Басы » Кембридж бағдарламасы » Ағылшын тілінен орта мерзімді сабақ жоспары

Ағылшын тілінен орта мерзімді сабақ жоспары

cambrАтырау облысы, Құрманғазы ауданы, Абай атындағы орта мектебінің

Курманбаева Майя Саматқызының

7 «А» эксперимент сыныбына арналған

орта мерзімді сабақ жоспары

 Орта мерзімді сабақ жоспары: Unit 4. Lesson-1 “School Life”. Сыныбы:7 “A”

 

 

Р/с

Тақырыбы:

Негізгі мақсаттар және оқытудың нәтижесі. Тізбектелген сабақтар-дың жиынын аяқтағанда оқушы бойында қалыпта-сатын білім, білік, дағды

 

 

Белсенді жұмыс түрлері

(жеке, жұппен, топпен). Оқытуды жақсарту үшін

АКТ-ны қолдану

 

Оқыту үшін бағалаудың қолданылуы

 

 

 

Сабақ барысында сынып оқушылардың қамтылуы (дарынды және талантты)

 

Жоспарланған және күтілген нәтиженің оқушылардан анықталуы

Негізгі  мақсат:  Оқушыларға мектеп өміріндегі іс-әрекеттер туралы жан-жақты мағлұмат беру, проблемаларды шешуге дағдыландыру ,тақырыптық зерттеу жүргізу машықтандыру, қолданылу аясын бақылау.

 

1 сабақ

Unit 4. Les-1.

3.04.2013

 Тақырыбы: «School Life

and  Study»

Мақсаты және күтілетін нәтиже:

Білу: Мектепте орындала-тын іс-әрекеттер жиынты-ғымен танысады.

Түсіну: Өз ойларын білді-реді, жаңа лексикалық бірліктердің мағынасын ажырата біледі, берілген мәтін ішінен проблеманы анықтайды.

Қолдану: Жаңа лексика-лық бірліктерді мәтінге кірістіреді, топтық жұмыс-та проблеманың шешудің жолдарын іздестіреді.

 • «Ой қозғау» әдісін қолданып, тақырыпқа сай ассоциациялық жұмыс жасайды.
 • Түс таңдау арқылы сынып топтарға бөлінеді.
 • Топта жұмыс істеу ережесі бекітіледі.
 • Топтық жұмыс: жаңа лексикалық бірліктерді талдап, кестені толтырады. Сыни ойлауға дағдыланады. «Ақылдың 6 қалпағы» әдісі арқылы креативті ойлауы қамтамасыз етіледі.
 • Жеке жұмыс: таратпа мәтінді мағынасына қарай жаңа лексикалық бірліктерімен толықтырады, оқиды, аударады.
 • АКТ қолдану:  интерактивті тақта, бейнематериал, мультимедиалық презентация (ppt).

 

 

 • Топ ішінде өзін-өзі бағалауды үйренеді.
 • Мәтінмен және лексикалық бірліктермен жұмыстарын-да критериал-ды бағалауға дағдыланады.
 • «Ақылдың 6 қалпағы» кезіндегі топ басшысы бағалайды.
 • Сабақтың соңында топтың «Жетістіктер тақтасы» арқы-лы бағаланады.
 • «Ақылдың 6 қалпа-ғы» ойлау құралын қолданған кезде дарынды оқушылар-ға өздерін көрсету шеберлігі бақылана-ды.
 •  Топтық жұмыста тапсырмаларды орындауда қисынды ойлау қабілеттері бақыланады.
 • Постер қорғау сәтте көшбасшылық байқалады.
 • Өзін-өзі бағалау дағдылары байқалады.
 • Оқушылардың өздігінен ізденеді, бір-бірін бағалайды.
 • Тапсырмаларды өз деңгейінде орындайды.
 • «Бағдаршам» стратегиясы бойынша материалдың меңгерілу деігейі анықталады.

 

2 сабақ

Unit 4. Les-2.

5.04.2013

 

 Тақырыбы: «At school we learn to respect each other»

Мақсаты және күтілетін нәтиже:

Білу: Жаңа тілдік құрал-дарды (фонетикалық, лек-сикалық, грамматикалық) және шеттілдік қарым-қатынаста қолдану құралын меңгереді.

Түсіну: Коммуникативтік біліктерін сөйлесім әрекетінің төрт түрі негізінде айтылым мен жазылымды дамытады.

Қолдану: Зерттеу жұмыстарын жүргізуге дағдыланады. Топпен жұмыс істеуге үйренеді.

 • «Миға шабуыл» әдісін қолданып, тақырыпқа сай ойларын жинақтайды.
 • Әлемдік білім ордаларын таңдау арқылы сынып топтарға бөлінеді.
 • Топтық жұмыс: маршрут картасы бойынша тапсырмаларды орындайды. «Ақылдың 6 қалпағы» әдісі арқылы креативті ойлауы қамтамасыз етіледі.
 • Жеке жұмыс: таратпа мәтінді мағынасына қарай жаңа лексикалық бірліктерімен толықтырады, оқиды, аударады.
 • АКТ қолдану:  интерактивті тақта, бейнематериал, мультимедиалық презентация (ppt).

 

 • Топ ішінде өз орындарын табуға дағды-ланады.
 • Формативтік бағалау (критерийлері алдын-ала оқушылармен талқыланады).

 

 • Барлық оқушылар тапсырмаларды топпен орындау барысында қамтылады.
 • «Зерттеу» бекетінде дарынды оқушылар презентациялар шеруін өткізеді.
 • «Ойна да, ойлан» бекетінде электронды оқулықты қолдану кезінде дарынды оқушыларға өздерін көрсетулеріне мүмкіндік бар.

 

 • Зерттеу, пысықтау, ойлану арқылы тақырыпты меңгереді.
 • Өз ойын ашық айтып, өз-өзіне сыни көзбен қарайды. Тапсырмаларды өз деігейінде орындайды.

 

3 сабақ

Unit 4. Les-3.

9.04.2013

 Тақырыбы: «School»

Мақсаты және күтілетін нәтиже:

Білу: Жаңа ақпаратты өмірмен байланыстыру арқылы меңгереді.

Түсіну: Тәртіпті, реттілікті сақтай отырып, әңгімеге өзбетімен кіріседі.

Қолдану: проблеманы шешудің тиімді жолдарын ізестіреді. Электронды оқулықпен жқмыс істеуге дағдыланады.

Талдау: «Дананың кілттері» стратегиясын қолданып, креативті және сыни тұрғыда талдау жұмысын жүргізеді.

 • Шахмат ойынындағы ат фигурасының жүру жолымен тақырыпты ашады.
 • Мозайкалық әдіспен топқа бөлінеді.
 • Жеке жұмыс: «Зерделеу» блогында оқушылар берілген сөйлемдердің ақиқат және жалған екенін анықтап, талдайды. «Білімді бекіту» блогында Activote құрылғысы арқылы алған мәліметтерді пысықтайды.
 • Топтық жұмыс: «School uniform» тақырыбында бейнесюжет қарап, талдап, салыстыру жұмысын жүргізеді. «Жаттығу» блогында «Дананың кілттері» әдісі арқылы терең ойлап, талқылайды, тәжірибе өткізіп қарайды.
 • АКТ қолдану: электронды  оқулық, интерактивті тақта, бейнежазба.

 

 • Топ ішінде өз орындарын табуға дағды-ланады.
 • Бағалау бетшесіне ұпай жинақтауға жұмыстанады.
 • Activote арқылы нақты бағаға қол жеткізеді.
 • Барлық оқушылар тапсырма орындау барысында қамтылады.
 • Кезең бойынша жүйелі ойлар жинақталады.
 • Рефлексия «ББҮ» кестесі арқылы метериалдың меңгерілуі бақыланады.
 • Бағалау бетшесі арқылы оқушының сабаққа қатысу деңгейі бақыланады.
 • Өз ойын ашық айтып, өз-өзіне сыни көзбен қарауға дағдыланады.
 • Тапсырмаларды өз деігейінде орындайды.

 

4 сабақ

Unit 4. Les-4.

12.04.13

 Тақырыбы: «English is

my favourite subject»

Мақсаты және күтілетін нәтиже:

Білу: Ағылшын тілі саба-ғында орындалатын іс-әрекеттер қайталай, оты-рып, тарауды қорытын-дылайды. Бұрыннан алған білімдерімен байланыс-тырады.

Түсіну: Ағылшын тілінің маңыздылығын, ұсыныл-ған мәліметтердің мәнін түсінеді, өмірмен байла-ныстырады.

Қолдану: Тарау бойынша алған білімдерін жинақтап, тұжырымдайды. Өз тарап-тарынан жаңа идеялар ұсынып, талқылайды.

Талдау: Ойларын қоры-тындылап, түйін жасайды. Ортақ шешім қабылдайды.

 • Номер арқылы 2 топқа бөлінеді.
 • Топтық жұмыс: 2 топқа әр түрлі тапсыма беріледі. Топта бірлесіп талқылап, меңгереді. Өзіне қатысты алған мәліметті «Info-Chart» кестесіне енгізеді.
 • Жұптық жұмыс: 1-топтағы әр оқушы 2-топтың оқушысымен жқптасып, мағлұмат алмаса отырып, кестенің толмаған бөлігін толтырады.
 • Жеке жұмыс: «Info-Chart» кестесінде жинақталған ақпаратты ұсынады.
 • Бүкілсыныптық жұмыс: Activote пульті арқылы тест тапсырады.
 • АКТ-ны қолдану: интерактивті тақта, Activote пульттері.
 • Формативті бағалау
 • «Ақпарат жинақтау кестесі» арқылы ұпай жинақтап, өзін-өзі баға-лайды және қорытынды бағаны муғалім қояды.
 • Activote арқылы нақты бағаға қол жеткізеді.
 • Барлық оқушылар тапсырма орындау барысында қамтылады.
 • Кезең бойынша жүйелі ойлар жинақталады.
 • «Ақпарат жинақтау кестесі» арқылы материалды меңгерілу деңгейі бақыланады.
[bws_related_posts]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *