Басы » Математика » Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

ОҚО  Мақтарал ауданы.
М. Мақатаев атындағы
жалпы орта мектеп
                                                                                               
Математика пәнінің мұғалімі:  
  Датқабаева Ләззат

Тест тапсырмалары

Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

 

I нұска

Дұрыс жауабын тап:

1.  ctg 180° мәнін табындар.

А);       В) 0;     С) аныкталмаған;    Д) -1.

2. Егер   sin  < 0. cos > 0 болса, кай ширектін бұрышы?

А) I;   В) II;   С) III;  Д) IV.

3. sin (-30°) мәнін табындар.

А)   -1;       В) 0;   С) -1/2     Д) 1.

4. 3 tg 45° — 2 cos 60° өрнегінің мәнің табындар.

А)   1;   В) 2;  С) 4;   Д) -2.

5. 150°, 210° бұрыштарының радиандық өлшемдерін табындар.

A)5/6, 7/6    В) 3/2, 5/6;    С)  /2, 7/6;  Д)3/4, 2/3.                        6.  1) sin 70°, 2) cos 370°, 3) sin 110°, 4) cos 110°сандарынын қайсысы нөлден төмен?

А) 1,2:        В) 2, 4;       С) 3,4;      Д) 4.

7.  Өрнектердің кайсысының мағынасы жок?

A) sin 90°;      В) cos 180°;      С) tg 90°;   Д) ctg 90°.

8.  Танбасы он болатын өрнекті анықтаңдар:

1) sin 70° cos 120°, 2) cos 36° sin 150°, 3) tgl40° cos 50°, 4) ctg 185° sin 35°.

A) 1,4:        B)2, 4;        С) 1, 3;      Д) 2, 3.

9.  <<  белгілі. cos a = -0,6 деп алып, sin  -ны табындар.
A) 0.8:        В) 1;               С) 0,6;        Д) -1.

10. sin cos ctg — 1  өрнегін ықшамдаңдар.

A) sin2 ;      B) cos2 ;      C) — sin2 ;   Д) — cos2.

 

Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

II нұска

Дұрыс жауабын тап:

1. tg 180° мәнін табыңдар.

A) 1;        В) ; С) аныкталмаған;    Д) 0.

2. Егер sin  > 0. cos  > 0 болса,  қай ширектің бұрышы?

A) I;                    В) II;                   С) III;                 Д) IV.

3. cos (-45°) мәнін табыңдар.

 

А)   -1:             В) -/2       С) -1/2;        Д) /2

4. 2 ctg 45° — 6 sin 30° өрнегінің мәнін табыңдар.

A)   1;             В) -1;             С) 3;                   Д) 2.

 

5. 240°. 300° бұрыштарының радиандық өлшемдерін табыңдар.

А)5/6, 4/3;   В) 3/2, 5/6;    С)4/3, 5/3;  Д)3/4, 2/3.

6. 1) sin 98°. 2) cos 198°, 3) sin 280°, 4) cos 240°сандарынын кайсысы нөлден төмен?

А) 1,2:        В) 2, 3,4;       С) 2, 3, 4;       Д) 1,4.

7. Өрнектердің кайсысының мағынасы жоқ?

A) sin 180°;      В) cos 180°;      С) tg 180°;   Д) ctg 180°.

8. Танбасы теріс болатын өрнекті аныктаңдар:

1) sin 110° cos 120°. 2) cos 65° cos 150°, 3) tg 140° cos 150°, 4) ctg210° sin

A) 1,2;        B)2, 4;        С) 1, 4;      Д) 2, 3.

9/2< <екені белгілі. sin  =  1/3 деп алып, cos a -ны табыңдар.

A) -1;        B) -2/3    C) -0,8;        Д) /2

10. sin2  — tg  ctg     өрнегін ыкшамдаңдар.

A) sin2 ;      B) cos2 ;      C) — sin2 ;   Д) — cos2.

 

Тригонометриялык формулалар және оларды түрлендіру

1 .Бір радиандык бұрыш деп . . . тен болатын доғамен керілген центрлік бұрышты атайды.

A) шенбер ұзындығы:                         Б) диаметр ұзындығы

B) радиусынын ұзындығы;             Г) хорданың ұзындығы

2.  бұрышынын синусы деп . . . катынасын айтамыз.

А) абциссанын радиусқа;                               Б) ординатаның радиуска

В) ординатанын абциссаға;                    Г) абциссаның ординатаға

3. Сүйір бұрыштын косинусы деп . . . катынасын атайды.

A) абциссанын радиусқа;                                Б) ординатанын радиусқа

B) ординатанын абциссаға;         Г) абциссанын ординатаға

4.  бүрышынын тангенсі деп . . . катынасын айтамыз.

A) абциссанын радиуска;                        Б) ординатанын радиуска

B) ординатанын абциссаға;          Г) абциссанын ординатаға

5. бұрышынын котангенсі деп . . . катынасын айтамыз.

A) абциссанын радиуска;                                Б) ординатанын радиуска

B) ординатанын абциссаға;         Г) абциссанын ординатаға

6.  tg 45°  мәні

А) /2;         Б)1;      В)-1;    Г) -/2

7. 525° кай ширектің бұрышы

A) I ширек:  Б) II ширек;  В) III ширек :          Г) IV ширек

8. Синустын ширектердегі таңбасы

А) I, II -«-«; III, IV-«+»;                       Б) I, III-«+»; II, IV-«-»

B) I, II-«+»:  III, IV-«-«;                       Г) II, III — «-»   I,IV-«+»

9. sin және cos

A) жұп және тақ:                     Б) жұп және жұп

B) тақ және жұп;                     Г) тақ және тақ

10. 1°тең

A) 60 секунд:                             Б) 360 минут

B) 1 радиан;                                                Г) 60 минут

11. 1°тең

А) 60 секунд;                      Б) 0,017 радиан;

В) 0,17 радиан;                   Г)  радиан

12. sin2  + cos2  =

А)1;                    Б) 2;                    В)0;                     Г)-1

13.tg =

A) sin a *cos:           Б) ;       В) ctga ;            Г)

14. l+ctg2 a =

А)          Б) ;            В) ;        Г)tg a

15. cos(a + )

A) cos a cos +sin a sin;         Б) sin a cos + cos a sin

B) cos a cos -sin a sin                        Г);  sin a cos.  — cos a sin

16. sin(a + )

A) cos a cos +sin a sin;         Б) sin a cos + cos a sin

B) cos a cos -sin a sin                        Г);  sin a cos.  — cos a sin

17.tg(a + )

A) ;     Б)  ;

B)

 

Келтіру формулалары

1. Келтіру формулаларын пайдаланып есептеңдер:

sin 240°;   tg 300°;   cos (-405°)

A) -/2;   1;  /2;         Б) -/2;  -; /2;

            B) -/2;  -; -1/2         Г) -1/2; -;-/2;

2.I ширек бүрышының тригонометриялық функциясына келтіріңдер:

tg(-);  cos();  sin();

A) —tg; sin; cos ;                   Б)ctg; sin ; sin  

B) tg; cos; cos ;                    Г)tg; —sin; -cos ;

3. tg2 () табыңдар

A) tg2;        Б)-ctg2;      B)ctg2;       Г) tg;

4. Есептеңдер: cos(-120°)+sinl50°

A)l;               Б)1/2;              B)0;               Г) -1

5. Ықшамдаңдар: sin2()+sin2()

A)0;      Б)1;              В) -1;             Г)2sin2

6. Есептеңдер: tg(90°+450)+sin900+ cos(l80+60°)

А) 0.5;     Б)-1;    В)-0.5;   Г) 2

7. Өрнекті түрлендіріңдер:

A) tg;   B)- tg;  В) 1;    Г)-1

8. (0.); cos 0.8; sin5/6 аралығындағы тригонометриялық функция түріне

келтіріңдер:

A) cos0, 2; sin/2;          Б) sin 0,3; 3; sin/6;

B) –cos0, 2; sin/6 ;       Г)-sin 0,3; 3; -sin/6;

9. Салыстырыңдар: tg 135° және cos 120°

A) аныктау мүмкін емес;    Б) кіші;  В) тең ; Г) үлкен

10. Өрнектің мәнін табыңдар: 2cos21500-3sin(-90°)-5ctgl350 A)-3,5;   Б) 9,5;    В)-0,5;    Г) 6,5

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *