Басы » Бастауыш сыныптар » 2 сынып арналған Қазақ тілінен тест жинақтары

2 сынып арналған Қазақ тілінен тест жинақтары

Атырау облысы

Исатай ауданы

Абай  орта мектебі

Бастауыш сынып мұғалімі

Хайрова Айнаш Сатыбалдықызы

 2 сынып арналған Қазақ тілінен тест жинақтары

АЛҒЫ СӨЗ

«Қазақ тiлi» пәнiн оқытудың басты мақсаты — оқушыларды (2-4 сыныптар) оқуға, сауатты жазуға үйрету, негiзгi тiлдiк ұғымдармен таныстыру, өз ойы мен пiкiрiн еркiн жеткiзе алатын дара тұлға тәрбиелеу болса, осы әзірлеген тест тапсырмалары бұл мақсатты жүзеге асыруға өз көмегін тигізеді деп ойлаймын. Тест сұрақтары көп емес. Әрбір тарау немесе сабақ соңында оқушылардың алған білімін пысықтауға арналған ашық және жабық экспресс тест. Мұндай тест жинақтары оқушының тез әрі жинақы жауап беруіне, сондай-ақ тез талдауға ыңғайлы.

Бастауыш сынып оқушыларына тест жұмысын меңгерту, алған білімдерін жүйелеудің ең бір тиімді жолы деп ойлаймын.

Тіл және сөйлеу

1-нұсқа

 1. Сөйлеу не үшін қажет?

а) ойнау      ә) сөйлеу             б) ән айту

 1. Сөйлеу не арқылы жүзеге асады?

а)тіл            ә) ауыз                  б) көз

 1. Тіл арқылы не үйренуге болады?

а) білім алады, ғылымды үйренеді

ә) ойнайды, жүгіреді, көреді

 1. Қай сөйлем дұрыс байланысып, жазылған?

а) Қыс қызығы басталды.

ә) Ұнады сабақ бәрімізге.

б) Кірді мектепке оқушылар.

 1. Дұрыс буынға бөлінген сөзді тап:

а) құл-ын-шақ   ә) құ-лын-шақ   б) құ-лы-нш-ақ

6.Дұрыс тасымал жасалған сөзді тап:

а) ба-уырсақ   ә) бау-ырсақ    б) бауы-расақ

 1. Төмендегі сөздердің қайсысы дұрыс жазылған?

а) кітаб      ә) кітап         б) кітәп

 1. Бір буынды сөзді тап

а) жер                   ә) кітап                б) күнделік

 1. Екі буынды сөзді тап

а) тал                 ә) Отан                 б) жауқазын

 1. Үш буынды сөзді тап

а) қала                ә) балалық            б) ақын

 

2-нұсқа

 1. Мәтінде неше сөйлем бар?

Көктем келді. Күн жылынды. Жаңбыр жауды. Жер беті көгерді.

а)  5           ә)  9               б)  4

 1. «Аққала» сөзінде неше дыбыс бар?

а)  3               ә)  5                 б)  6

 1. Мына сөздің дұрыс жазылуын тап.

а)  жұлдүз         ә)  жұлдыз      б)  жұлдұз

 1. Қазақ алфавитінде неше әріп бар?

а) 36 әріп            ә) 40 әріп            б) 42 әріп

 1. Сөйлем неден құралады?

а) Сөзден      ә) әріптен     б) дыбыстан

 1. Буынға дұрыс бөлінген сөзді тап

а) о – қу — шы        ә) оқ – у – шы           б) оқу — шы

 1. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен қалай жазылады?

а) бөлек       ә) бірге           б) жұптасып

 1. Жуан айтылатын сөзді тап

а) оқушылар           ә) әншілер       б) күйшілер

 1. Жіңішке айтылатын сөзді тап

а) теңізшілер      ә) малшылар       б) доптар

 1. Тиісті сөзді тауып белгіле

Біздің туымыздың түсі …

а) қызыл                ә) ақ            б) көгілдір

 

Дыбыс және әріпті қайталауға арналған  тест сұрақтары

1 нұсқа

 1. Дауысты у дыбысы бар сөзді тап.

а) тау               ә) сусын                   б) әуен

 1. Дауыссыз у дыбысы бар сөзді тап.

а) қауын           ә) сурет                      б) елу

 1. Қатаң дыбыстан басталған сөзді тап.

а) мал                  ә) бұлақ                       б) кітап

 1. Ұяң дыбыстан басталған сөді тап.

а) ғарыш         ә) ұршық                      б) парақ

 1. Үнді дыбыстан басталған сөзді тап.

а) бұзау                ә) қозы               б) лақ

 1. Дұрыс жазылған сөзді тап.

а) сайа                 ә) сая                  б) саий

 1. Қандай дыбыс дауысты да, дауыссыз да бола алады?

а) Ұ              ә) У                б) Ү

8.Жұп дауысты дыбыстар қатарын көрсет:

а) а-ә,ұ-ү,о-ө,ы-і.            ә) а-я,у-ұ,о-е,и-ы        б) ю-у,о-ө,с-з.

 1. И қандай дыбыс?

а) дауысты              ә) дауыссыз                б) ашық

 

2  нұсқа

 1. Дауысты дыбыстан басталған сөзді белгіле.

А) қалта            В) етік         С) шөп

 1. Дауыссыз дыбыстан басталған сөзді белгіле.

А) аспан           В) әке          С) бала

 1. У дыбысы дауысты болатын сөзді белгіле.

А) улану          В) уық          С) уәде

 1. У дыбысы дауыссыз болатын сөзді белгіле.

А) сурет         В) дәулет         С) қурай

 1. Қате жазылған сөзді тап.

А) сайман           В) кйік          С) ойын

 1. Дұрыс нұсқаны белгіле

А) силық               В) сиылық            С) сыйлық

 1. Дұрыс жазылған сөзді белгіле.

А) қоян                   В) қойан                С) қойян

 1. Дұрыс жазылған сөзді белгіле.

А) қойу                  В) қоу             С) қою

 1. Қатаң дауыссыздар қатарын белгіле

А) б, в, г, ж                В) п, с, т, ц                С) н, ң, р, л

 1. Бірыңғай ұяң дыбыстардан тұратын қатарды белгіле

А) ч, ж, з, м

В) л, м, д, ф

С) ж, з, ғ, в

 

Мәтін

 1. Мына ережеге сәйкес сөзді тап: … мағына жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралады, Оған ат қоюға болады.

а) сөйлем

ә) мәтін

б)   сөз

 1. Мәтіннің қандай түрлері болады?

а) әңгімелеу, сипаттау, хабарлау

ә) пайымдау, сипаттау, лепті

б) әңгімелеу,сипаттау,пайымдау

 1. Мына сөйлемдер мәтіннің қай түріне жатады?

Асан әдепті бала. Ол қара торы, бойы аласа, көзі қысынқы, шашы бұйра. Мінезі салмақты, қағылез, тіл алғыш. Сыныпта оқу озаты.

а) әңгімелеу

ә) сипаттау

б) пайымдау

 1. Мына сөздер қай мәтіннің тірек сөздері болып табылады?

Қыс, қар, аяз, мұзайдын, шана, шаңғы, коньки, балалар, аққала, төбе, шырша.

а) Ақ баран       ә)  Қысқы ойындар         б)  Қыс

 1. Сөйлемнің ережесін тап.

а) Сөйлем аяқталған ойды білдіреді.

ә) Сөйлем бірнеше сөздерден құралады.

б) Сөйлемнен соң тек қана нүкте қойылады.

 1. Сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай тексереміз?

а) оқып тексереміз

ә)  сұрақ қойып тексереміз

б) жазып тексереміз

 1. Мәтін дегеніміз не?

а) Ұзақ бір сөйлем

ә) Мағына жағынан байланысқан екі не оданда көп сөйлем

б) Байланыспаған бірнеше сөйлем.

 1. Мәтінді көрсет:

а). Отан

ә). Отан оттан да ыстық

б). Осы кең байтақ жерде әрбір адамның ауылы, көшесі, үйі бар. Ол –оның кішкентай Отаны. Осындай кішкентай жерлерден үлкен Отан құралады.

 1. Мәтін дегеніміз не?

а) Сөйлем

ә)  жазбаша немесе ауызша ойды жеткізу.

б) адамдардың хабарды жазып беруі.

 1. Мәтіннің құрылымын көрсет

а) Басы

ә) басы, негізгі бөлім, соңы

б) соңы

 

Сөйлемді қайталауға арналған  тест тапсырмалары

1-нұсқа

 1. Сөйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді. а) 2   ә) 3           б) 4                                                                                                                                                                          2. Сұраққа жауап болып келетін сөйлемнің түрін тап.                                                                         а) сұраулы

ә) хабарлы

б) лепті                                                                                                                                                                       3. Лепті сөйлем дегеніміз не?                                                                                                                      а) білу және жауап алу мақсатымен айтылған сөйлем                                                                                ә) адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлем                                                                                                 б) бірдеңенің жайын хабарлау мақсатымен айтылған сөйлем                                                                   4. Нүкте қай сөйлемнің тыныс белгісі?                                                                                                  а) лепті                                                                                                        ә) хабарлы                                                                                                          б) сұраулы

 1. Өлең мазмұнына қарай жұмбақталып тұрған қандай тыныс белгісі екенін тап. Қуану, ренжу, өкіну, Мақсатым – соны сездіру.                                                                                                                        Ұранды да айтамын,                                                                                                                                   Қарқындап барып қайтамын.

а) нүкте

ә) сұрау

б) леп                                                                                                                                                                6. Сұраулық мағына беретін сөзді белгіле.                                                                                                 а) көтерді

ә) неге

б) айтпа                                                                                                                                                                 7. Сұраулық мағынада тұрған сөзді тап.                                                                                              а) барма

ә) сүртпе

б) бар ма

 1. Сұраулық мағына беретін сөз сөйлем ішінде қалай оқылады?

а) бірқалыпты                                                                                                                                                    ә) бәсең дауыспен                                                                                                                                            б) көтеріңкі дауыспен

 1. Лепті сөйлем қандай ойды білдіреді? а) сұраулы

ә) лептік (өтіну, бұйыру, қуану, тілек, арман, сескедіру, ұран)

б) біреу, бір нәрсе туралы хабарлау

 1. Қантқа сипаттама бер :   а) үлкен,ауыр

ә) тәтті,ерігіш

б) ақ,жеңіл

 

 2-нұсқа

 1. Мәндес сөздер қатарын белгіле:

А) қала, ауыл;

В) ақ, қара;

С) көрікті, сұлу.

 1. Бірінің орнына бірі қолданыла беретін сөздер –

А) мәндес сөздер                      В) әртүрлі мағыналы сөздер

С) қарама-қарсы мағыналы сөздер

 1. Мағыналары қарама-қарсы сөздер қатарын белгіле.

А) ат, жылқы

В) арзан, қымбат

С) жол, жолаушы

4.«Терең» сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөзді тап:

А)  тұнық

В) шұңқыр

С) таяз

 1. Қой – үй жануары. Кітапты орнына қой.

Сөйлемдердегі қарамен берілген сөздер – …..

А) дыбысталуы бірдей, мағыналы әртүрлі сөздер;

В) мәндес сөздер;

С) қарама-қарсы мағыналы сөздер.

 1. «Қалың» сөзіне мағынасы қарама-қарсы сөзді көрсет: а) үлкен

ә) жұқа

б) жылы

 1. Мақал-мәтелді толықтыр : Жақсы бала-қуаныш, … бала – өкініш.                                                                      а) жаман

ә) кішкентай

б) үлкен

 1. «Әдемі» сөзіне мәндес сөзді көрсет :                                                                                                                                         а) сұлу

ә) жазық

б) айлакер

 1. Төмендегі сөзге қарсы мәндес сөздер тауып жаз

Қатты-

Ауыр-

Кең-

 1. Ақсақал, қария ( бұл сөздер қалай аталады?)

А) Мәндес сөздер

Ә) Қарама — қарсы мағыналы сөздер

Б) Әртүрлі мағыналы сөздер

 

Сөз құрамын қайталауға арналған  тест тапсырмалары

1 нұсқа

 1. Түбір сөзді тап.

а) жаңалық                                                                                                                                                       ә) күй                                                                                                                                                                     б) құрылысшы

 1. Түбірге жалғанатын бөлік не деп аталады?

а) қосымша                                                                                                                                                   ә) түбір                                                                                                                                                            б) жалғау

 1. Қосымшаның неше түрі бар?

а) 4                                                                                                                                                                    ә) 2                                                                                                                                                                б) 3

 1. Жұрнақ жалғанған сөзді тап.

а) көлдер                                                                                                                                                               ә) батырлық                                                                                                                                                          б) досым

 1. Жалғау жалғанған сөзді тап.

а) зейнеткер                                                                                                                                                      ә) қобызшы                                                                                                                                                         б) гүлді

 1. Түбірге жалғау мен жұрақтан бұрын қайсысы жалғанады?

а) жұрнақ                                                                                                                                          ә) жалғау                                                                                                                                                                         б) қосымша

 1. Жұрнақ деген не?

а) сөз бен сөзді байланыстыратын  қосымша                                                                                                  ә) сөз мағынасын өзгертетін қосымша                                                                                                            б) түбір сөзге жалғанатын қосымша

8.Сөздерге тиісті қосымшаларды қосып, сөйлем құрастырып жаз.

1.жылы, құс, ұш, жақ.

 1. Жалғау…

А) Сөздің мағынасын өзгертпейді

Ә) Сөздің мағынасын өзгертеді

10.Жұрнағы бар сөздерді белгіле.

а) биші

ә) балалар

в) іскер

 

2- нұсқа

1.Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағынасы бар бөлігі — ….. .

А) түбір

В) жалғау

С) жұрнақ

2.Сөздің мағынасын өзгертетін қосымша –  …..    .

А) жалғау

В) буын

С) жұрнақ

3.Түбірлес сөздер қатарын белгіле.

А) оқулық, оқушы;

В) кітап, оқулық;

С) оқушы, шәкірт.

4.Сөз мағынасын өзгертпейтін қосымшаның атауын белгіле.

А) жалғау

В) жұрнақ

С) қосымша

5.Түбірге қосымшалардың жалғану ретін көрсет.

А) түбір + жалғау + жұрнақ;

В) түбір + жұрнақ + жалғау;

6.Түбір сөзді белгіле.

А) орын

В) бастық

С) атақты

7.Жұрнақ…

А) Сөздің мағынасын өзгертпейді

Ә) Сөздің мағынасын өзгертеді

8.Сөздерге тиісті қосымшаларды қосып, сөйлем құрастырып жаз.

 1. Айгүл, бар, дүкен.
 2. Мақалды аяқта

Оқу -білім …….., білім — өмір….. .

А. Бұлағы,шырағы

Ә. Асылы,өткелі

Б. Қайығы,бұлағы

 1. Түбір дегеніміз не?

А.Сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігі

Ә. Сөзге қосылатын жалғауды

Б. Жұрнақсыз сөзді

 

Сөз таптарын қайталауға арналған  тест тапсырмалары     

1-нұсқа   

 1. Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді?

а) қашан? қайда?                                                                                                                                                                 ә) кім? не?                                                                                                                                                                б) неше? қанша?

 1. Зат есімнің көпше түрін тап.

а) өсімдік                                                                                                                                                      ә) кітап                                                                                                                                                б) ағаштар

 1. Жалқы есімді тап.

а) құс                                                                                                                                                                ә) Абай                                                                                                                                                                б) орман

 1. Жалпы есімді тап.

а) Тараз                                                                                                                                                          ә) Іле                                                                                                                                                                              б) қайың

 1. Етістік нені білдіреді?

а) заттың қимылын, іс-әрекетін                                                                                                                           ә) заттың санын, сынын                                                                                                                                б) заттың мөлшерін, көлемін

 1. Етістіктің сұрақтарын тап.

а) қалай? қашан?                                                                                                                                              ә) не істеді? қайтті?                                                                                                                                       б) кімдер? нелер?

 1. Күрделі етістікті тап.

а) жазды                                                                                                                                                                      ә) көрді                                                                                                                                                б) оқып отыр

 1. Дара етістікті көрсет.

а) сүзіп жатыр                                                                                                                                                  ә) оқып жүр                                                                                                                                                    б) ойнады

 1. Сын есім нені білдіреді?

а) Заттың түрін, түсін, сапасын                                                                                                                                               ә)заттың қимылын, іс-әрекетін                                                                                                                   б) қимылдың қашан қайда болғанын

 1. Сын есім қай сөз табымен байланысады?

а) етістікпен                                                                                                                                                  ә) сан есіммен                                                                                                                                               б) зат есіммен

 

 

2-нұсқа

 1. Қалың сын есіміне қарсы мағыналы сын есімді тап.

а) жіңішке                                                                                                                                                                     ә) жұқа                                                                                                                                                                                         б) жуан

 1. Сын есімнің сұрағын көрсет.

а) неліктен? қалай?                                                                                                                                             ә) қандай? қай?                                                                                                                                             б) қайтті, неғылды?

 1. Қайсысы сын есім?

а) дала, құм                                                                                                                                                        ә) ертең, биыл                                                                                                                                                          б) жүйрік әдемі

 1. Нешінші? Сұрағына жауап беретін сөзді тап.

а) жетінші                                                                                                                                                    ә) тоғыз                                                                                                                                                                                б) жиырма

 1. Сан есім қай сөз табымен байланысады?

а) етістікпен                                                                                                                                                    ә) зат есіммен                                                                                                                                                        б) сын есіммен

 1. Сан есімнің сұрағын тап. а) кім? не? кімдер? нелер? ә) неше? қанша? нешінші?                                                                                                                                б) қалай? қанша?
 2. Сан есімді тап. а) елік, емен                                                                                                                       ә) елу, жетеу                                                                                                                                                       б) бүгін, ертең

8.Заттың қимылын білдіретін сөз табы :                                                                                                                                                               а) етістік

ә) сан есім

б) сын есім

9.Етістіктің сұрақтары:                                                                                                                                                                                                                                                  а) кім? не?

ә) қандай?

Б) не істеді?  не қылды?

10.Қимылды білдіретін сөзді көрсет :                                                                                                                                                                                                  а) оқыды

ә) гүл

б) жасыл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ

 

Алғы сөз _____________________________________

 

І- тарау .

1-сыныпта өткенді қайталау

Тіл және сөйлеу_________________________________

ІІ тарау .

Дыбыс және әріп _______________________________

ІІІ- тарау .

Мәтін___________________________________

ІV -тарау

Сөйлем ___________________________________

V- тарау.

Cөз және оның мағынасы _________________________

VІ- тарау.

Cөз құрамы _________________________

VІІ- тарау

Сөз таптары_________________________

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *