Басы » Аттестатция » Әдістемеден педагогтың білімін бағалау тапсырмалары (НКТ) 2023 жыл

Әдістемеден педагогтың білімін бағалау тапсырмалары (НКТ) 2023 жыл

 1. 1. «Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар:

Электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды.

 1. «Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі:

Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік береді

 1. А.Выготскийдің оқу моделі негізделген жорамал:

Оқушылардың диалог қүру нәтижесі

 1. Адамның есте сақтауында негізгі орын алатын, санаға ақпарат енгізуді жүзеге асыратын,жады:

қысқа мерзімді жады

 1. Айтылған пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беретін әңгіме түрі:

Кумулятивтік

 1. Б. Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз қылықтарын елемеу және жаза қолдану:

Оперантты шарттылы

7.Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы:

Алынған мәліметтердің мәнін анықтау

8.Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар, қадағалау сипаттамасына сайкес мұғалім әрекеті:

оқушының сұраққа жауабын тыңдау,

 1. Бағалаудың барлық түрлеріне үш сипаттама тән. Соның ішінде, оқушының жауабын критерийге сәйкес талдап, түсіну үшін:

Интерпретация

 1. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізелген оқыту ортасы:

Оқушыға бағдарланған

 1. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады, деген түсінікке негізделген оқу ортасы:

Жас ерекшелігіне бағдарланған

 1. Балалардың қабілеті жетіп тұрса да кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдаланбауы (Флейвелл):

«өнімділік тапшылығы»

 1. Баланың танымдық дамуының сипаттамасы:

оқу және пролблемаларды шешу

 1. Білімді жаңа жағдайларға орайластыру және әртүрлі мәнмәтіннен алынған түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті:

Ұқсастық бойынша пайымдау

 1. Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығатын тұлғааралық және тұлғаішілік үдеріс:

шығармашылық

 1. Ғылыми және практикалық шығармашылықтың мүғалімдердің озат тәжірибесінің нәтижесі:

Педагогикалық ғылымның жетістіктерін енгізу және озат тәжірибені тарату

 1. Ғылыми және практикалық шығармашылықтың, мұғалімдердің озат тәжірибесінің нәтижесі:

Педагогикалық шығармашалық

 1. Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің екінші кезеңі (Ренулли мен Райс):

Топтық оқу жаттығулары

 1. Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша (оқу үдерісінің қалай жүретінін басқадан гөрі жақсы біліп өздерінің оқуын реттей алады деп анықталған өлшем):

Икемділік

 1. Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқият бағалаудан өтетін әңгіменің түрі:

Зерттеушілік әңгіме

 1. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің бірі болып табылатын икемділік сипаттамасы:

Тапсырманы орындауды балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

 

 1. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы «өз білімін жетілдірудің» тиімді өлшемінің сипаттамасы:

Олар өздерінің оқуларын реттей алады.

 1. Ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем (Фриман):

Шоғырлану

 1. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ:

Жоғары дәрежелі

25.Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезіндегі оқушылар әрекеті:

Айтқандарын дәлелдейді

 1. Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі:

Рәсімдік

 1. Қателіктер мен тәуекелдерді азайта отырып, таңдаулы жылдамдатуға және түсініктер мен қағидаттарды «жеткізуді» тездетуге ықпал ететін сауалнама мен талқылаудың жиынтығы арқылы өзара түсіністікке қол жеткізу тәсілі:

Диалог 

 

28.Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері:

Технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық

 1. Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі:

Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

 1. Мұғалімдердің белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі:

Сабақты зерттеу

 1. Н. Мерсер зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын әңгіме түрі:

Кумулятивтік

 1. Н. Мерсердің зерттеуіне сәйкес, кумулятивтік әңгіменің сипаттамасы:

Қатысушылар өзгелер ұсынған кез келген идеяны төзімділікпен тыңдайды

 1. Нәтижесі қайта өндіруге болатын есте сақталған көлемді ақпарат болып табылатын оқу түрі:

Білім алу есте сақтау ретінде

 1. Оқу нәтижелерін оқушының жеке тұлғалық аспектісі ретінде қарайтын тұжырымдама:

Алынған білімнің өмірмен байланысын ұғыну

 1. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі:

Өзгелерді оқыту

 1. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі:

Оқу нәтижелерін бағалауды меңгеру

 1. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлары:

Балалардың қалай оқитынын мүғалімнің түсінуі.

Оқу нәтижелілігін бағалау.

Нені оқу керетігін түсіну

 1. Оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем:

Икемділік

 1. Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсаты, ,ж„

оқудағы қиындықтарды анықтау

 1. Оқушыға білмеген тапсрыманы орындауға кеңес берілмегендіктен:

Өнімділік тапшылығы

 1. Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты:

кері байланыс ұсыну

 1. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізуге қойылатын сұрақ түрі:

Айтқаныңызға дәлел келтіре аласыз ба?

 

 1. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою мысалы:

Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады

 1. Оқушылардың оқуға бейімділік және білім, дағдыларын дамытуға мүғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы:

Оқыту ортасын құру

 1. Оқушылардың өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға деген үмтылыс пен қызығушылықтың пайда болуы:

Ішкі уәж

 1. Оқушылардың тақырып мәнін өз бетінше меңгеруін мұғалімнің түсінуі мен бағалай алуы:

Сапалы оқытудың маңызды факторы

 1. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді:

Өз жауабын түзетуге, нақтылауға

 1. Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы:

сыртқы үәж

 1. Оқушының қызмет белсенділігін қамтамасыз ететін және түсінігін дамытатын қүрал: Мұғаліммен және басқа оқушылармен әңгімелесу
 2. Оқушының өзекті даму деңгеиі:

міндеттерді өз бетінше шешуі

 1. Оқушының өзекті даму деңгейі :

(Л.Выготский):Міндеттерді өз бетінше шеше алуы

 1. Оқушының өзекті даму деңгейі:

Выготскийдің пікірінше оқушының өз бетінше орындай алатын тапсырмаларының көмегімен анықталады

 1. Оқыту мен оқудың үздіксіз үдерісінің жалпы қажеттілігіне сәйкес, метатану әдістерін игерген оқушылар:

мұғалімнің қызметін өздері атқарады

 

 1. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды алған білімдерін кез-келген жағдайда пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту:

Сындарлы оқыту

 1. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды, алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту:

Сындарлы

 1. Оқытуда қолданылатын әдіс тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкініктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі:

Оқу үшін бағалау  

 1. Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы:

Сөйлеу машықтарын жетілдіреді

 1. Подкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы:

Цифрлық Сауаттылық дағдыларын жетілдіру

 1. Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалім кызметі:

Инновациялық бағыттылығын көрсетеді

 1. Пікір алысу мақсатында жүргізілгенімен , ұсынылған барлық идеялар төзімділікпен тыңдалатын әңгіме түрі:

Кумулятивтік әңгіме

 1. Сабақты зерттеу (LS) түйінді сипатының бірі:

Креавтитілік

 1. Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі:

Зерттеу үшін бүкіл топ өздеріне жауапкершілік алады. Мүғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады.

 1. Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі:

оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты

 1. Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі:

Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп, талдаулары керек

 1. Сындарлы оқыту теориясына сәйкес мұғалімнің сабақты ұйымдастыру ерекшелігі:

оқушының білімімен дағдысына дамытуға басымдык, береді

 1. Танымдық даму,,,

оқуға қабілеттілік

 1. Тапсырмаларды орындау барысында, мегатану дағдылары қалыптасқан оқушылар:

Материалды игеру деңгейін анықтай отырып, өз өздерін тексеруге, тестілеуге қабілетті

 1. Тұжырымдамалық және әмбебап «әрекеттегі зерттеу» ұғымын қолдануға болатын зерттеу тәсілі:

Жағдаяттық талдау

 1. Тыңдаушы өзіне қарағанда сөз сөйлеушіге көбірек қүлақ салып, барлық сезімдер әрекетте болатын тыңдалым түрі:

Терең тыңдалым

 1. Іс әрекеттегі зерттеу үдерісін оқу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі:

Оқушының оқу тәжірибесін жақсартады

 1. Іс-қимылдар арқылы дамитын білімді сақтайтын жады:

ұзақ мерзімді жады

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *