Басы » Экономика құқық негізі » «Салық және салық салу» пәнінен тест сұрақтары

«Салық және салық салу» пәнінен тест сұрақтары

Ерназарова Бағжан Ерназарқызы
И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық
техникалық колледжінің «Экономикалық пәндер»
циклының оқытушысы
«Салық және салық салу» пәнінен тест сұрақтары
1нұсқа
1. Салықтар қай кезде пайда болды?
а) сауданың дамуымен; б) мемлекеттің пайда болуымен;  с) өндірістің дамуымен;
д) тауар-ақша қатынастарының дамуымен; е) бюджет жүйесінің дамуымен.
2. Салық дегеніміз не?
а) мемлекетбір жақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде қайтарымсыз және өтеусіз сипатта бюджетке төленетін міндетті төлемдер;
б) мемлекеттік органдар көрсеткен қызметтер үшін төленетін және оны төлеушіге белгілі бір құқық не рұқсат беретін қайтарымды, баламалы міндетті төлем;
с) заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттік мүліктерді пайдаланғаны үшін төлейтін алымы;
д) заңды және жеке тұлғалардың арнайы қорларға төлейтін төлемдері;
е) мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғаларға көрсеткен қызметінің белгілі бір түрлері үшін алынатын ақшалай алымы;
3. Салық бұл:
а) экономикалық категория;  б) заңды тұлғаның табысы;
с) қаржылық ресурстар;  д) жиынтық табыс;  е) әлеуметтік қатегория.
4. Салықтардың экономикадағы ролі қандай?
а) жоспарлы;  б) реттеушілік;  с) бағалық;  д) шаруашылық есеп; е) ұдайы өндірістік.
5. Салықтар қандай қызмет атқарады?
а) реттеушілік, фискалдық, ынталандыру;  б) фискалдық, қайта бөлу, реттеушілік;
с) бақылау, жоспарлау, ұйымдастыру;  д) бағалау, басқару, бөлу;
е) бақылау, тексеру, фискалдық.
6. Салықтар қай кезден бастап дами бастады?
а) мемлекетпен бірге;  б) тауар-ақша қатынастары кезінде;
с) нарықтық қатынастар кезінде;  д) алғашқы қауымдық қоғам кезінде;
е) қаржы-бюджет жүйесімен бірге.
7. Түрлі субъектілер табысының бір бөлігі мемлекет пайдасына өтеді. Бұл салықтардың қай қызметі?
а) бақылау;  б) реттеу; с) қайта бөлу;  д) ынталандыру;  е) қазыналық.
8. Салықтардың экономикалық мәні мынада:
а)  олар салық төлеушілер мен мемлекет арасындағы қарым қатынасты анықтайды;

 

 

 

 

б) олар мемлекет өз функцияларын жүзеге асыру үшін шаруашылық субъектілер мен азаматтардағы жалпы ішкі өнімнің бір бөлігін орталықтандыру жөніндегі    экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;
с) олар салық төлеушілердің ақшалай табыстарын қайта бөлу жөніндегі экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;
д) олар ұлғаймалы ұдайы өндіріс мүмкіндіктерін шектейді;
е) олар өндірістің бір бөлігі ретінде экономикалық категория болып табылады.
9. Салықтардың фискалды функциясы:
а) мемлекеттік бюджетке жұмылдырылған мемлекеттің ақшалай табыстарының қалыптасуымен тікелей байланысты;
б) бұл функция біртіндеп тартылатын функция болып табылады;
с)  бұл ақшалай табыстарды қайта бөлумен байланысты;
д) салық төлеушілердің қаржы –шаруашылық қызметін бақылаумен байланысты;
е) әлеуметтік мақсатты көздейді.
10. Салықтың реттеушілік функциясы мемлекеттің экономикалық функциясының    кеңеюімен бірге пайда болды және ол:
а)  қабылданған бағдарламаға сәйкес шаруашылықтың дамуына тікелей әсер етеді;
б) амортизациялық саясатқа, инвестициялық жеңілдік, салық ставкаларын төмендету саясатына сүйене отырып, капиталдың жедел жинақталуына мүмкіндік береді;
с) төлем сұранысы құрылымын және оның көлемін өзгертеді;
д) салық төлеушілдерден орталықтандырылған мемлекеттің қаржы қорына қаражаттар алу;
е)  азаматтардың түрлі категориясы арасындағы қоғамдық табыстарды бөлу.

2 нұсқа

1. Қ.Р-да салық салу жалпыға бірдей және міндетті болуы салық салудың қай приципі?

а) салық салудың әділдігі:  б) салық заңдарының жариялылығы; с) салық салудың жариялылығы;  д) салық жүйесінің біртұтастығы; е) салық салудың міндеттілігі.

2. Заң бойынша салық төлеу міндеті жүктелген тұлға – бұл

а) субъект; б) объект;  с) салық ставкасы; д) салық квотасы; е) салық оклады.

3. Салық объектісі:

А) салық есептелетін база; В) салықтың материалдық өрнектелуі

С) салық сипаттамасы; D) заңмен бекітілген  салық бұйымынын өлшеу параметірі

Е) салықтық базаны өлшеу бірлігіне шаққандағы салықтық есептеу-
лер шамасы.

4. Салық ставкасы дегеніміз не?

а) төленген салық сомасы; б) салық салу өлшем бірлігіне есептелген салық мөлшері;

с) барлық салық салу объектісіне салынған салық мөлшері;

д) объект пен салық сомасының ара қатынасы; е) бір салық салу объектісіне төленген салық.

5. Салық ставкасының қандай түрлері бар?

A) Тіркелген, проценттік (пропорционалды, прогрессивті, регрессивті);

B) пропорционалды, прогрессивті; C) пропорционалды, регрессивті;

D) пропорционалды, прогрессивті, регрессивті;  E) прогрессивті, біркелкі болып келеді.

6. Салықтан босатылатын объектінің ең төменгі бөлігі:

A) салықтық ауыртпалық; B) салықтық оклад; C) салық салынатын салық квотасы;

D) салық салынбайтын минимум;  E) салық салынатын минимум.

7. Бул ставкалар мемлекеттің өндіріс  немесе басқа да саласына реттеуші  әсерін тигізеді:

A) жоғартылған ставка; B) жалпы ставка. C) тең ставка; D) тұрлаулы ставка

E) пайызды ставка;

8. Салық жеңілдіктері кандай жағдайда беріледі?

A)  салықты экономикалық реттеу әдісі  ретінде қолданғанда;

B)  салықтық төлем бұйымын мемлекет мәжбүрлі турде алғанда;

C)  салық төлеуші объектісі барлығын туралы арнайы хабарлағанда;

D)  6ip жолғы талон алғанда немесе патент алғанда;

E)  төлем көзінен салықты ұстап қалғанда.

9. Мемлекетте алынатын салықтар түрлерінің жиынтығы, формалары мен қурылуы және салық органдарының қызметі:

A) салық жүйесін;  B) салық саясатын; C) салық механизмін; D) Қаржы Министрлігін;

E) салық саясатының мәнін білдіреді;

10. Салықтар келесі қасиеттері бойынша жіктеледі:

а) салық салу объектісіне байланысты және салық төлеушілер мен мемлекет арасындағы байланыстарға орай;    б) қолданылуына байланысты;

с) салық салатын органдарға байланысты; д) объектінің экономикалық белгісіне байланысты;  е) жоғарыда аталғандардың бәрі дұрыс.

3нұсқа

1. Мемлекетте алынатын салықтар түрлерінің жиынтығы, формалары мен қурылуы және салық органдарының қызметі:
а) салық саясатын; б) салық жүйесін; с) салық механизмін; д) Қаржы Министрлігін;
е) салық саясатының мәнін білдіреді;
2. Қазақстанның салық жүйесі қандай нормативтік актімен реттеледі?
а) Қазақстан Конститутциясы;  б) Азаматтық кодексі; с) Салық кодексі;
д) ҚР Президентінің «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заң күші бар жарлығы;  е) ҚР «Салық жүйесі туралы» Заңы.
3. ҚР «Салық жүйесі туралы» Заңы қай жылы қабылданды?
а) 1995 жылы 24 сәуірде; б) 1991 жылдың 25 желтоқсанында;
с) 2001 жылдың 12 маусымында; д) 2002 жылдың 1 қаңтарында;
е) 1992 жылдың 1 қаңтарында.
4. Салық кодексі қай уақытта қабылданды?
а) 1995 жылы 24 сәуірде;   б) 1991 жылдың 25 желтоқсанында; с) 2001 жылдың 12 маусымында; д) 2002 жылдың 1 қаңтарында; е) 1992 жылдың 1 қаңтарында.
5. Салықтар қай кезде пайда болды?
а) сауданың дамуымен; б) мемлекеттің пайда болуымен;  с) өндірістің дамуымен; д) тауар-ақша қатынастарының дамуымен; е) бюджет жүйесінің дамуымен.
6. Салық дегеніміз не?
а) мемлекетбір жақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде қайтарымсыз және өтеусіз сипатта бюджетке төленетін міндетті төлемдер;
б) мемлекеттік органдар көрсеткен қызметтер үшін төленетін және оны төлеушіге белгілі бір құқық не рұқсат беретін қайтарымды, баламалы міндетті төлем;
с) заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттік мүліктерді пайдаланғаны үшін төлейтін алымы;
д) заңды және жеке тұлғалардың арнайы қорларға төлейтін төлемдері;
е) мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғаларға көрсеткен қызметінің белгілі бір түрлері үшін алынатын ақшалай алымы;
7. Салық бұл:
а) экономикалық категория; б) заңды тұлғаның табысы;  с) қаржылық ресурстар; д) жиынтық табыс; е) әлеуметтік қатегория.
8. Салықтардың экономикадағы ролі қандай?
а) жоспарлы;  б) реттеушілік; с) бағалық; д) шаруашылық есеп; е) ұдайы өндірістік.
9. Салықтар қандай қызмет атқарады?
а) реттеушілік, фискалдық, ынталандыру; б) фискалдық, қайта бөлу, реттеушілік;
с) бақылау, жоспарлау, ұйымдастыру;  д) бағалау, басқару, бөлу; е) бақылау, тексеру, фискалдық.
10. Салықтар қай кезден бастап дами бастады?
а) мемлекетпен бірге;   б) тауар-ақша қатынастары кезінде; с) нарықтық қатынастар кезінде;
д) алғашқы қауымдық қоғам кезінде; е) қаржы-бюджет жүйесімен бірге.

4 нұсқа
 
1. Түрлі субъектілер табысының бір бөлігі мемлекет пайдасына өтеді. Бұл салықтардың қай қызметі?

 

 

 

 

а) бақылау; б) реттеу; с) қайта бөлу;  д) ынталандыру; е) қазыналық.

2. Салықтардың экономикалық мәні мынада:

а)  олар салық төлеушілер мен мемлекет арасындағы қарым қатынасты анықтайды;

б) олар мемлекет өз функцияларын жүзеге асыру үшін шаруашылық субъектілер мен азаматтардағы жалпы ішкі өнімнің бір бөлігін орталықтандыру жөніндегі    экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;

с) олар салық төлеушілердің ақшалай табыстарын қайта бөлу жөніндегі экономикалық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады;

д) олар ұлғаймалы ұдайы өндіріс мүмкіндіктерін шектейді;

е) олар өндірістің бір бөлігі ретінде экономикалық категория болып табылады.

3. Салықтардың фискалды функциясы:

а) мемлекеттік бюджетке жұмылдырылған мемлекеттің ақшалай табыстарының қалыптасуымен тікелей байланысты;

б) бұл функция біртіндеп тартылатын функция болып табылады;

с)  бұл ақшалай табыстарды қайта бөлумен байланысты;

д) салық төлеушілердің қаржы –шаруашылық қызметін бақылаумен байланысты;

е) әлеуметтік мақсатты көздейді.

4. Салықтың реттеушілік функциясы мемлекеттің экономикалық функциясының    кеңеюімен бірге пайда болды және ол:

а)  қабылданған бағдарламаға сәйкес шаруашылықтың дамуына тікелей әсер етеді;

б) амортизациялық саясатқа, инвестициялық жеңілдік, салық ставкаларын төмендету саясатына сүйене отырып, капиталдың жедел жинақталуына мүмкіндік береді;

с) төлем сұранысы құрылымын және оның көлемін өзгертеді;

д) салық төлеушілдерден орталықтандырылған мемлекеттің қаржы қорына қаражаттар алу;

е)  азаматтардың түрлі категориясы арасындағы қоғамдық табыстарды бөлу.

5. Қ.Р-да салық салу жалпыға бірдей және міндетті болуы салық салудың қай приципі?

а) салық салудың әділдігі: б) салық заңдарының жариялылығы; с) салық салудың жариялылығы; д) салық жүйесінің біртұтастығы; е) салық салудың міндеттілігі.

6. Заң бойынша салық төлеу міндеті жүктелген тұлға – бұл

а) субъект; б) объект; с) салық ставкасы; д) салық квотасы; е) салық оклады.

7. Салық объектісі:

А) салық есептелетін база; В) салықтың материалдық өрнектелуі

С) салық сипаттамасы;  D) заңмен бекітілген  салық бұйымынын өлшеу параметірі

Е) салықтық базаны өлшеу бірлігіне шаққандағы салықтық есептеулер шамасы.

8. Салық ставкасы дегеніміз не?

а) төленген салық сомасы;

б) салық салу өлшем бірлігіне есептелген салық мөлшері;

с) барлық салық салу объектісіне салынған салық мөлшері;

д) объект пен салық сомасының ара қатынасы;

е) бір салық салу объектісіне төленген салық.

9. Салық ставкасының қандай түрлері бар?

A) Тіркелген, проценттік (пропорционалды, прогрессивті, регрессивті);

B) пропорционалды, прогрессивті; C) пропорционалды, регрессивті;

D) пропорционалды, прогрессивті, регрессивті; E) прогрессивті, біркелкі болып келеді.

10. Салықтан босатылатын объектінің ең төменгі бөлігі:

A) салықтық ауыртпалық; B) салықтық оклад; C) салық салынатын салық квотасы;

D) салық салынбайтын минимум;

E) салық салынатын минимум.

5 нұсқа

1. Бул ставкалар мемлекеттің өндіріс  немесе басқа да саласына реттеуші  әсерін тигізеді:

A) жоғартылған ставка; B) жалпы ставка.C) тең ставка; D) тұрлаулы ставка

E) пайызды ставка;

2. Салық жеңілдіктері кандай жағдайда беріледі?

A)  салықты экономикалық реттеу әдісі  ретінде қолданғанда;

B)  салықтық төлем бұйымын мемлекет мәжбүрлі турде алғанда;

C)  салық төлеуші объектісі барлығын туралы арнайы хабарлағанда;

D)  6ip жолғы талон алғанда немесе патент алғанда;

E)  төлем көзінен салықты ұстап қалғанда.

3. Салық салу объектісі мен мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы қатынасқа байланысты салықтарды былай бөледі:

A) жалпы мемлекеттік және жергілікті салықтар деп; B) тікелей және жанама деп;

C) жалпы және арнайы салықтар деп; D)шынайы және жеке; E) реттелетін және бекітілген.

4. Жанама салықтардың төлеушілері болып:

A) тауар өндірушілер (жұмыс, қызмет);B) тауарды тұтынушылар (жұмыс, қызмет);

C) тауарларды өндірушілер мен тұтынушылар(жұмыс, қызмет);

D) тауар сатушылар (жұмыс, қызмет); E) тауарларды өндірушілер мен сатушылар (жұмыс, қызмет);

5. Салықтардың салықтарды төлеуге байланысты жіктелуі

A) натуралды және ақшалай; B) жеке және нақты; C) монополиялық, мақсатты;

D) жалпы мемлекеттік және жергілікті, E) жалпы және мақсатты.

6. Салық саясатының келесі типтері бар:

а)  Дұрыс салықтар саясаты, жоғары салықтар және төмен деңгейдегі әлеуметтік қорғау;

б) Төмен салықтар саясаты, орташа салықтар саясаты, жоғары салықтар саясаты;

с) Тікелей салықтар саясаты, жанама салықтар саясаты, аралас салықтар саясаты;

д)  Максимальды салықтар саясаты, дұрыс салықтар саясаты, аралас салықтар саясаты;

е) Төмен салықтар саясаты, аралас салықтар саясаты төмен дәрежедегі әлеуметтік қорғаумен бірге.

7. Салықтың ұйымдық-құқықтық нормалар мен басқару әдістерінің жиынтығы – бұл:

а) салық принциптері;б) салық механизмі;с) салық элементтері;д) салық салу әдістері;

е) салықтық бақылау.

8. ҚР-да салық саясатын жүргізудегі басты мақсат болып

а) отандық тауар өндірушілерді мемлекет тарапынан қолдау;

б) мемлекеттің ішкі экономикалық дамуына ықпал ететін саясат жасау;

с) жеке секторлардың жедел дамуына жағдай жасау;

д) шетел инвестициясын тартуда кедергілердің алдын алу;

е) барлық жауап дұрыс.

9. Салық саясаты дегеніміз не?

а) мемлекеттің салық салу саласында жүргізіліп отырған шараларының жүйесі;

б) мемлекет қажеттігін қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету;

с) мемлекеттің кіріс көзі; д) мемлекет пен салық төлеушінің талап тілегін ортақтастыру;

е) барлық жауап дұрыс.

10. Салық саясатының мақсаты:

а) бюджеттті табыспен қамтамасыз ету;

б) корпорациялар мен тұрғындардың шаруашылық қызметін ынталандыру;

с) табыстарды реттеу бойынша үкіметтің әлеуметтік саясатын қолдау;

д) жоғарыда  аталғандардың бәрі дұрыс;

е) мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық бағдарламаларының барлығын қаржыландыру.

6 нұсқа

1. Салықтық реттеу:

а) қоғамдық ұдайы өндірістің құрылымы мен пропорциясына әсер етеді;

б) капиталдың жинақталуына әсер етеді; с) аталғандардың бәрі дұрыс;

д) шығындар нарығына; е) өндіріс циклына;

2. Төменде аталған заңды тұлғалардың қайсысы мүлік салығын 0,1% ставка

бойынша есептейді:

а) Коммерциялық емес ұйымдар; б) ҚР Ұлттық Банкі;с) тек қана мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын ұйымдар;д) меншігіндегі ғимараттың бір бөлігін кәсіпкерлік қызмет үшін жалға беретін мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын балабақша;

е) діни бірлестіктер.

3. Жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салығы бойынша салық базасы болып:

а) мүліктің қалдық құны; б) салық салу объектісінің бағалау құны;

с) негізгі құралдар мен материалды емес активтердің баланстық құны;

д) салық салу объектісінің орташа жылдық қалдық құны;

е) мүліктің орташа жылдық баланстық құны.

4. Бірыңғай жер салығын төлеушілер мүлік салығын төлеушілер болып табылады ма:

а) Иә, мүлік салығын төлеушілер болып табылады;б) Мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды;с) Мүлікті тұтыну шегінде мүлік салығынан босатылады;

д) Шаруашылықты қолданылатын мүліктің норматив шегінде мүлік салығынан босатылады;

е) Ауылшаруашылығы тауарларын өндіру, сақтау және өңдеу процесіне қолданылатын мүлікті тұтыну нормативтері шегінде мүлік салығынан босатылады.

5. Мүлік салығы бойынша салық салу объектісі болып табылмайтын объектлер:

а) материалды емес активтер; б) жер және көлік құралдары;

с) материалды емес активтер және негізгі құралдар; д) қозғалмайтын мүліктер;

е) негізгі құралдар.

 6. Төменде келтірілген көлік құралдарына салынатын салық ставкаларының есептеліну жолының қайсысы дұрыс:

а) жеңіл автокөліктер үшін салық мөлшері қуаттылығына байланысты квт түрінде АЕК есебінде б) автобустар бойынша салық ставкасы қуаттылығына байланысты квт түрінде АЕК есебінде с) ұшу кемелеріне салық мөлшері әрбір квт қуаттан АЕК-тік 4%-і мөлшерінде д) 1,5 тоннаға дейінгі жүк таситын арнаулы автомобильдер үшін салық сомасы квт қуаттылығы 4%-і есебінде е) шынжыр табанды мәшинелер мен механизмді қоспағанда, өздігінен жүретін машиналар мен пневматикалық жүрістегі механизмдер үшін салық сомасы квт қуаттылық үшін 5 АЕК есебінде

7. Көлік құралдарына салынатын салық ставкалары төмендегідей белгіленеді:

а) салық салу  объектісінің құнына  %-пен;  б) салық салу бірлігіне абсолюттік сомамен;

с) көлік құралдары двигателінің көлеміне % -пен;

д) салық салу объектісіне АЕК-пен;  е) салық салу объектісіне ЖЕК-пен.

8. Төменде келтірілген тұлғалардың қайсысы көлік құралдарына салынатын салықтардың төлеушілері болып табылмайды:

а) жеке тұратын зейнеткерлер; б) бірыңғай жер салығын төлеушілер; с) діни ұйымдар; д) резидент емес – заңды тұлғалар; е)    АСР бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер- жеке тұлғалар.

9.  Көлік құралдарына салынатын салық бойынша салық салу объектісі болып табылмайтындар:

а) жүк көтергіштігі 40 тоннадан асатын карьерлік автосамосвалдар;

б) арнаулы өрт сөндіруші көлік құралдары;с) қорғанысқа арналған арнаулы көлік құралдары;д) арнаулы медициналық көлік құралдары; е) қоғамдық тәртіп органдарының арнаулы көлік құралдары.

10. Төменде аталаған тұлғағалардың қайсысы көлік құралдарына салынатын салық бойынша салық төлеуші болып табылады:

а) ауылшаруашылық құрылымынан шыққан кезде пәй ретінде алған көлік құралдары бойынша жеке тұлғалар; б) 1 және 2 топтағы мүгедектер; с) 3 топтағы мүгедектер;

д) зейнеткерлер; е) ҰОС қатысушылары.
[bws_related_posts]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *