 

 1. Чиксен Михайин Талап ету жəне оқу: Күшті дағдылар: ағым мазасыздық. Төменгі дағды …

Жауап:Селқостық, енжарлық бəрінен жаманы өзіндік бағаның төмен болуы

 

 1. Чиксен Михаййн талап ету

Жауап: Жоғарғы талап мазасыздық, төменгі талап – зерігу, селқостылық

 

 1. Шамамен 4 жасында балаларда «ойлау теориясы» дамиды. Бұл дегеніміз олар … дегенді білдіреді

Жауап: Өзінің жəне басқаның ойлау үдерісіне қарай əрекет ете алады

 

 1. Шульман ілімі бойынша мұғалімдерге тəн белгілер

Жауап:Кəсіби түсінік, оқытудың тəжірибелік дағдылары, кəсіби тұтастық

 1. Шульманның «көмекшілері»

Жауап: Қол

 

 1. Мұғалімдердің кəсіби оқуына септігін тигізетін жəне оқушыдардың оқудағы нəтижелерін арттыратын алты факторды анықтаған

Жауап: Опфер мен Педдер (2010)

 

 1. Шульманның «үш көмекші» деп атаған қасиеттері

Жауап: Бас, қол, жүрек

 

 1. Шульманның айтуы бойынша неше «көмекші» болған жағдайда оқыту жақсы болады? Жауап:3

 

 1. Шульманның көмекшілеріндегі «оқытудың тəжірибелік» дағдырлары қандай белгімен белгіленеді?

Жауап:Қол

 

 1. Шульманның ойынша кəсіби тұтастық немен белгіленеді?

Жауап:Жүрек

 

 1. Шульманның үш көмекшісі:

Жауап: — бас

— кəсіби түсінік; 

 — қол

— оқытудың тəжірибелік дағдылары; 

  — жүрек

— кəсіби тұтастықты білдіреді. 

 

 1. Шығармашылық үдеріске байланысты оқу барысында оқушыларды ұзақ уақыт мерзімді бақылауда неге көңіл бөлесіз?

Жауап:Балалардың креативтілігін дұрыс түсіну үшін, шығармашылық, зияткерлік

қабілеттер мен дарын арасындағы айырмашылықты білу керек

 

 1. Шынайы өмірден алынған жəне ойдан шығарылған жағдайларды қолдана отырып барлық оқушыларды үдеріске жұмылдыратын оқу

Жауап: Белсенді оқу

 

 1. Ынталандыру арқылы оқушылар мен мұғалім ойларын жинақтап əрекет етуге итермелейтін бағалауды не деп атайды?

Жауап:Уəж немесе кері байланыс

 

 1. Ынталандыру əдістерін көрсет

Жауап: Мадақтау, жазалау, жарыс

 

 1. Ынталандырумен, құптамаумен байланысты фактор

Жауап: Əлеуметтік сенім

 

 1. Ынтаның иерархиялық моделінің авторы

Жауап: Авраам Маслоу, 1968 ж.

 

 1. Ынтымақтастық қағидатының келесі 3 өлшемі

Жауап:— оқушылардың білім беру үдірісіне белсенді араласуы, білім беру

                      мазмұнын  бақылау;

— жасампаз жəне ойшыл жеке тұлға ретінде өзін-өзі оң бағалау;

 — білім берудегі жаңа мүмкіндіктерді қолдануға дайын əрі қабілетті болу

 

 1. Эйр үш тармақты пайдалану арқылы кімдердің оқу жоспарын өзгертудің моделін бейімдеп жасаған ғалымдар

Жауап:Меркер жəне Нильсон

 

 1. Экскурсияның түрлері

Жауап:Кіріспе, кезектегі, қорытынды

 

 1. Эпизодтық жады дегеніміз

Жауап: Ой тəжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе

 

 1. Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады

Жауап: Оқу пəндері

 

 1. Эстетикалық ұғым, пайымдау тəрбиенің қай саласы

Жауап: Эстетикалық

 

 1. Cыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктеріне қайсысы жатпайды?

Жауап: Бағалау

 

 1. Cыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінен табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің саны Жауап:Бес

 

 1. Cыныптағы талқылаудағы дəлелдің үш түрін талқылаған ғалым

Жауап:Мерсер

 

 1. Cindle жобасында зерттелетін өзін-өзі реттеудің төрт саласын айқындайтын Марта Бронсон (2002 ж.) жұмысы ұсынылған

Жауап:  — когнитифті өзін-өзі реттеу: «метатаным»;

— эмоциялық өзін-өзі реттеу: «эмоциялық зият»;

— əлеуметтік өзін-өзі реттеу: «ақыл-ой теориясы»;

— ынталандырушылық өзін-өзі реттеу: «игеру бағдары»

 

 1. Cindle жобасында расталған, осы саладағы табысты тəжірибенің негізгі сипаттамалары мен қағидаттары бар. Оған:

Жауап:  — эмоциялық сенімділік пен қауіпсіздік-салым;

 — бақылау сезімі;

— танымдылық проблемалар;

— оқыту үдірісін дыбыстау

 1. Iшкi уəжге залал келтіретін

Жауап:  — Мадақтаудағы жұтаңдық;

— Қоқан-лоқы жəне мерзім;

— Бағалау жəне бақылау. Басты қағида: егер бұны жасауға сені біреу

мəжбүрлесе,бұл ішкі уəж емес, СЫРТҚЫ уəжге жатады

 1. L2 ретінде қазақ тілінде оқыту

Жауап: «Пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісін (CLIL) қолдануға негізделген сабақтар

жинағы», əдістемелік құрал, Н.Н.Бошақова, А.Қ.Қосыбаев т. б

 

 1. Lesson study бағытының демократиялық ерекшелігінің түйіні

Жауап: Мұғалімнің зерттеу барысында алған білімнің кең спекторымен басқа

мұғалімдермен алмасуға мүмкіндігі болады

 

 1. Loci əдісі не үшін қолданылады

 Жауап: Есте сақтауды жақсарту үшін

 

 1. PBL-дің мақсаты не?

Жауап:Тəжірибе арқылы алған білімін дағдыға айналдыру

 

 1. PBL-дың дəстүрлі сабақтан ерекшелігі

Жауап: Жан-жақты ізденеді, қоғаммен байланыс құрады, таңдау құқығы болады

 

 1. PBL-дың негіздерінің бірі

Жауап:Өмірмен байланысты болу керек

 

 

 

 1. PISA бағалаудың қандай түріне жатады

Жауап: Оқушылардың білім алу жетістіктерін бағалау бойынша халықаралық

бағдарлама

 

 1. ____________ білімнің педагогикалық аспектісі

Жауап: Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тəсілі

 

 1. ____________ оқылған мəтін негізінде сұрақтар мен өзінің идеясын құрастыру – бұл оқытудың келесі мақсаты

Жауап: Жазылым дағдысын дамыту

 

 1. — Мұғалім бір елдің демографиялық саясатына баға беруді ұсынады. — Оқушылар демографиялық саясат жүргізудің өзіндік үлгісін ұсынады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап:Өз бетінше шешім қабылдауға

 

 1. — Мұғалім далалық зерттеу нəтижесінде ғаламдық экологиялық проблема туралы мəлімет келтіреді. — Оқушылар жергілікті компонентті қамтып экологиялық проблеманың шешу жолын ұсынады. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап: Өз беттерінше шешім қабылдауға

 

 1. — Мұғалім қорытынды жасауда оқушылардың сабақ үрдісіне əрқайсысының қатысуына көмек жасайды. Ол үшін жасамауы керек:

Жауап:Оқушылардың еске сақтауы бойынша жауаптарын қайталау 

 

 1. — Мұғалім фотосуреттерді көрсетіп, табиғи процесті болжауды ұсынады. — Мұғалім оқушылардан фотосуреттер жəне мақала тақырыбы бойынша табиғи процесс туралы не білетіндерін сұрайды. — Оқушылар мақалада жазылған тұжырымдардың рас не жалған екендігін анықтайды. Оқушыларға … мүмкіндік беру үшін:

Жауап:Табиғи процестің себептерін білуге

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *