Басы » Әдістемелік көмек » БЖБ мен ТЖБ » Қазақ әдбиеті 10 сынып БЖБ

Қазақ әдбиеті 10 сынып БЖБ

«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

Оқу мақсаты                                     10.1.5.1        ұлттық        құндылықтардың                                                                    маңыздылығын

контекстермен үндестіру

10.2.2.1     автор    бейнесінің   шығармадағы    белгілі                     бір

оқиғадағы көрінісін анықтау

 

Бағалау критерийі                         Білім алушы

  • Ұлттық құндылықтарды контекстермен

байланыстырады

 

  • Шығарма оқиғасындағы автор бейнесін анықтайды

 

Ойлау             дағдыларының     Жоғары деңгей дағдылары

 

деңгейі

 

Орындау уақыты                           20 минут

 

Тапсырма

 

  1. А.Құнанбаевтың «Масғұт» поэмасындағы Масғұт бейнесі арқылы дәріптелетін құндылықты анықтап, шығармадан мысал келтіріңіз.

 

Дәріптелетін құндылық Шығармадан мысал
1    
2    

 

  1. Масғұт образы арқылы дәріптелген құндылықтың қазіргі қоғам үшін қаншалықты маңызды екенін өмірден мысал келтіріңіз.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

  1. Берілген үзіндідегі автордың көңіл күйін анықтаңыз, пікіріңізді жазыңыз.

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,

Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.

Жақсы менен жаманды айырмадың,

Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.

Бет бергенде шырайың сондай жақсы,

Қайдан ғана бұзылды сартша сыртың?

Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді,

Аузымен орақ орған өңкей қыртың.

Өзімдікі дей алмай өз малыңды,

Күндіз күлкің бұзылды, түнде – ұйқың.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

4

 

Бағалау критерийі Дескриптор       Балл
    тапсырма Білім алушы        
Шығармадағы   1-2 кейіпкер  бейнесі  арқылы  дәріптелген  2  
құндылықтарды     құндылықты анықтайды;     2
анықтап, маңыздылығын   шығармадан 2 мысал келтіреді;   2
контекстермен     құндылықтың маңыздылығын түсіндіреді; 1
байланыстырады            
    өмірден мысал келтіреді;     1
Шығармадағы автор 3 өлең жолдарынан автор бейнесін 1
бейнесін анықтайды   анықтайды;        
               
      көңіл күйі сипатталған жолдарды 1
      анықтайды;        
      өзіндік тұжырым жасайды.   1
                 
Барлығы               9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

 

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

 

Бағалау критерийі                   Оқу жетістігі деңгейі                
      Төмен               Орта   Жоғары            
Шығармадағы   Кейіпкер бейнесі арқылы Кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген Кейіпкер бейнесі   арқылы
құндылықтарды   дәріптелген 2 құндылықты 2 құндылықты анықтауда, дәріптелген 2 құндылықты
анықтап,   анықтауда,  шығармадан  2  мысал шығармадан   2   мысал   келтіруде, анықтайды, шығармадан  2 мысал
маңыздылығын   келтіруде,   құндылықтың құндылықтың маңыздылығын келтіреді, құндылықтың
контекстермен   маңыздылығын   түсіндіріп, түсіндіріп, өмірден  мысал келтіруде маңыздылығын түсіндіреді,
байланыстырады   өмірден мысал   келтіруде қателер жібереді.       өмірден мысал келтіреді.          
    қиналады.                                        
                                 
                                             
                                             
Шығармадағы автор Өлең жолдарынан автор бейнесін Өлең жолдарынан автор  бейнесін Өлең жолдарынан автор бейнесін
бейнесін анықтайды анықтауда, көңіл күйі сипатталған анықтауда,  көңіл  күйі  сипатталған анықтайды, көңіл күйі сипатталған
    жолдарды талдау, өзіндік жолдарды талдауда, өзіндік тұжырым жолдарға талдайды, өзіндік
    тұжырым жасауда қиналады.     жасауда қателер жібереді.     тұжырым жасайды.            
                   
                 
                                             
                                             

 

 

 

 

 

6

 

«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

 

 

Оқу мақсаты

10.3.2.1 көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру

 

 

Бағалау критерийі

Білім алушы

  • Шығармада көтерілген

 

жаңашылдығына баға береді

 

мәселені

 

анықтап,

 

 

Ойлау

дағдыларының

Жоғары деңгей дағдылары

 

 

деңгейі

 

 

Орындау уақыты Тапсырма

20 минут

 

 

  1. А.Құнанбаевтың «Сегіз аяқ» өлеңінде көтерілген мәселерді анықтаңыз.

 

Көтерілген мәселе Шығармадан мысал

 

1

 

 

2

 

3

 

 

  1. Автордың көтерген мәселені шешуде ұсынған жолын қазіргі заман мәселесімен байланыстырып, баға беріңіз.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Бағалау критерийі Дескриптор Балл
    тапсырма Білім алушы  
Шығармада көтерілген 1 өлеңде көтерілген 3 мәселені анықтайды; 3
мәселені анықтап,   өлеңнен 3 мысал келтіреді; 3
жаңашылдығынабаға 2 автордың  ұсынған  шешу  жолын  қазіргі 1
береді     кездегі мәселемен байланыстырады;  
      өз пікірімен баға береді. 1
Барлығы       8

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *