Басы » Әдістемелік көмек » БЖБ мен ТЖБ » Қазақ әдебиеті БЖБ 4 тоқсан| 10 сынып

Қазақ әдебиеті БЖБ 4 тоқсан| 10 сынып

«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау            дағдыларының

деңгейі

Орындау уақыты

10.1.4.1      көркем      шығармалардан       алған     үзінділерді

шығармашылық жұмыстарда қолдану

10.2.4.1 көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау

жасау  арқылы  шығармашылық   жұмыс   (өлең,   әңгіме   )

жазу

Білім алушы

  • Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады
  • Көтерілген мәселені    анықтап,      шығармашылық

жұмыс жазады

Қолдану

20 минут

Тапсырма

  1. Ш.Мұртазаның «Бесеудің хаты» шығармасынан алынған үзіндіні мұқият оқып, қарамен берілген Мүсіреповтың сөзіне талдау жасаңыз.

Нұрхан: Апыр-ай, Сталиннің жаны ашымаса, құдайдың да жаны ашымағаны ғой.

Мүсірепов: Солай болғаны да. (Ойланып.) Ал Голощекиндікі көпе-көрнеу зорлық. Зорлықтың түбі – қорлық. Қорлықтың түбі – қу тақыр. Соны да көрдік біз пақыр. Нұрхан: Голощекин біздің жерді өртей беретіндей не жаздық? Осы өрттің отына бас-сирақ үйіте ме, қайтеді? Сондай бір зымиян ойы жоқ па?

Мүсірепов: Елдің егесі, бөрінің тәңірісі бар. Мәскеудегі азаматтарымыз: Рысқұлов, Нұрмақов… қарап қалмас.

 

Нұрхан: Ал… Алматыдағы азаматтар не бітіріп отыр? Тек бас шұлғи бере ме? Мүсірепов (күрсініп, алысқа қарап): Ұлық өзінен акылдыны ұнатпайды. Орнымды алып қояды деп қорқады. Біздің бетке ұстар, білімді, арлы азаматтарымызды Голощекин сырттатып жіберді. Алматыда қалғандарына күн көрсетпейді. Ал соның сөзін сөйлеп, сойылын соғатын Құрамысов сияқтылар қомпиып отыр.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

  1. Үзіндіден ақпараттар қолдана отырып, «Ұлық өзінен ақылдыны ұнатпайды» деген ойды ашып жазыңыз, көзқарасыңызды білдіріңіз.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

  1. «Балым (торыққандай). Әй, білмеймін, енді ел болып оңбаспыз да…

 

Мүсірепов (өтінгендей). Олай деме, жеңеше. Омыртқаң опырылса да, рухың сынбасын» Сол бір азапты басынан кешіріп жатқан адамдарға арнап, рухтандыратын, жігерлендіретін мәтін (шығармашылық жұмыс, өлең т.б) жазыңыз.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Бағалау критерийі Дескриптор Балл
тапсырма Білім алушы
Үзінділерді 1 қарамен берілген үзіндіге талдау жасайды; 1
шығармашылық көзқарасын білдіріп, дәлелдейді; 1
жұмыстарда қолданады 2 берілген ойды ашып жазады; 1
үзіндідегі ақпаратты қолданады; 1
көзқарасын білдіреді; 1
ойын тұжырымдайды; 1
Көтерілген мәселені 3 мәселені анықтайды; 1
анықтап, шығармашылық өзіндік көзқарасын білдіреді. 1
жұмыс жазады көркемдік қолданыстарды қолданады; 1
ойын шығармашылықпен жеткізеді. 1
Барлығы 10

«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

 

Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Үзінділерді Қарамен берілген  үзіндіге  талдау Қарамен   берілген үзіндіге талдау Қарамен  берілген  үзіндіге  талдау
шығармашылық жасауда,    көзқарасын    білдіріп, жасауда, көзқарасын білдіріп, жасайды,   көзқарасын   білдіріп,
жұмыстарда қолданады дәлелдеуде,  берілген  ойды  ашып дәлелдеуде,   берілген   ойды   ашып дәлелдейді,  берілген  ойды  ашып
жазуда, үзіндідегі ақпаратты жазуда, үзіндідегі ақпаратты жазады, үзіндідегі ақпаратты
қолдануда, ойын  тұжырымдауда қолдануда, ойын тұжырымдауда қолданады, ойын тұжырымдайды
қиналады. қателер жібереді.
Көтерілген мәселені Мәселені анықтауда, өзіндік Мәселені анықтауда, өзіндік Мәселені анықтайды, өзіндік
анықтап, көзқарасын білдіруде, көркемдік көзқарасын білдіруде, көркемдік көзқарасын білдіреді, көркемдік
шығармашылық жұмыс қолданыстарды  қолдануда,  ойын қолданыстарды    қолдануда, ойын қолданыстарды  қолданады,  ойын
жазады шығармашылықпен жеткізуде шығармашылықпен жеткізуде шығармашылықпен жеткізеді.
қиналады. қателер жібереді.

«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Оқу мақсаты

10.3.4.1 ғылыми еңбектерді шығармаға әдеби сын жазу

негізге ала отырып,

Бағалау критерийі

Білім алушы

  • Ғылыми еңбектер негізінде әдеби сын жазады

Ойлау

дағдыларының

Жоғары деңгей дағдылары

деңгейі

Орындау уақыты

20 минут

Тапсырма

Төмендегі пікірді негізге ала отырып, «Жалғыз» поэмасы мен автордың ақындық стиліне әдеби сын жазыңыз. Көзқарасыңызға 2-3 дәлел келтіріңіз.

Қазақ поэзиясында өзін жаңа бір әлемге айналдырып жіберетін ақындар болмады емес, болды. Бірақ олардың бәрі бірдей сол құдіретті поэзия есігін ашты деп айта алмаймыз. Дегенмен, «Жалғыз» («Қазақ әдебиеті» №1, 2009 ж) поэмасымен қазақтың талантты, біртуар ақыны Жәркен Бөдешұлы сол есікті ашқан сыңайлы.

Ардақ Нұрғазыұлы

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Бағалау критерийі Дескриптор Балл
тапсырма Білім алушы
Ғылыми еңбектер 1 өзіндік көзқарасын білдіреді; 1
негізінде әдебисын 2-3 дәлел келтіреді; 2
жазады пікірді негізге алады; 1
әдеби сын форматы сақталады; 1
логикалық бірізділікті сақтайды. 1
Барлығы 7

 

«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

 

Білім алушының аты-жөні ________________________________________________

 

Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ғылыми еңбектер Өзіндік көзқарасын білдіруде, Өзіндік  көзқарасын  білдіруде,  ойын Өзіндік көзқарасын білдіреді,
негізінде әдеби   сын ойын  дәлелдеуде,  пікірді  негізге дәлелдеуде,   пікірді   негізге   алуда, ойын  дәлелдейді,  пікірді  негізге
жазады алуда,әдебисынформаты әдеби   сын   форматы   сақталуда, алады,әдебисынформаты
сақталуда, логикалық бірізділікті логикалық    бірізділікті    сақталуда сақталады, логикалық бірізділікті
сақталуда қиналады. қателер жібереді. сақтайды.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *